Pressmeddelanden 2016


JO om Barnkonventionens rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-18 08:00 CEST

Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

Ingen titel
JO-initativ om ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-22 08:00 CEST

JO Stefan Holgersson startar under hösten en serie inspektioner med fokus på ensamkommande barn för att se om barnens grundläggande rättigheter respekteras.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument