Pressmeddelanden

RSS

JO i dialog med civilsamhället kring frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-21 16:01 CET

ChefsJO Elisabeth Rynning har i dag beslutat att inrätta ett särskilt forum för dialog med representanter för civilsamhället i frågor som rör frihetsberövades rättigheter och situation. Avsikten är att forumet ska ge möjlighet till ett mer strukturerat och regelbundet, ömsesidigt utbyte av information kring dessa frågor.

Agerade i strid med efterforskningsförbudet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:53 CET

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun kritiseras för ha agerat i strid med efterforskningsförbudet.

Migrationsverket får allvarlig kritik för att inte ha verkställt ett beslut om att en förvarstagen person skulle friges

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 13:40 CET

Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av Migrationsverkets förvar. Beslutet kom in per mejl till förvaret men verkställdes inte förrän nästan två dygn senare.

JO kritiserar SiS ungdomshem Tysslinge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 11:20 CET

Justitieombudsmannen Thomas Norling kritiserar Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Tysslinge för att personalen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet utan stöd i lag.

Årsrapport från JO:s Opcat-enhet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 10:03 CET

Justitieombudsmannens Opcat-enhet publicerar i dag årsrapporten för 2018. I rapporten redovisas bl.a. iakttagelser från inspektioner av platser där människor kan hållas frihetsberövade.

Bolagsverket kritiseras för bristande information

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 12:28 CEST

ChefsJO Elisabeth Rynning kritiserar Bolagsverket för att ha skickat ut bristfällig information och för att onödigt ha försvårat för enskilda att söka dispens.

Oklar tolkning av abortlagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 11:56 CEST

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

JO väcker åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-27 14:23 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Kommuner får kritik för kränkning av yttrandefriheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 14:09 CEST

Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:31 CEST

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Intagna drabbas vid platsbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 13:33 CEST

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 14:01 CEST

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 10:52 CET

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället. Liknande information har kommit fram vid JO:s inspektioner.

Till skydd för frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 16:25 CET

Justitieombudsmannen släpper rapport från inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige.

Utredning mot domare vid Högsta domstolen läggs ned

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-19 11:08 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att lägga ned förundersökningen om jäv.

JO-kritik mot rådmannen vid Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-24 10:37 CEST

Rådmannen vid Solna tingsrätt kritiseras för att inte ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-03 14:48 CEST

JO Lars Lindström har beslutat undersöka hur domen har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

JO granskar för närvarande inte polisens utredning i Fittjamålet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-17 08:43 CET

JO inleder inte någon granskning nu av polisens utredning i det s.k. Fittjamålet eftersom målet fortfarande pågår, men JO Cecilia Renfors utesluter inte att det kan bli aktuellt senare.

Alltför hårda förhållanden i häkten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-27 14:41 CET

JO:s Opcat-enhet har genomfört en serie inspektioner av häkten och konstaterar att många intagna hamnar under liknande förhållanden som häktade med restriktioner, trots att de inte är häktade med restriktioner. Det handlar dels om förvarstagna utlänningar som placerats i häkten, dels personer som är häktade utan restriktioner men som av olika skäl, vanligtvis platsbrist, hamnar på avdelningar för häktade med restriktioner.

Brister i placeringen och uppföljningen av ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-28 13:00 CEST

JO:s undersökning visar på allvarliga brister vid placeringen av ensamkommande barn och hur socialtjänsten har följt upp vården av dem.

JO om Barnkonventionens rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-18 08:00 CEST

Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

JO-initativ om ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-22 08:00 CEST

JO Stefan Holgersson startar under hösten en serie inspektioner med fokus på ensamkommande barn för att se om barnens grundläggande rättigheter respekteras.


Sociala medier


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument