Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Så kan fyrverkerier skada människors ögon

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-28 14:09 CET

100 personer skadas varje år så svårt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. Så här inför nyårsafton vill Ögonsjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset varna allmänheten för konsekvenserna av att hantera fyrverkerier.

Ingen titel
Så stoppades mässlingen – och detta lärde sig Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 07:30 CET

En analys av förra vinterns mässlingsutbrott i Göteborg visar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset var framgångsrika när det gällde att stoppa smittspridningen. Dessutom gav arbetet nya kunskaper om bland annat smittsamhet, immunitet och genombrottsinfektioner.

Ingen titel
Nu öppnar sprututbytesmottagningen på Östra sjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-05 09:27 CET

Torsdag den 6 december öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin sprututbytesmottagning på Östra sjukhuset. Syftet är att minska risken för blodsmitta och öka livskvaliteten hos personer som injicerar narkotika.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 17,8 miljarder i nästa års budget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-03 12:52 CET

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i dag den 3 december fattat beslut om budget för 2019. Den innehåller bland annat satsningar på bättre omhändertagande av sköra äldre och ny BUP-mottagning i centrala Göteborg. Samtidigt lyfter sjukhuset att viss angelägen sjukvård saknar långsiktig finansiering.

Ingen titel
Nytt analyscentrum i satsning på skräddarsydda behandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-28 09:55 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin deltar i en nationell satsning på genetik och precisionsmedicin som nu får 44 miljoner kronor i statligt bidrag. Satsningen kommer till stor nytta för patienter i hela Västra Götalandsregionen – till våren öppnar sjukhuset ett helt nytt centrum för genetisk analys.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset prisas för ny metod vid förlossning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 09:10 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhet prisas för det bästa förbättringsarbete inom den svenska förlossningsvården. Genom en timeout när förlossningsarbetet går för långsamt har kejsarsnitten minskat och färre söker hjälp för förlossningsrädsla efteråt.

Ingen titel
Safety nurse – en unik möjlighet för undersköterskor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-08 08:00 CET

Nu kan undersköterskor arbeta som Safety nurse, en möjlighet som Sahlgrenska Universitetssjukhuset är unika i Europa med att erbjuda. Jobbet innebär att vara säkerhetsansvarig i en av Sveriges mest tekniktäta operationssalar.

Ingen titel
Nytt nationellt canceruppdrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-01 08:08 CET

Nu förbättras vården för patienter med den ovanliga cancersjukdomen sarkom, som drabbar 600 svenskar om året och ställer höga krav på samverkan inom sjukvården. Från den 1 november har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett nytt nationellt uppdrag.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i Europa med att prova ny hjärt- lungmaskin på barn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 00:00 CEST

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är först i Europa med att prova en ny hjärt- lungmaskin på barn.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar komplett smärtcentrum på Östra Sjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-25 12:09 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar nu ytterligare steg för att hjälpa de tusentals patienter som varje år söker vård för långvarig smärta. Smärtcentrum på Östra Sjukhuset kommer att fungera som ett regionalt kunskapscentrum för avancerad smärtsjukvård.

Ingen titel
Medicinhistoriska museet i kappsäck

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-16 14:41 CEST

Den 20 december 2018 stänger Medicinhistoriska museet i Göteborg inför en grundförstärkning av byggnaden. Den 12 januari 2021 planeras museet att åter öppna för besökare.

Ingen titel
Ny akutmottagning för gravida och nyförlösta på Östra sjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-15 09:23 CEST

Havandeskapsförgiftning, feber efter förlossningen och minskade fosterrörelser. Det är några av de akuta åkommor som kommer hänvisas till den nya akutmottagningen som idag öppnar på Östra sjukhuset.

Ingen titel
Hornhinnebanken ger patienter synen tillbaka

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-11 09:50 CEST

Varje år får 700-800 personer i Sverige tillbaka synen tack vare en hornhinnetransplantation. De som behöver nya hornhinnor kan oftast få det, eftersom de flesta kan bli donatorer. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns en av Sveriges fem hornhinnebanker.

Ingen titel
Ny metod för att spåra cancerceller studeras på Sahlgrenska

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-09 10:18 CEST

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår forskning som kan förändra cancerpatienters liv. Sjukhuset har en av landets största kliniska prövningsenheter och satsar stort på att spetsforskning så snabbt som möjligt ska nå patienterna. Just nu testar man hur ett enkelt blodprov skulle kunna hitta cancerceller från tumörer.

Ingen titel
Satsning på chefer nära patienterna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-03 15:36 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör en av landets största satsningar på ledarskapet närmast patienten. 500 chefer genomgår ett skräddarsytt program som är unikt i storlek och ambition – och bygger helt på sjukhusets egen kompetens om ledarskap och utveckling. Nu har den första kullen slutfört programmet.

Ingen titel
Satsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-03 12:45 CEST

Med en geriatrisk läkare på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus kortades vistelsetiden för sköra äldre patienter med akuta ortopediska besvär. Den totala vistelsetiden på akuten minskade med nära två timmar i genomsnitt, visar ett nyligen genomfört projekt vid sjukhuset.

Ingen titel
Ny DNA-metod ska spåra avstötning av transplanterade hjärtan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-28 09:14 CEST

Hjärtläkare och kemister vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklar just nu en metod som ska underlätta för patienter som fått nya hjärtan. Istället för resurskrävande vävnadsprov kommer man förhoppningsvis kunna övervaka transplanterade hjärtan med ett enkelt blodprov, inom bara ett par år.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets arbete för att nå budget i balans börjar ge effekt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-26 15:26 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhusets delårsrapport för augusti visar att sjukhusets beslut om stärkta åtgärder för en ekonomi i balans ger effekt. Den negativa ekonomiska trenden har bromsats – samtidigt som sjukhuset fortsätter att behandla allt fler och allt sjukare patienter.

Ingen titel
Akutsjukvård – ett nytt och livsviktigt specialistområde

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 10:52 CEST

Det senaste året har akuternas väntetider på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kortats med en halvtimme. Läkare som specialiserar sig på akutsjukvård är en av nyckelfaktorerna för att akuten ska bli ännu bättre i framtiden.

Ingen titel
Nu erbjuds alla gravida tidigt ultraljud

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-18 10:35 CEST

Bättre datering och jämlikare vård är två av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu erbjuder alla gravida kvinnor i Göteborg ett tidigt ultraljud från graviditetsvecka 13. 

Ingen titel
Satsning på vård i hemmet utökas

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-13 15:02 CEST

Fler äldre och sköra patienter kan få sin vård utan att lämna hemmet, tack vare Sahlgrenska universitetssjukhusets två mobila enheter. Nu utökas satsningen med personal motsvarande ytterligare ett team på Östra sjukhuset.

Ingen titel
Så ska vi stoppa post-operativa sårinfektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 13:59 CEST

Vårdrelaterade infektioner (VRI) i kombination med multiresistenta bakterier är ett allvarligt och växande globalt problem. Enligt Sveriges kommuner och landsting drabbas upp till nio procent av alla som vårdas på sjukhus i Sverige av en vårdrelaterad infektion. Den 21 september genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset och branschorganisationen Swedish Medtech ett gemensamt symposium för att diskutera framtidens lösningar.

Ingen titel
Slutenvård inget hinder för att rösta

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 14:36 CEST

För inlagda patienter är möjligheten att rösta inte alltid en självklarhet. Det har personalen på Psykiatri Psykos ändrat på. De har ordnat så att patienterna kan förtidsrösta, utan att lämna avdelningen.

Ingen titel
Satsning ska korta kön för gynekologisk operation

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-03 15:44 CEST

Väntetiden för en gynekologisk operation har varit upp till ett år. Nu satsar Sahlgrenska Universitetssjukhuset stort på att korta köerna – bland annat genom att använda onyttjade operationssalar på Frölunda Specialistsjukhus.

Ingen titel
Fler kan få vård i hemmet – ambulansen i nysatsning på Öckerö

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-24 16:07 CEST

Boende i Öckerö kommun som har svårt att ta sig till vårdcentral eller sjukhus kan snart se fram emot en effektivare vård. I projektet ”Samverkande sjukvård” kommer bland annat ambulansen att ingå i ett tätt samarbete som innebär att fler kan få den vård de behöver utan att lämna hemmet.

Ingen titel
Samtalsgrupper ökar tryggheten för patienter med könsdysfori

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-14 13:27 CEST

Sedan 2015 erbjuder Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samverkan med Lundströmmottagningen och Kompetenscentrum, stöd i samtalsgrupper för patienter och närstående som genomgår utredning och behandling för könsdysfori. Målet är att stärka patienter och närstående, öka tryggheten och kunskapen inför en livslång könsbekräftande behandling. 

Ingen titel
Satsning på akuten ger resultat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-10 11:47 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under det senaste året genomfört en rad åtgärder för att korta väntetiderna på akuten. En ny rapport visar att arbetet ger effekt: väntetiderna har kortats med 15%, eller en dryg halvtimme i genomsnitt. Med stöd av en stor forskningsgenomgång tar sjukhuset nu nästa steg och fortsätter utveckla arbetssätt och organisation.

Ingen titel
Unik kartläggning av nordiska kvinnors preventivmedelsanvändning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-17 10:45 CEST

Mer än varannan 19-årig kvinna i Norden använder ett hormonellt preventivmedel. Allt fler väljer en långtidsverkande variant, som spiral eller p-stav. I alla nordiska länder går andelen tonårsaborter ner – men flest görs i Sverige. Det visar ny forskning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
Ny teledermatologisk teknik ger snabbare vård för patienter med misstänkta hudförändringar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-10 10:56 CEST

Sedan början av året skickar Närhälsans vårdcentraler bildremisser på misstänkta hudförändringar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det ökar förutsättningarna att upptäcka elakartade tumörer i god tid och patienter får snabbare tillgång till specialistvård.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets läkarbil ger blod direkt på olycksplatsen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-28 09:30 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhusets läkarbil är nu utrustad med blod och plasma som gör det möjligt att ge patienten transfusioner direkt på en olycksplats, eller vid andra livshotande tillstånd där någon förlorat mycket blod.


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument