Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Ett år med covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 14:44 CET

För ett år sedan tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot den första patienten med covid-19. Sedan dess har över 3500 patienter med covid-19 vårdats på sjukhuset, varav drygt 600 inom intensivvården. Sjukhuset har nu beredskap för en tredje våg i pandemin.

Ingen titel
Ny studie följer upp patienter som vårdats för covid-19 inom intensivvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-23 09:12 CET

Muskelkraft, hjärt- och lungfunktion, kognition och skador på hjärnan. Det är parametrar som nu undersöks i en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man följer upp patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen i Mölndal för covid-19 infektion under våren 2020. En del av studien görs i samarbete med minnesmottagningen.

Ingen titel
Nu öppnar dörrarna till nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 09:00 CET

I dag flyttar de första verksamheterna in i nya delen av barnsjukhuset. Samtidigt öppnar den nya entrén till hela barnsjukhuset, som med sin tillbyggnad nu blir ett av Europas modernaste barnsjukhus. Inflyttning till den nya delen sker etappvis under hela våren.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 08:00 CET

Vården bedrivs i dag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar hos embryon. Behandlingen blir allt mer efterfrågad bland par med anlag för svår ärftlig sjukdom.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets blodlager på oroande låga nivåer - rekordfå ger blod under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:00 CET

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i stort behov av påfyllning. Under förra året minskade antalet blodgivningar med 20 procent. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att färre blodgivare ger blod.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020: Över 3000 vårdade för covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 15:49 CET

Fler än 3000 patienter med covid-19 vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året – varav 440 på IVA. Samtidigt klarade sjukhuset att upprätthålla annan livsnödvändig sjukvård och fortsätta utveckla vården genom forskning. Det visar årsrapporten för 2020.

Ingen titel
Ny studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska ge viktiga svar om långtidscovid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 09:28 CET

Nu inleder forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie för att undersöka symtomen vid långtidscovid och hur vanligt det är bland personer som inte varit allvarligt sjuka i covid-19. Drygt 55 000 personer i Västra Götaland bjuds in för att delta i studien. Att så många kan bjudas in är tack vare den tidiga provtagningen av vårdpersonal inom regionen.

Ingen titel
Nya perspektiv när sjukhusledning och patienter möts

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 08:00 CET

Under våren sjösätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientforum - ett mötesforum där patienter bjuds in till sjukhusets ledningsgruppsmöten för att på strategisk nivå tillsammans diskutera hur man kan utveckla och förbättra vården framöver. Genom att ta del av patienters idéer och önskemål inför större beslut vill sjukhuset stärka dialogen mellan patientrepresentanter och sjukvården.

Ingen titel
Sahlgrenska först i Norden med att utföra en dubbel handtransplantation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 08:00 CET

Som första sjukhus i Norden har Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu utfört en dubbel handtransplantation. Operationen innebar att två händer flyttades från en organdonator till en patient som för flera år sedan förlorade båda sina händer efter en svår infektion.

Ingen titel
Sahlgrenska first in the Nordics to carry out a double hand transplant

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 08:00 CET

Sahlgrenska University Hospital has become the first hospital in the Nordic countries to carry out a double hand transplant. The procedure involved transplanting two hands from a donor to a patient who had lost both hands following a severe infection several years ago.

Ingen titel
Världsunika studier från Sahlgrenska banar väg för AI inom hudcancervård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 11:40 CET

Två nya attitydstudier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att en överhängande majoritet av svarande hudläkare och hudpatologer världen över är positiva till att använda AI-verktyg som hjälpmedel vid diagnos av hudsjukdomar. Den största potentialen ses inom diagnostik av hudcancer. Studierna är de första i sina slag och ger en klar indikation om att läkare ser positivt på en framtid med AI-baserade beslutsstöd.

Ingen titel
Första laserbehandlingen av hjärntumör utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-14 11:29 CET

Med hjälp av laser kan neurokirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu behandla patienter med exempelvis hjärntumör eller svår epilepsi. Den minimalinvasiva tekniken ger ett fem millimeter stort sår på huvudet – och lämnar ett enda stygn.


Sociala medier


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede
Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng
Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby
Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument