Pressmeddelanden 2006


Första området på Sahlgrenska Universitetssjukhuset miljöcertifierat

Pressmeddelande Publicerad: 2006-12-15 10:31 CET

Måndag 18 december överlämnas det certifikat som visar att Området för Medicinsk diagnostik och teknik (Medot) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu är miljöcertifierat. Medot omfattar verksamhetsområdena Laboratoriemedicin, Radiologi och Medicinsk fys...

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2006-12-13 17:03 CET

Styrelsen för SU sammanträder måndagen den 18 december på SU/Östra. På agendan finns ett beslutsärende om upphandling av ambulansverksamhet. Totalt rör det sig om över 100 miljoner kronor och cirka 150 personer berörs direkt eller indirekt. Beslutshandli...

SU värd för stora kongresser

Pressmeddelande Publicerad: 2006-11-30 13:53 CET

Först i raden är ESTRO-mötet år 2008. Det är en vetenskaplig konferens om strålbehandling. ESTRO står för European Society for Therapeutic Radiology and Oncology och cirka 4 000 delegater från hela världen beräknas komma till kongressen i Göteborg– Det är...

Mindre urinläckage vid konstgjord blåsa med ventil på magen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-11-23 09:22 CET

Varje år får omkring 250 patienter i Sverige sin urinblåsa bortopererad på grund av cancer. Ytterligare cirka 100 patienter får urinavledning av andra orsaker, som till exempel missbildning, ryggmärgskada eller ryggmärgsbråck. I många fall får patienterna...

Nytt från styrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-11-22 14:10 CET

Månadsrapport oktober Det ekonomiska resultatet till och med oktober är minus 83 miljoner kronor och prognosen vid årets slut är 135 miljoner. Därför har ytterligare restriktioner införts. Bland annat gäller nu ett absolut anställningsstopp där undantag r...

Invigning av nytt forskningslaboratorium på Mölndal

Pressmeddelande Publicerad: 2006-11-17 13:19 CET

– Ju mer vi vet om bakomliggande mekanismer, desto bättre kan vi förstå och påverka denna känsliga balans hos patienterna säger Christian Rylander, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård vid Område Mölndal. Ett forskningslaboratorium har...

Toppmoderna operationssalar för ortopedipatienter invigs på Mölndal

Pressmeddelande Publicerad: 2006-11-09 10:54 CET

Den 13 november invigs tre operationssalar på Mölndal som byggts om speciellt för sådana operationer.– Nytänkande kring teknik och arbetssätt skall ge högsta möjliga patientsäkerhet, säger Christian Rylander, verksamhetschef för bland annat anestesi och o...

Fakta om transplantationsverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2006-10-20 12:53 CEST

Efter nio månader av året visar sjukhusets uppföljning både att transplantationsvården varit omfattande och att andelen Västra Götalandspatienter som transplanterats i år är hög.Patienter från övriga Sverige har hittills i år således fått en mindre del av...

Nytt från styrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-10-18 17:12 CEST

På styrelsemötet behandlades följande ärenden:Område Mölndal och område Ortopedi slås ihop Sjukhusdirektör Jan Eriksson informerade styrelsen om att två områden kommer att slås ihop till ett. Den akuta ortopedin vid SU finns nu samlad vid SU/Mölndal. Omst...

Nytt från styrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-09-20 17:11 CEST

Delårsbokslut, augustiStyrelsen godkände delårsbokslutet för augusti. SU bedriver en omfattande vård och i delårsbokslutet framgår det att den högspecialiserade vården har ökat mest samtidigt som vården av patienter bosatta utanför regionen har minskat, v...

Peter Tellberg ny ekonomidirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2006-09-19 11:43 CEST

– Han är kompetent och har stor förmåga att prestera goda resultat.– Dessutom utvecklar han människor i sin närhet samtidigt som han har förmåga att skapa stabilitet, fortsätter sjukhusdirektör Jan Eriksson.Peter Tellberg, 40 år, arbetar sedan sex år till...

Patienter med långvarig smärta ofta rädda för att röra sig

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-04 09:16 CEST

I studien ingick mer än 700 patienter som sökt vård för långvarig smärta inom primärvård och ortopedi. De fick svara på frågor om sin smärta och sin inställning till fysisk aktivitet. 70 % uppgav att de hade en hög grad av rörelserädsla. – Det är fullt na...

Slemhinnan vid tandimplantat känslig för inflammation

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-03 09:17 CEST

Implantat är en säker metod vid behandling av tandlöshet. Precis som våra tänder utsätts implantatet för bakterier, men när implantatet är alldeles nyinsatt har slemhinnan ännu inte byggt upp sin fullständiga försvarsförmåga. Tandläkaren Nicola Zitzmann ...

Får vi den vård vi betalar för? - Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-02 11:33 CEST

Tid: 08.30–13.00 den 16 maj 2006 Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Lyktan, Medicinaregatan 20 A, Göteborg Program 08.30 – 09.00 Kaffe och fralla 09.00 – 11.50 Introduktion ...

Sjukvården till stor hjälp för strokepatienter

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-27 13:35 CEST

Studien presenteras vid en internationell strokekonferens som just nu pågår i Göteborg. Totalt ingår 160 strokepatienter i Västra Götaland och Strömsund, och det preliminära resultatet visar att 68 % av patienterna tyckte att hälso- och sjukvårdens stöd ...

Inbjudan till presskonferens i samband med strokekonferensen Evidence for stroke rehabilitation

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-26 11:13 CEST

Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Efter stroken kan patienten få rörelsehinder, känselstörningar och svårigheter att tänka och tala. Stroke är den vanligaste orsaken till långvarigt vårdberoende. Varje år ...

Hormon i kombination med salt ökar åderförkalkningen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-25 08:37 CEST

I djurstudier har Maria Johansson studerat kroppspulsådern hos möss som fick äta mat med mycket salt, och jämfört dem med möss som fick samma mat men som också fick angiotensin II. Angiotensin II är ett ämne som finns naturligt i kroppen.– Angiotensinet ...

Muskelstyrka viktigare för habilitering än forskare tidigare trott

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-25 08:36 CEST

Neuromuskulära sjukdomar kan drabba både musklerna och de nervsignaler som går till musklerna. Sjukgymnasten Anna-Karin Kroksmark har studerat fyra sådana sjukdomar: amyoplasi, dystrofia myotonika, spinal muskelatrofi och Duchennes muskeldystrofi. – Att ...

Blodprov visar om graviditetsklåda behöver åtgärdas

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-05 09:37 CEST

Ungefär två av hundra gravida i Sverige drabbas under senare delen av graviditeten av klåda. Klådan kan uppkomma över hela kroppen, men är i typiska fall mest intensiv i handflator och fotsulor. Tillståndet kan vara mycket besvärligt. Eftersom klådan är ...

Balans mellan olika aktiviteter viktigt för kvinnors välbefinnande

Pressmeddelande Publicerad: 2006-03-20 09:26 CET

Vardagslivet innehåller arbete, hem- och familjeaktiviteter, fritidsaktiviteter och tid för återhämtning. Leg arbetsterapeut Carita Håkanssons har i sin avhandling studerat hur kvinnor i arbetsför ålder upplever sin totala vardag och vilket samband upple...

Familjestödprogram underlättar för föräldrar till barn med ovanliga sjukdomar

Pressmeddelande Publicerad: 2006-02-23 15:43 CET

Att vara mamma och pappa till ett barn med en ovanlig sjukdom kan vara svårt och stressade. Barnen har ofta speciella behov, och även om de får hjälp av sjuk- och hälsovården är det föräldrarna som i vardagen har huvudansvaret för barnet mår bra. Den här ...

Aggressiva bindvävstumörer har opereras bort i onödan

Pressmeddelande Publicerad: 2006-02-22 16:28 CET

Desmoid är en ovanlig typ av bindvävstumör som växer snabbt och aggressivt. Tumörerna kan bli väldigt stora, upp till tjugo centimeter i diameter. Vanligen sätter sig tumören i bukväggen, i skuldran eller i låret. Desmoiderna tränger ofta in i muskulature...

Ett protein i slem kan klyva sig självt via en hittills okänd mekanism.

Pressmeddelande Publicerad: 2006-01-31 10:35 CET

Vissa organs yta täcks av ett slemlager vars uppgift bland annat är att skydda kroppen från bakterier och andra skadliga partiklar. Slemmet fångar upp de skadliga ämnena och transporterar bort dem. Slemlagret består av proteiner, så kallade muciner. I en ...


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument