Pressmeddelanden 2016

RSS

JO om Barnkonventionens rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-18 08:00 CEST

Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

JO-initativ om ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-22 08:00 CEST

JO Stefan Holgersson startar under hösten en serie inspektioner med fokus på ensamkommande barn för att se om barnens grundläggande rättigheter respekteras.


Sociala medier


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument