Pressmeddelanden 2020


Ingen titel
Unik njurtransplantation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 09:21 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi i transplantation av en njure. Den unika insatsen möjliggjorde transplantationen.

Ingen titel
Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-15 09:48 CET

Pressmeddelande från Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet Ett nytt tvärvetenskapligt centrum etableras i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av ny teknik och nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, såsom amputationer och nervskador. Tack vare frikostiga donationer kan Center for Bionics and Pain Research, förkortat CBPR, hjälpa patienter att återfå livskvalitet genom världsledande teknik och behandlingar.

Ingen titel
Nu har Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter fått nyckeln till den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-14 09:55 CET

Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.

Ingen titel
Konstverk med patienters tolkningar av pandemin ställs ut på sjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-09 09:05 CET

I en av kulvertarna under Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan man nu ta del av patienternas egna reflektioner kring sjukvården under pandemin. Idag invigs konstverket ”Ventiler” som består av målningar som speglar covid-19 ur patienternas perspektiv.

Ingen titel
Nytt verktyg hjälper barnakuten att upptäcka barn som far illa

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-03 14:21 CET

Blåmärken på konstiga ställen och historier som inte går ihop. Varje år upptäcker barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus ett hundratal barn som misstänks fara illa. Nu inför barnakuten ett nytt screening-verktyg för att enklare bekräfta personalens misstankar och hjälpa barnen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - regionens sista utpost

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 16:17 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett särskilt uppdrag att bedriva forskning, utveckling och utföra nationellt högspecialiserad vård. Sjukhuset är också sista utpost vid olyckor, katastrofer eller särskilt komplicerade fall. Idag godkände Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse en överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen om sjukhusets särskilda uppdrag under 2021.

Ingen titel
Sjukhusets blodlager i akut behov av påfyllning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 09:26 CET

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver fyllas på inför stundande jul- och nyårshelger. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att blodlagren nu är i akut behov av påfyllning.

Ingen titel
Överlevnad hos barn med medfödda hjärtfel har ökat kraftigt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-20 08:34 CET

En ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att den genomsnittliga överlevnaden för barn med medfödda hjärtfel har ökat kraftigt. I dag överlever 97 procent av alla barn som föds med hjärtfel i Sverige. För 50 år sedan var överlevnaden ungefär 60 procent.

Ingen titel
Mätmetod för att förutse för tidiga födslar ger måttlig träffsäkerhet visar stor studie

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-17 09:02 CET

För tidigt födda barn är en av de största utmaningarna i förlossningsvården. En ny studie visar att risken för att föda för tidigt ökar om mamman har en kort livmodertapp i mitten av graviditeten. Men att mäta livmodertappen kan vara en osäker metod för att förutse vilka kvinnor som kommer att föda för tidigt. Det visar den första av flera delstudier som studerar sambandet.

Ingen titel
Barnpatient först i Västsverige att bli behandlad med nytt cancerläkemedel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-07 08:00 CET

Nu har Västsveriges första behandling av det cellbaserade läkemedlet CAR-T genomförts på en patient med svårbehandlad leukemi. Behandlingen som genomfördes vid Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i internationella studier visat mycket lovande resultat med bättre överlevnad.

Ingen titel
Första lungtransplantationen av patient med covid-19 i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-02 13:20 CET

Den första covid-patienten i landet har genomgått en lungtransplantation efter att ha insjuknat i covid-19. Detta efter att patienten vårdats i både respirator och ECMO, konstgjord lunga, under flera månader i Stockholm. Patienten har nu kunnat lämna Sahlgrenska Universitetssjukhuset för fortsatt rehabilitering på hemmaplan.

Beslut om budget för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-30 14:17 CET

18,7 miljarder kronor till sjukvård, forskning och utbildning. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fattat beslut om budget för nästa år med fokus på kortade vårdköer – men pandemin förväntas påverka sjukhuset även nästa år.

Ingen titel
Neutraliserande antikroppar påvisade hos covid-patienter som tidigare testat negativt för anti-kroppar i rutintester

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-22 08:12 CEST

En ny studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin visar att de allra flesta som haft en covid-19-infektion med symtom utvecklar antikroppar. Men vissa personer har för låga halter för att kunna mätas med vanliga rutinmetoder.

Ingen titel
Kan AI hitta tidiga tecken på stroke?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 08:34 CEST

Kan man upptäcka syrebrist i hjärnan som leder till stroke med hjälp av AI? Det ska forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och IT-fakulteten/Chalmers ta reda på i ett pågående kliniks forskningsprojekt med start i oktober.

Ingen titel
Stora kliv framåt för PGT, preimplantatorisk genetisk testning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-13 08:00 CEST

Par med anlag för en svår ärftlig sjukdom kan med hjälp av gentekniska och reproduktionsmedicinska framsteg få barn som med hög sannolikhet inte bär på sjukdomen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser man hur PGT, preimplantatorisk genetisk testning, bara växer som vårdområde samtidigt som det blir allt mer högteknologiskt.

Ingen titel
Virtuell verklighet som behandling mot stress och ångest hos äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-07 08:00 CEST

Verksamheten Psykiatri Affektiva har utvecklat en metod där ett enkelt VR-headset kan hjälpa äldre personer att lära sig att hantera sin oro och ångest. Metoden kan innebära en artificiell resa till Venedig eller en svängom för den rörelsehindrade.

Ingen titel
Snabbare hjälp till abstinensbehandling med drop-in-mottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-05 09:00 CEST

Patienter som är motiverade att få hjälp med sin beroendeproblematik behöver få behandling så fort som möjligt. Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hittat ett sätt att erbjuda plats för behandling utan remiss – ibland redan inom en vecka.

Ingen titel
Samlad laboratoriemedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-02 14:01 CEST

Vid årsskiftet samlas all laboratoriemedicinsk verksamhet i Västra Götalandsregionen i en ny organisation inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhusets styrelse har nu godkänt överenskommelser som kan få stor betydelse för life science-sektorn i regionen.

Ingen titel
Nu öppnar mottagningen för datorspelsberoende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-01 09:00 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är första offentliga vårdgivare i landet att erbjuda behandling för patienter med datorspelsberoende. I dag öppnar Mottagning för spelberoende och skärmhälsa för att ta emot de första remisserna för personer som behöver hjälp med ett destruktivt datorspelande.

Ingen titel
Bättre diagnostik av hjärtsvikt i högteknologisk hjärtbuss

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST

En högteknologiskt avancerad mobil klinik på 70 kvadratmeter som slår samman fem olika undersökningsrum till ett. Idag invigs Hjärtbussen som snart kommer synas på platser runtom Västra Götalandsregionen. Bussen är en del i ett forskningsprojekt där syftet är att undersöka patienter med hjärtsvikt för att förbättra och effektivisera diagnostiken för en typ av hjärtsvikt som idag saknar behandling.

Ingen titel
De gör skräddarsydda skallbensimplantat med hjälp av 3D printer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 08:00 CEST

Via en 3D printer hoppas nu neurokirurgerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset själva kunna skriva ut mallar som sedan används för att skapa implantat till skallben.

Ingen titel
Fler patienter fick specialistsjukvård genom vårdmöten på distans

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 10:37 CEST

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets neurosjukvård vårdas många kroniskt sjuka patienter som dessutom är i riskgrupp att drabbas hårt av covid-19. När pandemin slog till begränsades möjligheten för fysiska besök på neurologimottagningen, vilket var nödvändigt för att skydda patienterna från smitta. Samtidigt behövde verksamheten göra något snabbt för att på bästa sätt och utifrån de förutsättningar som fanns uppehålla vården för patienterna.

Ingen titel
Så raderades vårdkön till neuropsykiatriska utredningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-10 09:04 CEST

För fem år sedan fick vuxna patienter vänta upp till ett och ett halvt år för att få påbörja en neuropsykiatrisk utredning. Idag får alla vuxna patienter i behov av en utredning, för till exempel autism eller ADHD, påbörja den inom 90 dagar. Bakom de kortade väntetiderna ligger ett fokuserat förbättringsarbete på sjukhusets neuropsykiatriska mottagningar.

Ingen titel
Nu invigs sjukhusets Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-03 11:47 CEST

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna och i Sverige har ungefär 65 000 personer sjukdomen varav 11 000 barn. Idag inviger Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård – ett halvår efter öppnandet. Under våren har fokus legat på att skapa digitala möjligheter för att göra vården tillgänglig för patienter från hela landet som remitteras till centret på grund av svårbehandlad epilepsi.

Så har sjukhusets verksamhet påverkats av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 13:52 CEST

Låsta entréer, besöksförbud och triagering utomhus. Sahlgrenska Universitetssjukhusets omställning av vården på grund av pandemin präglar fortsatt verksamheten. Sammantaget har sjukhuset vårdat över 2000 patienter med covid-19, varav många svårt sjuka och i behov av intensivvård.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på kompetensutveckling inom digitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 09:39 CEST

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inleder nu kompetensutvecklingsprojektet #DigITSU för att ge medarbetarna förutsättningar att möta de digitala möjligheter och utmaningar sjukvården står inför. Målet är att minst 10 000 medarbetare och chefer deltar i de lärandedialoger som kommer att pågå i två år.

Ingen titel
Över 1300 snabbutbildades att arbeta med intensivvård för covid-19-drabbade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-14 09:18 CEST

Trygghet och färdighet – det var ledordorden för de medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som snabbutbildades på Simulatorcentrum för att ta hand om covid-patienter. En del hade aldrig tidigare arbetat på en intensivvårdsavdelning.

Ingen titel
Många transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-11 09:06 CEST

Efter en vår med ovanligt få transplantationer blev juli en intensiv månad för Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sammanlagt gjordes 40 ingrepp, varav 12 skedde inom loppet av tre dagar.

Ingen titel
Barncancercentrum lanserar efterlängtad app

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 11:07 CEST

Nyheter, kontaktvägar och massor av information om cancervård för barn. Nu har Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlat allt i en ny app.- Äntligen, säger Kristina Isaksson, avdelningschef på Barncancercentrum. Vi har moderna familjer hos oss som är vana vid moderna kommunikationssätt.


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument