Pressmeddelanden 2015


Ingen titel
Barbro Fridén – årets ledare 2015

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-18 08:19 CET

Tidningen Affärsvärlden har utsett årets ledare 2015 – en stolt Barbro Fridén, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tog på tisdagskvällen emot det prestigefyllda priset under en ceremoni på Berns i Stockholm.

Ingen titel
Forskare i Göteborg bakom ny medicin vid Addisons sjukdom - Höjd livskvalitet hos flertalet patienter, visar ny studie

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-11 08:55 CET

Patienter som behandlas för primär binjurebarksvikt, eller Addisons sjukdom, har i studier visat sig ha försämrad livskvalitet med trötthet, ångest och sjukfrånvaro från jobbet.De patienter som står på ett nytt läkemedel, som forskats fram vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har avsevärt bättre livskvalitet jämfört med de som står på konventionell behandling enligt en ny studie som presenteras på en internationell kongress i Milano[1].

Ingen titel
Premiär för Östra sjukhusets nya akutmottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-29 12:05 CET

Nu öppnas dörrarna till den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset. Den nya akuten erbjuder många förbättringar: bättre vård till de allra svårast sjuka, mindre behov av att flytta på patienterna och bättre överblick. Ingenting är sig likt...

Ingen titel
Åtgärdsplan ska få SU:s ekonomi i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-23 17:35 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse ställde sig idag bakom sjukhusledningens ekonomiska åtgärdsplan, som ska leda till ett nollresultat under 2017. Dock ska sjukhusdirektören komplettera med fler förslag på åt...

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnar upp för livmodertransplantationer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-23 14:34 CEST

Medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet har genomfört livmodertransplantationer med lyckat resultat. Sjukhusstyrelsen föreslår att behandlingen ska bli en del i vårdutbudet. Det slutgiltiga beslutet förväntas tas i höst...

Ingen titel
Nytt stöd för unga vuxna med cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-18 12:00 CEST

Markus är en av många nya medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Däremot är hans nyinrättade tjänst ensam i sitt slag i Sverige. Han är den första aktivitetskoordinatorn som stöttar unga vuxna cancerdrabbade som vårdas på sjukhus.Det var o...

Ingen titel
Minskat behov av blodtransfusioner vid hjärtkirurgi

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-05 08:00 CEST

Genom att undvika icke-livsnödvändiga blodtransfusioner slapp en femtedel av alla patienter att få blod i samband med hjärtkirurgi. Samtidigt sparades miljonbelopp och över tusen blodpåsar. Det visar resultatet från ett blodbesparingsprogram på thoraxklin...

Ingen titel
Halverade väntetider med värdebaserad vård

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-03 08:45 CEST

2013 ringlade kön lång av patienter som behövde en höftprotesoperation på Ortopedi Mölndal. Nu är väntetiderna halverade, operationstakten slår rekord och patienterna är nöjdare än någonsin. Efter övergången till värdebaserad styrning har de goda resultat...

Ingen titel
Rekordmånga donatorer hittills i år

Pressmeddelande Publicerad: 2015-07-06 10:36 CEST

Arbetet med att identifiera avlidna organdonatorer i Västra Götalandsregionen har varit framgångsrikare än vanligt i år. Under årets första halva har dubbelt så många donatorer identifierats jämfört med samma period förra året. Det har lett till att ...

Ingen titel
Patienterna skriver historia på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-03 08:03 CEST

Som troligtvis första sjukhus i världen lanserar nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny typ av extern webbplats. För första gången får patienterna själva vara med och skapa innehållet på webbplatsen.Nu presenterar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin...

Ingen titel
Nytt forskningscentrum ska ge uppsving för forskning kring barn och ungdomars behandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-28 08:03 CEST

I slutet av året kommer ett helt nytt forskningscentrum inriktat på behandlingar för barn och ungdomar att öppna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för bar...

Ingen titel
Nytt matchningsprojekt ska ge fler njurtransplantationer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-04 08:02 CEST

Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än dem de ursprungligen tänkt donera sin njure till hoppas svensk sjukvård nu kunna öka antalet njurdonationer. Allt tack vare ett nationellt samarbete och ett avancerat datasystem.I slutet av 2014...

Skottlossningen på Hisingen - (Uppdaterad 2015-03-20 13:00, tillstånden gäller resten av dagen)

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-19 09:21 CET

I onsdags kväll inträffade en skottlossning på Hisingen och ett antal personer skadades och fördes till sjukhuset för vård. 8 personer vårdas för sina skador på sjukhuset som de fick i samband med skottlossningen.(Uppdaterad 2015-03-20 13:00, ti...

Ingen titel
Succé för satsning på nyexaminerade sjuksköterskor

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-19 07:33 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning på kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor har gått över all förväntan. Över 120 sjuksköterskor har rekryterats till första omgången, mer än dubbelt så många mot vad man från början hade hoppats på.Den 1...

Ingen titel
Sjuksköterska gör hela bedömningen när akuten testar nytt sätt att korta väntetider

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-24 07:33 CET

Just nu pågår ett test på akuten Sahlgrenska sjukhuset där patienter med lindriga besvär får träffa en sjuksköterska istället för läkare. Förhoppningen är att det ska ge kortare väntetider. Samtidigt får sjuksköterskan använda mer av sin kompetens och kan...

Ingen titel
Upphandling av ambulansbåt klar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-01-19 08:00 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ingått ett nytt avtal som innebär att en ny ambulansbåt sjösätts i oktober 2015. Upphandlingen av den nya ambulansbåten ingår i satsningen på en trygg och säker ambulanssjukvård för de boende i Göteborgs skärgård.Unde...


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument