Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
Tidig hemgång efter förlossning startar i början av året på SU

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-19 08:00 CET

Uppdaterad version: Från och med den 30 januari 2017 kommer friska omföderskor med normal graviditet och förlossning och där barnet mår bra att gå hem efter sex till åtta timmar. Barnmorskemottagningen inom Närhälsan spelar en viktig roll i att förbereda kvinnan för tidig hemgång.

Ingen titel
Unik mottagning för svårbehandlad utmattning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-05 09:00 CET

Nu öppnar Psykiatrimottagning för utmattningssyndrom, PMU, som riktar sig till patienter med svårbehandlad utmattning. Mottagningen vänder sig främst till dem som förutom utmattning fått andra diagnoser som ångest och depression.

Ingen titel
Förlossningsvården samlas till Östra sjukhuset våren 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-21 15:17 CEST

Sjukhusledningen föreslår att arbetet med att centralisera förlossnings- och kvinnosjukvården till Östra sjukhuset ska inledas våren 2017. Byggarbetet har påskyndat flytten av förlossningsvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Det slutgiltiga beslutet förväntas tas av sjukhusets styrelse den 28 oktober 2016.

Pressmeddelande: Extern utredning klar om transplantationer med stamcellsbehandlade organ vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-30 10:51 CEST

I rapporten belyser Bengt Gerdin med flera omständigheterna kring fyra fall där stamcellsbehandlade transplanterade organ har använts 2011-2012. Brister att söka tillstånd för de behandlingar som patienterna fick bör ses i ljuset av få alternativa behandlingsformer och otydlig lagstiftning vid tiden.

Ingen titel
Pressmeddelande: Teknik och kompetens i världsklass!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 14:30 CEST

Allt ljus på Bild- och interventionscentrum när en av Västra Götalandsregionens största satsningar invigdes idag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med huset, stort som tre fotbollsplaner, har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Ingen titel
Samlat ambulanscentrum ska öka servicen för Hisingsborna

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-08 08:00 CEST

Folkmängden på Hisingen ökar i rekordtakt. Nu begåvas invånarna med ett nytt ambulanscentrum när två stationer blir en. Placeringen på Ruskvädersgatan är strategiskt uträknad för att så snabbt som möjligt kunna nå alla Hisingsbor – oavsett var de bor. 

Ingen titel
Transplantationsrekord för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-14 08:05 CEST

Under 2015 genomfördes fler transplantationer än någonsin tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, totalt 371 organtransplantationer. Samtidigt utmärker sig Västverige med högst andel organdonatorer i landet enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 

Ingen titel
Pressmeddelande: Time-out under förlossningen har bidragit till färre akuta kejsarsnitt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-05 10:20 CEST

Dags för time-out? Ja, taktiksnack verkar fungera lika bra inom förlossningsvården som i sportens värld. Denna trygghetsskapande metod har bidragit till 25 procent färre akuta kejsarsnitt hos förstföderskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet presenteras idag på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset.

Pressinbjudan: Almedalen 2016 – Tre universitetssjukhus om värdebaserad vård som strategi för bästa resultat för patienterna

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-28 08:00 CEST

Tisdagen den 5 juli håller Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett gemensamt seminarium där sjukhusen berättar varför de har valt att införa värdebaserad vård. De presenterar även sina hittills uppnådda resultat. Tillsammans med delaktiga patienter och professionen diskuteras bland annat arbetssätt och vikten av att ha patienten som partner i det fortsatta arbetet.

Ingen titel
Pressmeddelande: Barnsligt bra start för specialistutbildning för sjuksköterskor inom neonatalvård

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-22 07:00 CEST

Sahlgrenska universitetssjukhuset har startat en helt ny utbildning för sjuksköterskor i neonatologi och neonatal intensivvård. Tack vare kursens gedigna pedagogik och tydliga mål har studenterna fått en bra grund att stå på och en stor portion arbetsglädje att arbeta inom neonatalvården.

Ingen titel
Otillräckligt solskydd på var fjärde förskola – men god luftkvalitet på samtliga

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-21 09:41 CEST

Var fjärde förskolegård i Göteborg saknar fullgott skydd för att förskolebarn inte ska överexponeras för solens strålar. Däremot är ljudnivåerna bra överlag och luftkvaliteten god på samtliga förskolor. Det visar resultatet av en ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
Ann-Marie Wennberg ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-13 13:21 CEST

Ann-Marie Wennberg har idag blivit utsedd till ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Wennberg är professor i dermatologi och ingår sen tidigare i sjukhusledningen. Hon verkar idag som områdeschef.

Ingen titel
Pressmeddelande: Ytterligare ett år med sex timmars arbetsdag på Mölndals sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-02 09:32 CEST

Sjukhusledningen har gett grönt ljus för ett års förlängning av projektet med sex timmar arbetsdag. Satsningen har lett till flera positiva effekter, bland annat för arbetsmiljön och rekrytering av nya medarbetare till Operation 1 vid Mölndals sjukhus.   

Ingen titel
Pressmeddelande: Röd tråd i årets Blodomlopp i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST

Onsdagen den 1 juni springer tusentals deltagare Blodomloppet i Slottsskogen. Det kommer bli en kväll fylld med löparglädje, musik och samtal om den livsviktiga blodgivningen. Loppet arrangeras för 24:e gången av Örgryte IS Friidrottsklubb och Droppen Blodgivning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Ingen titel
Snabbare hjälp på barnakuten när sjuksköterskorna står i första rummet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-30 07:30 CEST

Barnakuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus tar emot 50 000 patienter varje år. Många av dem är lindrigt sjuka och hade egentligen inte behövt söka akut.  Genom att låta sjuksköterskor göra en större del av bedömningarna - kan mottagningen snabbare hjälpa patienterna.

Ingen titel
Merparten av vårdplatser hålls öppna och akuta vårdinsatser prioriteras i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-19 09:49 CEST

Trots den besvärliga bemanningssituationen kommer cirka 75 procent av alla vårdplatser kunna hålla öppet under sommaren, det vill säga ungefär 1 400 platser av totalt 1 900 platser

Ingen titel
Sjukhusdirektör Barbro Fridén går vidare till nytt uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-10 10:07 CEST

Barbro Fridén kommer inom kort lämna sitt uppdrag som sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och anta nya arbetsuppgifter. Skiftet sker efter sommaren och rekrytering av ersättare har inletts. 

Ingen titel
Förstärkning av förlossnings- och kvinnosjukvården – klartecken att profilera sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-26 08:54 CEST

En förstärkning av förlossnings- och kvinnosjukvården med ett kvinnosjukhus, samt ett rörelseorganens sjukhus. Det är visionen för Östra sjukhuset respektive Mölndals sjukhus som nu blir verklighet.

Ingen titel
eHälsostrategisk avdelning på Sahlgrenska först bland universitetssjukhus med certifiering

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-13 14:01 CEST

eHälsostrategisk avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första avdelningen bland universitetssjukhusen i Sverige som blivit certifierade för informationssäkerhet. Det är en internationell kvalitetsstämpel på att avdelningen har en säker och effektiv informationshantering 

Ingen titel
När livet känns tufft rycker Petra och Tony ut

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-11 09:49 CEST

Tack vare ett lyckat samarbete mellan ambulansen och psykiatriakuten kan patienter med psykisk ohälsa och akut vårdbehov träffa en psykiatrisjuksköterska hemma. På så sätt behöver färre patienter besöka psykiatriakuten för att få akut hjälp.

Ingen titel
Patient vårdas efter att ha insjuknat i lassafeber

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-01 14:46 CEST

En patient som insjuknat i Lassafeber vårdas just nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hålls isolerad enligt de rutiner som finns på sjukhuset. Personen insjuknade efter en resa i Västafrika där Lassafeber förekommer. 

Ingen titel
Samordning av behandling och forskning inom HIV

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-29 08:21 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samordnar all kompetens kopplat till behandling och forskning inom HIV med start våren 2016. Insatsen ska ytterst bidra till bättre sjukvård för HIV-patienter.  

Ingen titel
Sahlgrenska inleder extern utredning av transplantationsverksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-29 14:30 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat en extern utredning av sin transplantationsverksamhet. Anledningen är att man vill försäkra sig om att allt har gått rätt till vid transplantationer av luftstrupe och andra organ.

Ingen titel
Fullbokad succé för Forskningsdagen 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-24 14:55 CET

På Forskningsdagen 2016 krävs inga förkunskaper för att hänga med, bara ett stort intresse för medicinsk och hälsovetenskaplig forskning. Evenemanget den 25 februari ger inblick i den prekliniska och kliniska spjutspetsforskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ekonomiska resultat bättre än väntat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-03 17:23 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ekonomiska resultat för 2015 blev bättre än den prognos som lämnades i september. Resultatet för 2015 blir minus 122 miljoner kronor, jämfört med prognosen som låg på minus 261 miljoner kronor.

Ingen titel
Åtgärdsplan ska få SU:s ekonomi i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-14 17:44 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse ställde sig idag bakom sjukhusledningens ekonomiska åtgärdsplan, som ska leda till ett nollresultat under 2017. Dock ska sjukhusdirektören komplettera med fler förslag på å...

Ingen titel
Ny avdelning för vuxna med ätstörningar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-08 07:34 CET

Nu öppnar en helt ny vårdavdelning för patienter med ätstörningar på Högsbo sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Satsningen har gjorts för att förbättra vården för vuxna patienter med ätstörningar och erbjuda vård närmare hemmet.

Ingen titel
Hjälp på rätt vårdnivå ska öka tillgängligheten för kvinnor med gynekologiska besvär

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-04 07:34 CET

17 000 kvinnor söker sig varje år till den gynekologiska akutmottagningen. Det innebär ofta lång väntan på vård. Från den 11 januari kommer många av dessa kvinnor istället få likvärdig hj&...


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument