Pressmeddelanden 2007


Nya läkemedel kan göra schizofrena sociala igen

Pressmeddelande Publicerad: 2007-12-06 09:14 CET

Schizofreni är en svår psykiatrisk sjukdom som bland annat kan ge hallucinationer och vanföreställningar . Problem med social förmåga, initiativlöshet, utslätat känsloliv och svårighet att uppleva njutning är också vanligt.– Den behandling som finns för ...

Patienter nöjda med den psykiatriska vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2007-12-04 13:16 CET

– Detta är fantastiskt roligt och resultatet kan verkligen inte bli bättre, men vi har andra områden där vi kan förbättra oss till nästa mätning, säger Sonja Klingén, verksamhetschef för Neuropsykiatrin.SU ligger bra till visar en patientenkät, som i våra...

Akut blodbrist i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2007-12-04 10:33 CET

Vi står just nu med ett lager på ca 700 blodpåsar, det är hälften så mycket som vi egentligen skall hålla i lager för att känna oss trygga. Idag, tisdag den 4 december, och de närmaste dagarna kommer sjukhuset att genomföra akuta operationer som kan bli ...

HARMLÖST VIRUS KAN I FRAMTIDEN BOTA CANCER

Pressmeddelande Publicerad: 2007-11-13 09:06 CET

I framtiden kan kanske ett vanligt förkylningsvirus användas för att föra in gener i tumörceller och döda dem, så kallad genterapi. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar hur virusets yta kan förändras så att det bara påverkar tumören.Genterapi är ...

Så kan magsårsbakterien överleva i magsäcken

Pressmeddelande Publicerad: 2007-11-01 09:43 CET

Mer än hälften av världens befolkning är infekterade av bakterien Helicobacter pylori. Många bär på bakterien utan att märka det, men ibland kan infektionen orsaka magsår och vissa fall även magcancer. – Bakterien aktiverar alltid kroppens immunförsvar oc...

SU presenterar åtgärdsplan för ortopedi för Socialstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2007-10-31 16:30 CET

SU har systematiskt gått igenom Socialstyrelsens granskningsrapport och punkt för punkt tagit upp varje påpekande och redovisat genomförda, pågående och planerade åtgärder och aktiviteter. En central fråga är ledarskap och bemanning. Ett antal nyckelposte...

Börje Lindqvist – ny landstingsdirektör för Kronobergs läns landsting

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-26 13:22 CEST

Börje Lindqvist kom till SU år 2003. Dessförinnan var han hälso- och sjukvårdsdirektör i Halland, en tjänst som organisatoriskt lyder under landstingsstyrelsen Halland.Inom SU har Börje Lindqvist varit direktör för verksamhetsutveckling och 2005 utsågs ha...

Nytt PCI-labb på Östra ger snabbare hjälp till kranskärlssjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-25 08:49 CEST

– Det nya PCI-labbet på Östra förbättrar tillgängligheten för kranskärlspatienter som behöver invasiv utredning, säger Göran Matejka, sektionschef för ischemisektionen på kardiologen vid SU/Sahlgrenska.Det nya PCI-labbet ska särskilt förbättra servicen fö...

Delårsrapport för augusti 2007

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-19 16:28 CEST

För att klara vårdgarantin inom ortopedin fick SU 2007 särskild finansiering genom den regionala handlingsplanen för ortopedi. Det fanns oklarheter och bristande underlag när beslutet om den regionala handlingsplanen fattades. Enligt den bedömning som SU ...

85 procent av patienterna nöjda eller mycket nöjda

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-07 10:40 CEST

– Vi är här för patienternas skull och deras syn på vården är av avgörande betydelse för vårt arbete. Nu har vi en utgångspunkt som kan hjälpa oss i vårt arbete med att bli bättre, säger kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant.De 25 frågorna i enkäten handl...

Personförändringar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2007-08-28 15:15 CEST

De kommer båda att finnas kvar inom SU.– Jag har uppnått några av mina mål i uppdraget som chefläkare. Därför är det naturligt att lämna nu, säger Eva Haglind.Eva Haglind har varit chefläkare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, under drygt tio års ...

Christina Bergh – chef för HTA-centrum

Pressmeddelande Publicerad: 2007-08-24 08:48 CEST

Christina Bergh (54 år) är gynekolog och adjungerad professor i obstetrik och gynekologi.Vidare är hon studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för kliniska vetenskaper.På Sahlgrenska akademins webbplats på nätet finns hon omnämnd på 393 pla...

Ett steg närmare transplantation av stamceller i hjärnan

Pressmeddelande Publicerad: 2007-08-16 09:21 CEST

Studien är genomförd av ett forskarlag vid Center for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska akademin. Resultaten presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Stem Cells.Transplantation av stamceller och aktivering av kroppsegna stamceller...

Väntetiderna för akuta patienter minskar när SU:s ortopedi höjer kapaciteten

Pressmeddelande Publicerad: 2007-08-15 11:28 CEST

- Det är en förbättring från läget i januari, som då innebar att cirka 20 procent av alla akutpatienter fick behandling inom 24 timmar, berättar verksamhetschefen för ortopedi, Peter Nyberg.'- Det är fortfarande ett stycke från målet att 80 procent av all...

Ing-Marie Bergbrant ny kvalitetsdirektör för SU

Pressmeddelande Publicerad: 2007-07-04 08:39 CEST

Hon är i grunden läkare och har varit anställd inom SU sedan 1985. Vidare är hon docent och har ett stort engagemang för klinisk forskning och utvecklingsarbete.De senaste 7 åren har hon arbetat som verksamhetschef på Hudkliniken där hon bedrivit ett fram...

Tre miljoner till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för utveckling av diabetesregister

Pressmeddelande Publicerad: 2007-06-28 11:01 CEST

– Man måste våga inventera sin egen verksamhet och berätta öppet hur det går, även om det tar emot, säger docent Soffia Gudbjörnsdottir, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som ansvarar för registret.NDR, som funnits i 11 år, har vuxit och är världens stör...

Forskare i regionen får 15 miljoner för att skapa bättre och effektivare sjukvård

Pressmeddelande Publicerad: 2007-06-27 08:40 CEST

Femton miljoner har gått till tre grupper i Västsverige. Större delen av forskningen utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och drivs med hjälp av forskare från Chalmers, Sahlgrenska akademin och Göteborgs Universitetet. Andra deltagare är Skaraborg...

Förlossningsvården inom SU i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2007-06-26 13:13 CEST

Kvinnor som ska föda med planerat kejsarsnitt kommer att få sina operationer ombokade. I första hand kommer kliniker i Västra Götaland att hjälpa till, men om dessa inte har möjlighet kommer operationer även att planeras på kvinnokliniker utanför Västra G...

Kinesisk delegation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2007-06-04 10:11 CEST

– Samarbetet och forskarutbytet betyder mycket för både oss och för den kinesiska sjukvården, säger Dick Stockelberg, docent och sektionschef för hematologi och koagulation på Sahlgrenska och värd för det kinesiska besöket. Ostindiefararen Götheborg har ...

Döende patienters delaktighet syns sällan i journalerna

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-16 09:27 CEST

I studien ingår 229 slumpvis utvalda personer som avled i Västra Götaland år 2001. Samtliga journaler samlades in och analyserades. – Bara i hälften av journalerna hittade jag ord och begrepp som visade att patienterna varit aktiva i sin egen vård. I vis...

Carema inleder idag ortopediverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-07 14:16 CEST

– Detta är ett viktig led i vår strävan att förbättra situationen för våra ortopedpatienter, säger i en kommentar sjukhusdirektör Jan Eriksson. – Vi räknar med att denna kökortningsinsats kommer att medföra en klart förbättrad situation, tillägger han. A...

Melanoma Monday: europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-03 14:07 CEST

– I år har vi inte öppet hus för allmänheten, men vi vill göra människor observanta på hudförändringar, säger Docent Ann-Marie Wennberg.Frekvensen av hudcancer i befolkningen ökar ständigt. Idag räknar man med att cirka 2000 personer drabbas av malignt me...

Konferens om kirurgi på löpande band

Pressmeddelande Publicerad: 2007-04-20 13:38 CEST

Det är Sahlgrenska Universitetssjukhusets dagkirurgiska verksamhet på SU/Mölndal som står värd för konferensen som äger rum på Hotell 11 den 26-27 april. Devisen är Ro iland – kirurgi på löpande band.– Det är inom dagkirurgin vi hittar utvecklingen inom s...

Nytt från styrelsen: Förbindelse till återköp för att säkerställa ambulanssjukvård

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-30 13:39 CEST

Det var i december förra året som styrelsen för SU beslöt att anta ett anbud från Ulfabgruppen AB som leverantör av ambulanssjukvård från och med oktober i år. Räddningstjänsten i Göteborg överklagade beslutet. Länsrättens dom som utföll till SU:s förmån ...

Världskongress om psykisk sjukdom i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-23 09:19 CET

Andra forskningsresultat beskriver ökad förekomst av psykos hos invandrare i Storbritannien, fattigdomens betydelse för psykisk ohälsa hos barn i USA och ökad sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa i Sverige. Forskare kommer också att presentera studier...

Trötthet vanligt efter lindrig stroke

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-22 09:16 CET

Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke. Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Hjärnskadans omfattning och placering kan variera och därför är det mycket olika hur patienterna påverkas.– Även patienter som ...

SU:s första sjukhusövergripande enkät

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-15 14:00 CET

I dag, torsdag, skickar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, ut cirka 15 000 patientenkäter ut till patienter som legat inne på SU. Det är den första sjukhusövergripande patientundersökningen i sjukhusets historia.Konceptet är danskt och kommer från Reg...

Vanligt läkemedel effektivt vid experimentell akut njursvikt

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-12 09:09 CET

De vanligaste orsakerna till akut njursvikt är dåligt blodflöde till njuren och allvarliga bakterieinfektioner. Minst en av tjugo sjukhuspatienter drabbas. Tillståndet kan bland annat leda till försämrad hjärt- och lungfunktion. Trots noggrann övervaknin...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar nya grepp för att minska köerna för ortopedi/handkirurgi

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-09 16:16 CET

- Väntetiden är för lång för vissa av våra patienter. Med denna kökortningsåtgärd avser vi att åstadkomma en väsentligt förbättrad situation för dem, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.Specialistområdet ortopedi präglas i hela landet av brist på personal,...

Kapade köer inom Hud- och könssjukvård resulterade i Kvalitetspriset 2007

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-08 16:15 CET

– Det unika med vårt arbete är att vi tagit kontakt utanför sjukhusvärlden och inte varit rädda för att låta oss granskas, säger överläkare och verksamhetschef Ing-Marie Bergbrant inom hud- och könssjukvård.Förbättringsarbetet genomfördes under 2005 men r...


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument