Pressmeddelanden 2008


Inbjudan till pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-24 09:17 CEST

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset För första gången i Skandinavien har en persons hela hjärta tagits bort och ersatts av ett konstgjort hjärta.Med anledning av detta inbjuder vi till en pressträff. Dag och tid: idag, fredag 24 oktober klockan 12.30 ...

Robotkirurgi mot prostatacancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-07 16:03 CEST

Två patienter med prostatacancer genomgick på måndagen den 6 oktober en robotassisterad titthålsoperation inom urologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den nya metoden innebär att urologen med hög precision och i hög förstoring styr en operationsrob...

PRESSINBJUDAN: Öppet Sjukhus på Mölndals sjukhus lördag den 27 september klockan 11 - 15

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-25 14:04 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in allmänhet och medarbetare till Öppet Sjukhus för att visa upp verksamheter på Mölndals sjukhus. Representanter för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse kommer att finnas tillgängliga för att möta medbor...

Blod och böcker

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-25 14:03 CEST

Göteborg behöver 5 000 fler aktiva blodgivare. Droppen blodgivning uppmuntrar besökare på bok och biblioteksmässan att sträcka ut en arm och anmäla sig som blodgivare i monter D05:12. Går det att värva blodgivare på bok och biblioteksmässan?- Det funger...

Högsta tänkbara betyg till neurorehabilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i internationell granskning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-22 09:24 CEST

Verksamheten inom rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med inriktning mot sjukdomar och skador i nervsystemet, granskades i somras av fyra verksamhetsrevisorer från den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF. Syftet var ...

Hjärnforskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin får 20 Mkr av Sten A Olsson-stiftelse

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-21 15:51 CEST

Ett forskarkonsortium under ledning av professor Michael Nilsson vid Rehabiliteringsmedicin, neuro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Center for Brain Repair and Rehabilitation (CBR) har erhållit ett anslag på 20 miljoner kr från Sten A Olssons Stifte...

Den 1 000:e levertransplantationen gjord på SU

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-07 09:27 CEST

Den 1 000 levertransplantationen genomfördes natten till torsdagen påSahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Sjukhuset är först i nordenmed att nå detta antal. Operationen gjordes av sektionschefen förlevertransplantationsenheten, docent Lars B...

Östras akutintag öppet mellan klockan 10-21 i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-27 13:21 CEST

Under torsdagen samverkade SU med de fackliga organisationerna om att stänga Östas akutintag nattetid mellan den 30 juni och 24 augusti.Det innebär att Östras akutintag nu stängs nattetid från och med måndag.Det stora patientströmmarna sker under dag- oc...

Angående barnhjärtkirurgi

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-15 17:29 CEST

Fyra barnhjärtkirurger vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har skrivit till sjukhusdirektör Jan Eriksson och framfört sin oro över att flera barnhjärtoperationer under senare tid fått ställas in.   En förutsättning för att kunna operera barn som behöver...

Välkommen till presseminarium kring Vägen till SU 2015

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-13 14:57 CEST

Välkommen till presseminarium kring Vägen till SU 2015 - Sahlgrenska Universitetssjukhusets i särklass största projekt som under ett år engagerat mer än 250 medarbetare. Projektet Vägen till SU 2015 handlar om vilka vägval som måste göras under de närmast...

Pressinbjudan

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-08 09:08 CEST

Fredagen den 9 maj 2008 kl 11-12 Plats: Röda Stråket 8, Sahlgrenska Sjukhuset(bakom huvudkomplexet) KUPAN är ett centrum som samlar resurser kring verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och patientsäkerhet.Som en del i arbetet med att utveckla vårdens k...

Hur ska behandlingen av Huntingtons sjukdom se ut i framtiden?

Pressmeddelande Publicerad: 2008-04-08 15:19 CEST

Tid: torsdag den 10 april, klockan 09.0016.30 Plats: Arvid Carlssons hörsal, Medicinaregatan 3, GöteborgHuntingtons sjukdom är en ärftlig, neuropsykiatrisk sjukdom med fortskridande nedbrytning av nervceller inom framförallt vissa områden av hjärnan.– Det...

Välkommen till Kvalitetsveckan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-02-22 09:29 CET

Sjukhusets medarbetare presenterar förbättringsarbeten via korta föredrag och posterutställningar. Tisdag och onsdag kl 15.00–15.15 hålls professorns kvart med Per-Ingvar Brånemark respektive Henrik Hagberg.Dessutom anordnas en daglig lunchdebatt, kl 12.0...

Behandling mot undernäring en mänsklig rättighet

Pressmeddelande Publicerad: 2008-01-28 14:15 CET

Syftet med dagen är att uppmärksamma sjukdomsrelaterad undernäring och att arbeta med förbättringar i omhändertagandet. Initiativet till nutritionDay är ett samarbete mellan European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN, www.espen.org) och ...

Genetiken bakom blodfettsrubbningar ger ny insikt om vem som får hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelande Publicerad: 2008-01-28 09:12 CET

Förhöjda blodfetter är en av orsakerna till åderförkalkning som i sin tur kan leda till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Blodfetterna består av flera olika delar som LDL, som brukar kallas det onda kolesterolet, HDL, det goda k...

Ny metod för byte av hjärtklaff ger snabbare återhämtning för patienten

Pressmeddelande Publicerad: 2008-01-16 09:00 CET

Den biologiska hjärtklaffen Melody™ är en pulmonalisklaff som med hjälp av ett katetersystem förs in via ljumsken innan den sätts på plats i utrymmet mellan höger kammare och lungartären. Med den nya tekniken behöver läkaren inte öppna bröstkorgen, vilket...

Stora telefonistörningar på Sahlgrenska och Östra

Pressmeddelande Publicerad: 2008-01-09 10:05 CET

Telefonnumret till Sahlgrenska är 342 10 00 och dit går det för närvarande inte att ringa. Ett fåtal samtal når ändock fram, men dessa samtal bryts ofta efter en stund. Telefonnumret till Östra är 343 40 00 och dit går det att ringa, men växeln på Östra...


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument