Pressmeddelanden


Ingen titel
Stor studie undersöker om förlossningar kan sättas igång hemma

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-20 08:00 CET

Var fjärde förlossning startar med igångsättning – en process som kan innebära flera dygn på förlossningsavdelning innan barnet föds. Nu ska en rekordstor studie, ledd av Sahlgrenskaläkaren Verena Sengpiel, undersöka om igångsättningen kan ske lika bra eller bättre i den födandes hem.

Ingen titel
Akut blodbrist i Västra Götaland – friska blodgivare efterlyses

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-11 09:16 CET

Den ökade smittspridningen av covid-19, influensa och förkylningar gör att många blodgivare tvingas avboka sina blodgivningar. Samtidigt rullas tredje dosen av vaccin mot covid-19 ut och försvårar situationen då man som blodgivare behöver vänta med att ge blod efter vaccinering.

Ingen titel
Större delaktighet i psykiatrin med nytt digitalt verktyg

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-04 09:21 CET

Inkludering och uppföljning är två utmaningar inom psykiatrin. Psykologen Andreas Gremyr har hittat en möjlig lösning i ett digitalt verktyg, som snart är redo att testas i större skala på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
One year after the double hand transplant – the patient is writing Christmas cards

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-22 16:13 CET

In December 2020, Sahlgrenska University Hospital became the first hospital in the Nordic countries to perform a double hand transplant. Now, a year later, the patient is able to open a screw cap as well as using a mobile phone, and the positive progress continues on.

Ingen titel
Ett år efter dubbla handtransplantationen – den positiva utvecklingen fortsätter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-20 11:18 CET

I december 2020 utförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset som första sjukhus i Norden en dubbel handtransplantation. Ett år senare kan patienten såväl öppna en skruvkork som använda en mobiltelefon, och den positiva utvecklingen fortsätter.

Ingen titel
Uppdämda vårdbehovet minskar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-17 13:45 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset intensifierar nu arbetet för att korta vårdköerna. För tredje månaden i rad minskar det uppdämda vårdbehovet vid sjukhuset, visar månadsrapporten för november. 2022 införs ett särskilt operationsteam med uppdrag att utnyttja operationssalar över hela universitetssjukhuset.

Ingen titel
Nationella uppdrag för leversjukvård till Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-16 08:36 CET

Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, nu inom leversjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Vi har mycket hög kompetens på detta område”, säger Björn Lindkvist, läkare och sektionschef för Gastroenterologi och hepatologi, Specialistmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
Minskade väntetider i fokus i Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-01 17:07 CET

Minskade väntetider och fortsatt hantering av pandemins effekter är i fokus i Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget för 2022. Sjukhusets styrelse har fattat beslut om 19,8 miljarder kronor som satsas på sjukvård, forskning och utbildning.

Ingen titel
ST-läkare från hela Sverige lär sig interventionell kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-25 09:36 CET

Den här veckan befinner sig 50 ST-läkare från hela landet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se livesändningar direkt från PCI-labbet och träna i simulatormiljö. Kursen är den enda i sitt slag i Sverige.

Ingen titel
Nya projekt ska minska vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-23 09:50 CET

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem. I Västra Götalandsregionen och på Sahlgrenska universitetssjukhuset pågår flera projekt där innovativ och kostnadseffektiv medicinteknik bidrar till att undvika vårdrelaterade infektioner.

Ingen titel
Nu invigs SahlBEC Lab – stort kliv för specialiserade epilepsivården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-18 11:20 CET

Nu invigs ett nytt medicintekniskt forskningslabb i hjärtat av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SahlBEC Lab blir en plats för kliniknära forskning där vård, industri och akademi kan samarbeta inom flera områden. Ett viktigt steg framåt för den specialiserade epilepsivården, då teknikprototyper för magnetencefalografi, så kallad MEG, kommer att kunna testas.

Ingen titel
60 studier om covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-10 14:38 CET

Sedan pandemins start har det forskats intensivt i hela världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har cirka 60 covidstudier hittills fått grönt ljus av Etikprövningsmyndigheten.

Ingen titel
Allt fler patienter söker akutvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-29 14:58 CEST

Antalet patienter som söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter att öka, framför allt på akutmottagningarna. Satsningarna går också vidare med att ta igen vård som fått stå tillbaka under pandemin samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetarna är den lägsta sedan pandemin bröt ut.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot sina första BT-läkare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-28 10:30 CEST

I november tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot sina första BT-läkare. Bastjänstgöringen, BT, är helt ny i Sverige. Den är också en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 1960- talet.

Ingen titel
Efter 300 möten - pandemigruppen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset avvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-21 14:16 CEST

Efter ett år av flera sammanträden i veckan läggs nu sjukhusets pandemigrupp ned. På torsdagen hölls det sista mötet.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset får två nya nationella uppdrag inom högspecialiserad vård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-13 15:27 CEST

I dag har Västra Götalandsregionen valts ut av Socialstyrelsen för att ta hand om två nationella uppdrag för högspecialiserad vård, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare. Uppdragen riktar sig dels till patienter som behöver rehabilitering efter skada eller sjukdom i ryggmärgen, dels så kallad nätkirurgi för patienter som drabbats av framfall (prolaps) och inkontinens.

Ingen titel
Sahlgrenskaläkare får Arvid Carlsson Award

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-07 12:08 CEST

Anders Hyltander, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får årets Arvid Carlsson Award. Han prisas för sitt arbete med att utveckla ett träningsverktyg där oerfarna kirurger med hjälp av virtual reality kan utveckla sina kunskaper i titthålskirurgi.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar enhet för att korta köer till operation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-01 15:18 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot allt fler patienter och inflödet av remisser är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Flera satsningar pågår för att öka tillgängligheten till vård, bland annat startas en särskild enhet för att korta operationsköerna.

Ingen titel
Nyinvigning av Drottning Silvias barnsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-01 10:06 CEST

Nu invigs nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. H.M Drottning Silvia förrättar invigningen av sjukhuset som är ett av Europas största barnsjukhus.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i världsklass när det gäller vård av akut stroke

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 07:58 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdkedja för akut stroke är i absolut världsklass. Resultaten är på flera områden bäst och snabbast i Sverige.

Ingen titel
Omställningen på Infektions-IVA och minskade sjukhusbesök för barn med cystisk fibros vann Kvalitetspriset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 13:13 CEST

I syfte att främja innovation, utveckling och kvalitet inom sjukvården delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut Kvalitetspriset. I år prisades bland annat verksamheterna Infektions-IVA för omställningen under pandemin och Barnmedicin för sitt arbete med digitala besök för barn med cystisk fibros.

Ingen titel
Nytt arbetssätt på neurokirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har kortat operationsköerna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-09 07:58 CEST

Fler operationer och kortad vårdkö är resultatet av ett nytt arbetssätt inom den neurokirurgiska vårdkedjan som nu nomineras till Svenska Leanpriset 2021 av Lean Forum.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets AT-tjänstgöring bäst rankad av landets universitetssjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-07 16:16 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått rejält framåt i Sveriges yngres läkares förenings rankning av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på plats 57 och i årets rankning har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit sig upp till plats 27. Det innebär den högsta rankningen av universitetssjukhusen i Sverige.

Ingen titel
Talangfulla AI-utvecklare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset – fortsatt satsning på AI i sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-02 08:04 CEST

AI är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa sjukvården att ta stora kliv inom bilddiagnostik, administrativa processer och även inom covidvården. I ett samarbete med bland annat AstraZeneca och AI Sweden rekryterar Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu unga talanger till det arton månader långa utbildningsprogrammet Eye for AI.

Ingen titel
Palle Stenberg ny ordförande för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-01 13:20 CEST

Palle Stenberg, en av grundarna bakom Nudie Jeans, har valts till ny ordförande till Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus. Samtidigt rekryteras Lisa Tisell, tidigare evenemangschef på Trädgår´n, som ny verksamhetsansvarig.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar kompetenscentrum för AI – väg till effektivare hälso- och sjukvård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-31 08:43 CEST

AI, artificiell intelligens, kan hjälpa sjukvården med exempelvis bilddiagnostik och screening för att upptäcka sjukdomar. Nu startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett eget kompetenscentrum för att stödja utveckling och införande av AI i den kliniska praktiken, med AI-utvecklare som kan programmera algoritmer för vårdens behov.

Ingen titel
Fokus på patienterna - så klarade Sahlgrenska Universitetssjukhuset sommaren

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 16:56 CEST

Belastningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit hög under sommaren. Antalet patienter som sökt akut vård har ökat jämfört med förra året och ligger nu på samma nivåer som innan pandemin. Samtidigt krävs fortfarande betydande resurser för covid-vården.

Ingen titel
Stora förbättringar på Sahlgrenskas akutmottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-19 10:11 CEST

Förra året inledde Sahlgrenskas akutmottagning ett stort förändringsarbete. Målsättningen: nöjdare patienter, kortare väntetider och trevligare stämning på jobbet.

Ingen titel
AI ska ge effektivare triagering på psykiatriakuten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-17 09:00 CEST

På psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset är ett stort och spännande projekt på väg att inledas. Syftet är att få mer tid för det patientnära arbetet och korta väntetiderna på akutmottagningen med hjälp av digitala insatser som AI.

Ingen titel
Ny behandling för datorspelsberoende forskas fram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-22 10:32 CEST

2018 klassades datorspelsberoende som en sjukdom av WHO. På Mottagning för skärmhälsa och spelberoende pågår ett pionjärarbete med att forska fram nya behandlingar i realtid.


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument