Pressmeddelanden 2017


Ingen titel
Åtta fall av mässling i Göteborg – fortsatt begränsat utbrott

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-27 17:30 CET

2017-12-27 UPPDATERAD INFORMATION - Ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg har konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Hittills rör det sig om åtta fall. På grund av den höga smittrisken uppmanar SU allmänheten att söka information på 1177.se och att inte gå till akuten vid misstanke om mässling. Vid behov av vård bör 1177 kontaktas för bedömning och råd om vart man kan vända sig. Alla ovaccinerade som inte haft mässling bör vaccinera sig.

Nytt fall av mässling upptäckt på SU

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-26 16:28 CET

Ett nytt fall av mässling upptäcktes på SU under eftermiddagen den 26 december. Hittills är mässlingsutbrottet begränsat till åtta konstaterade fall. Situationen bedöms i dagsläget vara under kontroll. Sjukhuset är i fortsatt stabsläge för att vara i beredskap för eventuellt nya fall och för att arbeta med smittspårning.

Ingen titel
Chef på SU utsedd till Framtidens ledare i sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-06 21:25 CET

En 39-årig logistikexpert och utbildad civilekonom är Framtidens ledare inom sjukvården. Anders Jarlborg, verksamhetschef för medicinsk administration på SU tilldelades på onsdagen utmärkelsen från Sjukvårdens ledarskapskademi

Svag evidens för värdebaserad vård visar SU-utredning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 09:45 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första vårdaktör i Sverige utvärderat och undersökt evidensen för värdebaserad vård. Vi har inte hittat stöd i forskningen för att införa konceptet i hela sjukvården. Men värdebaserad vård är en av flera förbättringsmetoder vi kan använda oss av - där det är lämpligt, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Första patienten opereras i unik operationsmiljö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-04 08:00 CET

I dag opereras den första patienten i en hybridsal med Sveriges första MR-kamera i operationsmiljö. Det sker i samband med att Bild- och interventionscentrums sista etapp öppnar – en operationsavdelning med totalt sex operations- och hybridsalar med teknik i världsklass.

Överenskommelse ger drygt 11 miljarder till SU för vård nästa år

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-01 15:01 CET

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vid sitt senaste möte fattat beslut om att godkänna Vårdöverenskommelsen, VÖK, för 2018. Ersättningen till sjukhuset för den vård som ska utföras nästa år är beräknad till drygt 11 miljarder kronor. Dessutom får sjukhuset 156 miljoner kronor i regionens kompletteringsbudget för 2018.

Samtliga avdelningar i psykiatrihuset i viss mån drabbade av vägglöss

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-15 14:24 CEST

På torsdagen avslutades genomsökningen efter vägglöss i psykiatrihuset på Östra sjukhuset. De specialtränade hundarna har markerat spår av vägglöss i några rum på samtliga avdelningar.

SU inviger ett modernt forskningshus för ortopedi, rehab och omvårdnad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-15 12:37 CEST

I dag, den 15 september, inviger Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett nytt forskningshus på Mölndals sjukhus. Det 7 000 kvadratmeter stora huset rymmer såväl medicinsk forskning som rehab- och omvårdnadsforskning och labb med högteknologiska instrument. 

Fler vägglöss påträffade efter genomsökning med hundar i psykiatrihuset

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-13 14:54 CEST

På onsdagen inleddes genomsökning med hjälp av specialtränade hundar för att kontrollera om det fortfarande finns vägglöss i psykiatrihuset på Östra sjukhuset. Fler vägglöss har konstaterats sedan hundarna markerat i ytterligare utrymmen på de tidigare drabbade avdelningarna.

Flera enheter inom psykiatrin besiktigas efter vägglusangrepp

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-05 16:50 CEST

Vägglöss har hittats eller misstänks på tre olika platser inom psykiatrin på Östra sjukhuset. Två avdelningar har stängts och sanering pågår. Som en säkerhetsåtgärd besiktas nu alla enheter inom verksamheten vid Östra sjukhuset.

Arbetet fortsätter med att stoppa spridning av vägglöss

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-04 11:16 CEST

Avdelning 367 inom psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har drabbats av vägglöss. Detta har fått konsekvenser för både patienter och medarbetare. Tillsammans med Västfastigheter fortsätter arbetet för att hindra ytterligare spridning där misstanke finns om väglössangrepp.

Ingen titel
Mer än två miljoner kronor till innovationsprojekt på Sahlgrenska

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-27 07:45 CEST

Sahlgrenska har fått tre av åtta projektfinansieringar i ett nationellt innovationsprogram inom medicinsk teknik. De cirka två miljoner kronorna ska bland annat gå till att lägga grunden för tekniken som i framtiden ska möjliggöra 3D-utskriven hud.

Ingen titel
Nu utvärderas nya läkemedel mot barncancer

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-21 10:16 CEST

Att ge nya läkemedel till barn med cancer har länge varit svårt. På grund av bristen på cancerläkemedel för barn har man i många fall istället behandlat barn med vuxenmediciner. Men nu har barncancervården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit ett stort kliv i rätt riktning, när man godkänts som kliniskt prövningscentrum för att utvärdera läkemedel på barn. 

Unik lösning med rörlig MR-kamera i operationssalar på SU

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-01 16:01 CEST

På förmiddagen den 7 juni kommer en ny MR-kamera att lyftas in i BoiC, det nya Bild och interventionscentrat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Ingen titel
Förlossningen flyttar från Mölndal till Östra

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-27 08:00 CEST

Den 1 maj 2017 flyttar Mölndals förlossning till Östra sjukhuset. I och med flytten samlas all medicinsk kompetens inom förlossningsvård och vård av för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn till ett och samma ställe.

Ingen titel
Hörsel- och beröringsintryck leds genom benförankrade proteser

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-06 14:45 CEST

En ny studie visar att människor som har en benförankrad protes kan höra via vibrationer genom implantatet och skelettet. Denna fortplantning av ljud är en viktig del av osseoperceptionen – sinnesintryck som förmedlas via protesen. Upptäckten ger ny generell kunskap om hur människor uppfattar berörings- och hörselintryck, och kan användas för att utveckla bättre proteser.

Ingen titel
SU i topp när det gäller förlossningsvård

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-30 15:34 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bäst i landet av de större sjukhusen i sitt arbete på att förebygga och minska antalet bristningar i samband med förlossning bland förstföderskor. Samtidigt visar en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att den förlossningsvård SU erbjuder är mycket kostnadseffektiv. 

Ingen titel
Sahlgrenska prioriterar akut- och cancerpatienter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-29 11:31 CEST

Inom kort bokas cirka 100 planerade operationer om på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bakgrunden är den generellt höga belastningen inom sjukhuset. Akutsjukvård och cancerpatienter prioriteras.

Ingen titel
Unik satsning på vård för barn med ätstörningar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-28 08:00 CEST

Ätstörningar kryper neråt i åldrarna. Nu gör Sahlgrenska Universitetssjukhuset en unik satsning på ätstörningsspecialiserad dag- och hembaserad vård för barn under 16 år.

Ingen titel
Nytt centrum för ryggmärgsskador etableras i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-23 07:30 CET

En patientgrupp med stora behov av vård och rehabilitering står i fokus när ett ryggmärgsskadecentrum nu etableras i Göteborg. Satsningen omfattar forskning och utbildningar för patienter, anhöriga och personal i syfte att ge de drabbade ökad frihet i livet.

Fortsatt utredning efter strömavbrott

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-22 16:00 CET

Utredningen efter gårdagens strömavbrott fortsätter. En grupp från sjukhusets ledning, Västfastigheter och VGR-IT arbetar nu gemensamt för att gå igenom händelsen och ser över vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att det inte händer igen. 

Normal strömförsörjning efter strömavbrott på Sahlgrenska

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-22 09:27 CET

Till följd av ett strömavbrott i går kväll på Sahlgrenska sjukhuset försörjdes sjukhuset via reservkraft under en kortare tid. Efter en tids felsökning fick sjukhuset åter normal elförsörjning. Det är i nuläget inte klarlagt vilka konsekvenser strömavbrottet fått. Sjukhuset har nu inlett en utredning av händelsen.

Pressinbjudan: H@ck for Health – SU tar nya steg framåt med patienten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-10 16:46 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför det första hacket med inriktningen att lösa problem inom vården. För första gången ska medarbetare på SU, studenter och patienter tillsammans utveckla förslag till lösningar på idéer som kommit in från vårdområdet. 

Ingen titel
Mikrovågshjälm ger snabb och säker bedömning av skallskador

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-08 09:11 CET

Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

Ingen titel
Armbandet som ger livsviktig information

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-24 09:00 CET

Dagligen kommer ambulanssjukvården i kontakt med patienter som inte är kontaktbara. Det finns alltså ingen möjlighet att kommunicera – och på så sätt få fram uppgifter om patientens eventuella sjukdomar, medicinering eller annan avgörande information. Ett armband kan vara lösningen på problemet.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset först ut med nya karriärvägar för akademiska vårdyrken

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-21 09:00 CET

Nu öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset nya karriärvägar för vårdpersonal. Snart kan disputerade medarbetare titulera sig exempelvis översjuksköterska, överbarnmorska och överfysioterapeut. Tanken är att fler ska kunna bedriva forskning nära patienterna och att goda resultat snabbare ska integreras i vården. 

Ingen titel
Sista delen klar i utredningen om transplantationer med stamcellsbehandlade organ

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-31 14:49 CET

Den första rapporten av tre i utredningen av Bengt Gerdin med flera presenterades i slutet av september 2016. Nu är även del två och tre klara och utredarna föreslår bland annat att rutiner ska införas för hur nya obeprövade metoder på ett säkert sätt ska börja tillämpas i sjukvården.

Ingen titel
Högsta siffran hittills för organdonationer i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-30 09:00 CET

Förra året genomfördes mer än 600 organtransplantationer i Sverige med organ donerade från avlidna - det högsta antalet någonsin. Västsverige och Uppsalaregionen hade högst antal organdonatorer per miljon invånare. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick 326 människor tillbaka sina liv tack vare andras generösa inställning till att donera under sin levnad.

Ingen titel
Information om den aktuella situationen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutverksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-26 17:53 CET

Med anledning av den ansträngda situationen på akuten på Sahlgrenska sjukhuset följer här en beskrivning av det aktuella läget.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnar fler vårdplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-19 16:57 CET

Läget på sjukhusets akutmottagningar är ansträngt, det är ett högt inflöde av patienter samtidigt som det är en brist på vårdplatser.  Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnar därför fler vårdplatser för att klara den aktuella situationen. Det är en del av de aktiviteter som sjukhuset vidtar.


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument