Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Oskuldspresumtionen kränktes vid pressträffen om Palmeutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 08:53 CEST

JO Per Lennerbrant anser att åklagarens presentation vid pressträffen framställde en namngiven person som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme och att det utgjorde en kränkning av oskuldspresumtionen.

Ingen titel
JO:s granskning av pressträffen om Palmeutredningen redovisas den 22 juni 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 12:46 CEST

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt ärende utrett vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserades med anledning av den pressträff som hölls den 10 juni 2020 då åklagaren redovisade sitt beslut att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO:s beslut kommer att göras tillgängligt på JO:s webb-plats under förmiddagen den 22 juni 2021.

Ingen titel
Granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 09:39 CEST

JO Per Lennerbrant har granskat en påstådd samordning mellan åtta kommuner och en region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Granskningen har även avsett andra närliggande frågor.

Ingen titel
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:40 CEST

Under våren 2019 genomförde JO dialogmöten med IVO:s sex regionala tillsynsavdelningar. Utifrån vad som kom fram vid dessa möten beslutade chefsJO Elisabeth Rynning att fortsätta sin granskning av IVO i ett särskilt initiativärende.

Ingen titel
Högsta domstolen meddelar dom angående tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 13:30 CET

Högsta domstolen har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstolen dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter.

Ingen titel
Långa handläggningstider hos Migrationsverket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 11:32 CET

JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument