Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Agerade i strid med efterforskningsförbudet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:53 CET

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun kritiseras för ha agerat i strid med efterforskningsförbudet.

Migrationsverket får allvarlig kritik för att inte ha verkställt ett beslut om att en förvarstagen person skulle friges

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 13:40 CET

Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av Migrationsverkets förvar. Beslutet kom in per mejl till förvaret men verkställdes inte förrän nästan två dygn senare.

Ingen titel
JO kritiserar SiS ungdomshem Tysslinge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 11:20 CET

Justitieombudsmannen Thomas Norling kritiserar Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Tysslinge för att personalen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet utan stöd i lag.

Ingen titel
Årsrapport från JO:s Opcat-enhet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 10:03 CET

Justitieombudsmannens Opcat-enhet publicerar i dag årsrapporten för 2018. I rapporten redovisas bl.a. iakttagelser från inspektioner av platser där människor kan hållas frihetsberövade.

Ingen titel
Bolagsverket kritiseras för bristande information

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 12:28 CEST

ChefsJO Elisabeth Rynning kritiserar Bolagsverket för att ha skickat ut bristfällig information och för att onödigt ha försvårat för enskilda att söka dispens.

Ingen titel
Oklar tolkning av abortlagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 11:56 CEST

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

Ingen titel
JO väcker åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-27 14:23 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Ingen titel
Kommuner får kritik för kränkning av yttrandefriheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 14:09 CEST

Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

Ingen titel
Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:31 CEST

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Ingen titel
Intagna drabbas vid platsbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 13:33 CEST

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Ingen titel
Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 14:01 CEST

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

Ingen titel
JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 10:52 CET

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället. Liknande information har kommit fram vid JO:s inspektioner.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument