Pressmeddelanden 2010


Skelettförankrad lårbensprotes ger ökad livskvalitet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-02 10:53 CEST

  Idag presenteras studien som för första gången visar resultatet av behandling med skelettförankrad protes av titanimplantat vid lårbensamputerade patienter. Den visar att behandlingen ger nio av tio patienter en förbättrad funktion och ökad livskvalitet...

Ny Miljöhälsorapport – Hälsorisker i Västra Götaland och norra Halland kartlagda

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-02 11:34 CEST

Andelen människor som besväras av trafikbuller är idag densamma som för tio år sen. Antalet hudcancerfall ökar. Luftföroreningarna har sannolikt inte minskat. Däremot visar miljöhälsorapporten, Miljö & Hälsa i Västra Götaland, som Västra Götalands...

Hjärtpumpar räddar liv

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-25 09:30 CEST

Hjärtpumpar räddar liv Hjärtsvikt är en folksjukdom och omkring 200 000 lider av sjukdomen i Sverige. Vissa patienter med livshotande hjärtsvikt kan hjälpas av hjärtpumpar. Resultaten redovisas i en avhandling från Sahlgrenska akademin. I avhandlingen ...

Världsunik hjärt-lungmaskin testas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-25 09:26 CEST

Som ett av fyra sjukhus i världen ska Sahlgrenska Universitetssjukhuset prova och utvärdera en helt ny unik hjärtlungmaskin. Maskinen är liten och bärbar och kan därför underlätta transporter av kritiskt hjärt- eller lungsjuka patienter från ett sjukh...

Ny vårdbyggnad för Rättspsykiatriska vårdkedjan Välkommen till första spadtaget för Rågården

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-05 14:02 CEST

Vi inbjuder dig som vill veta mer om Rågården, den nya vårdbyggnaden för Rättspsykiatriska vårdkedjan, och våra framtidsplaner, att vara med när det första spadtaget tas. Tid: Fredag den 7 maj kl 11.00 Plats: Tomten i korsningen mellan Gråbovägen (väg ...

Patienter och närstående hjälper till att förhindra smitta

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-04 09:32 CEST

Nu finns ett nytt pressmeddelande från Västra Götalandsregionen att hämta på denna länk: http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=22851 Utgivet: 5/4/2010 8:03:26 AM Sammanfattning: Patienter och närstående hjälper t...

All vuxenpsykiatrisk akutvård samlas på Östra sjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-03 10:29 CEST

Från och med den 5 maj ska alla vuxna patienter med akut behov av psykiatrisk vård söka till psykiatriakuten på Östra sjukhuset. Samtidigt stängs psykiatriakuten vid Sahlgrenska sjukhuset. Den 5 maj sker en sammanslagning av de två vuxenpsykiatriska ...

Ny behandlingsmetod i sikte inom hjärtkirurgi

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-31 11:29 CEST

En patientstudie genomförd i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att ett ämne i blodet, fibrinogen, har stor betydelse för blodets levringsförmåga i samband med hjärtoperationer. Om patienterna dessutom får...

Många småbarn sjuka i RS-virusinfektion

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-11 10:31 CET

Vi ser just nu att många barn insjuknar med andningsbesvär, flera små barn har krävt sjukhusvård. Anledningen är den epidemi av RS-virus som nu florerar i hela landet. RSV, Respiratory syncytial virus, är ett virus som ger en luftvägsinfektion. Större ...

Bemötande – tema för årets Kvalitetsvecka

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-04 11:30 CET

Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsvecka den 8 -13 mars. Veckans späckade program ger en inblick i vad ett universitetssjukhus kan erbjuda kring temat ”Bemötande”. – Kvalitetsveckan har sedan starten 2005 blivit en fin tradition på...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utsetts att utföra hjärttransplantationer

Pressmeddelande Publicerad: 2010-02-17 14:28 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av två sjukhus i Sverige som får utföra hjärttransplantationer. Det har Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd idag beslutat. Tillståndet gäller från och med den 1 juli i år. – Det är ett glädjande besked som vi är st...


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument