Pressmeddelanden 2018


Till skydd för frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 16:25 CET

Justitieombudsmannen släpper rapport från inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige.

Ingen titel
Utredning mot domare vid Högsta domstolen läggs ned

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-19 11:08 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att lägga ned förundersökningen om jäv.

Ingen titel
JO-kritik mot rådmannen vid Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-24 10:37 CEST

Rådmannen vid Solna tingsrätt kritiseras för att inte ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades.

Ingen titel
JO granskar domen i Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-03 14:48 CEST

JO Lars Lindström har beslutat undersöka hur domen har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

JO granskar för närvarande inte polisens utredning i Fittjamålet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-17 08:43 CET

JO inleder inte någon granskning nu av polisens utredning i det s.k. Fittjamålet eftersom målet fortfarande pågår, men JO Cecilia Renfors utesluter inte att det kan bli aktuellt senare.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument