Pressmeddelanden 2017


Alltför hårda förhållanden i häkten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-27 14:41 CET

JO:s Opcat-enhet har genomfört en serie inspektioner av häkten och konstaterar att många intagna hamnar under liknande förhållanden som häktade med restriktioner, trots att de inte är häktade med restriktioner. Det handlar dels om förvarstagna utlänningar som placerats i häkten, dels personer som är häktade utan restriktioner men som av olika skäl, vanligtvis platsbrist, hamnar på avdelningar för häktade med restriktioner.

Brister i placeringen och uppföljningen av ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-28 13:00 CEST

JO:s undersökning visar på allvarliga brister vid placeringen av ensamkommande barn och hur socialtjänsten har följt upp vården av dem.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument