Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Mer vård och bättre tillgänglighet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 08:18 CET

Rekordmånga patienter får vård och behandling och allt färre väntar på att besöka en specialist. Det visar Sahlgrenska Universitetssjukhusets månadsrapport i november.

Ingen titel
Ge blod inför julhelgerna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 11:59 CET

Blodlagren i Sverige är oroväckande låga, samtidigt som årets långa jul- och nyårshelg närmar sig. Färre blodgivare ger blod under långhelger och semesterperioder, men behovet av blod kvarstår.

Ingen titel
Sprututbytet når ut till varannan injektionsmissbrukare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-13 09:06 CET

Nu är det ett år sedan Göteborgs första mottagning för sprututbyte öppnade på Östra sjukhuset. Redan nu är nästan hälften av alla som injicerar droger i Storgöteborg inskrivna på mottagningen.

Ingen titel
Så har Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetat med bildstöd för att överbrygga språkbarriärer mellan vårdpersonal och patienter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 10:06 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till utställning om arbetet med bildstöd i vården. Bildstöden ska underlätta i kommunikationen med patienter som främst pratar andra språk än svenska och består av bilder och enkel text på 11 språk.

Ingen titel
Två dagar med framtiden i fokus

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 14:38 CET

När Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin bjöd in ledningarna för landets universitetssjukhus och ledningarna för de medicinska fakulteterna stod framtidens vård och AI på agendan.

Ingen titel
Övergripande budget för Sahlgrenska Universitetssjukhuset klar inför 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 13:11 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har fattat beslut om övergripande budget för kommande år. Sjukhuset får ett tillskott på 2,5 procent i budgeten, men har samtidigt betydande utmaningar med ökande kostnader för exempelvis läkemedel.

Ingen titel
Sveriges första Auroramottagning fyller 30 år

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 09:58 CET

I dagarna är det 30 år sedan Sveriges första Auroramottagning öppnade på Östra sjukhuset i Göteborg. Auroramottagningen är till för patienter som behöver stöd och hjälp med att hantera sin förlossningsrädsla.

Ingen titel
Pressinbjudan: Vernissage med invigning av Ilon Wiklands artotek

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-22 09:04 CET

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har köpt in ett sjuttiotal högklassiga konstverk med motiv från bilderbokskonsten. Barn och unga som vårdas på sjukhuset kan låna tavlorna till sitt vårdrum. Du som är journalist är välkommen på vernissage den 26 november.

Ingen titel
Kom och träffa teamet kring våra minsta medborgare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 11:17 CET

På söndag den 17 november är det världsprematurdagen, som uppmärksammas med seminarium och föreläsningar på Östra sjukhuset redan på torsdag 14 november. Du som är journalist är välkommen att delta.

Ingen titel
Nu startar Sveriges första program inom innovation och teknik för läkare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-08 09:53 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut i landet med en utbildning inom innovation och teknik för läkare, med start den 11 november. Programmet ska ge kunskap och förutsättningar att binda samman medicin och teknik på ett helt nytt sätt.

Ingen titel
Sverige behöver fler organdonatorer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-04 11:26 CET

Vet dina närstående om du vill donera organ efter din död eller inte? Idag startar Donationsveckan som ska få fler att ta aktiv ställning. Samtidigt arbetar regeringen för att regelverk och rutiner ska göra att fler får möjlighet att donera.

Ingen titel
Fortsatt intensivt arbete för att nå ekonomi i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-31 15:04 CET

Fler patienter söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sjukhuset tar emot och behandlar fler än planerat. Samtidigt förbättras tillgängligheten till cancervård inom flera terapiområden, visar månadsrapporten för september. Resultatet avviker mot budget med -210 miljoner kronor.

Ingen titel
Nya arbetssätt minskade väntetiderna på Barnakuten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-15 09:23 CEST

Barnakuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har kortast väntetider av alla akutmottagningar i Västra Götalandsregionen. 90 procent av deras patienter stannar på akuten mindre än 4 timmar. Sjuksköterskemottagning, teamronder och Närakuten är tre av framgångsfaktorerna.

Ingen titel
Budgetåtgärder på Sahlgrenska Universitetssjukhuset börjar ge effekt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-27 14:15 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar fler patienter än planerat. Samtidigt sänks kostnaderna för administrativ personal och vissa läkemedel. Det framgår av sjukhusets delårsrapport som antagits av styrelsen. Den ekonomiska prognosen för 2019 är ett underskott på 0,6 procent.

Ingen titel
Välkommen på invigning av nya Centrum för genomik

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 09:42 CEST

Bättre och snabbare diagnostik, effektivare behandlingar, avancerad forskning och nya innovationer. Det blir några av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlar genetisk expertkompetens i nybildade Centrum för medicinsk genomik. Välkommen på invigning den 13 september.

Ingen titel
Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i forskningssamarbete kring AI i sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-04 09:57 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill vara en drivande kraft i utvecklingen av artificiell intelligens inom vården. På Chalmers finns den kompletterande kompetensen. Med en gemensam forskningsagenda ska sjukhuset och Chalmers utveckla morgondagens högteknologiska sjukvård.

Ingen titel
Intensivt arbetet för att nå ekonomi och verksamhet i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 14:05 CEST

Fler patienter får vård, men åtgärderna för att sänka kostnader ger inte tillräcklig effekt. Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har nu fattat beslut om att intensifiera arbetet för att nå ekonomi och verksamhet i balans vid årets slut.

Ingen titel
Först i Sverige med webbutbildning för personer med bipolär sjukdom

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-22 10:31 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya webbutbildning för personer med bipolär sjukdom har blivit en succé: fler kan delta och färre hoppar av. Nu kan den införas på fler mottagningar i regionen.

Ingen titel
Nu öppnar Sveriges första avdelning för självskadebeteende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-12 08:00 CEST

Patienter med allvarligt självskadebeteende har länge saknat specialiserad vård. Nu satsar Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset stort på den första högspecialiserade självskadeenheten i Sverige. Bland medarbetarna finns bland annat tidigare självskadepatienter.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör ny ledamot i regeringens innovationsråd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-26 12:25 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i det Nationella innovationsrådet. Wennberg blir en av tio utvalda personer i rådet som tillsammans med regeringen ska arbeta med frågor inom bland annat digitalisering och life science.

Ingen titel
101 nya specialistsjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 07:00 CEST

I juni tar 101 nya specialistsjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin examen. Tack vare sjukhusets utbildningsbefattningar har de kunnat studera på hel- eller halvfart under betald arbetstid.

Ingen titel
Ny metod ersätter urinprov vid spårning av droger

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 10:58 CEST

Den nya metoden för att spåra alla vanligast förekommande droger har utvecklats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den förenklade provtagningen och säkrare analysen gör den nya metoden enklare och mindre kränkande för patienter som ska drogtestas.

Ingen titel
Välkommen på invigning av Bröstcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-21 14:59 CEST

Onsdag 22 maj inviger vi Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under invigningen kan du träffa medarbetarna inom Bröstcentrum och höra dem berätta och förklara hur patientresan ser ut för någon som drabbats av bröstcancer – från diagnos till behandling.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklar sitt KOL-centrum – vill bli världsledande inom tre år

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-16 13:57 CEST

Färre allvarliga försämringar och bättre livskvalitet – Sahlgrenska Universitetssjukhusets KOL-centrum har på tre år blivit oumbärligt för regionens KOL-sjuka. Satsningen är viktig: snart kommer KOL vara världens tredje dödligaste sjukdom, enligt WHO.

Ingen titel
Grönområden nära hemmet viktigt för hälsan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 12:11 CEST

Flera studier visar på sambandet mellan grönområden i stadsmiljö och hälsoeffekter. Det visar en rapport från Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
Nya åtgärder för ekonomi i balans på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:09 CEST

Det ekonomiska läget för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bättre – men kostnaderna är fortfarande högre än intäkterna. Styrelsen har därför fattat beslut om ett åtgärdsprogram, som bland annat innebär att sjukhusets staber reduceras med tio procent.

Ingen titel
Stora skillnader i smittorisk vid mässlingsutbrott

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-26 09:10 CEST

Nu presenteras forskning som kan komma att påverka smittspårningen vid framtida mässlingsutbrott. En studie av det uppmärksammade utbrottet i Göteborg härom året visar nämligen på stora skillnader i smittorisk mellan olika patienter.

Ingen titel
Nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-16 08:00 CEST

Epilepsi kan ge svåra anfall och för hälften av patienter går det ännu inte att hitta orsaken bakom sjukdomen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier och bildar nu ett centrum för högspecialiserad vård.

Ingen titel
Allt fler får hjälp på Smärtcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-10 08:07 CEST

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets Smärtcentrum får 95 procent av patienter sitt första besök inom vårdgarantins tidsram. Det är tre gånger så många som för ett år sedan. Bakom de kraftigt förbättrade tillgänglighetssiffrorna ligger ett gediget förändringsarbete som förbättrat arbetsflödet och väntetiderna.

Ingen titel
Barnmorskor upptäcker allt fler allvarliga hjärtfel redan i livmodern

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-03 08:00 CEST

Fosterdiagnostiken går framåt i hög takt. Ultraljudsenheten på Östra sjukhuset kunde nyligen fira att de numera upptäcker 100 procent av bland annat bukväggsbråck, ryggmärgsbråck och att fostret saknar hjärna – redan i fosterstadiet. Dessutom har man mer än sexdubblat antalet upptäckter av ett allvarligt hjärtfel där kropps- och lungpulsådern har bytt plats.


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument