Pressmeddelanden


Ingen titel
Ny behandling för datorspelsberoende forskas fram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-22 10:32 CEST

2018 klassades datorspelsberoende som en sjukdom av WHO. På Mottagning för skärmhälsa och spelberoende pågår ett pionjärarbete med att forska fram nya behandlingar i realtid.

Ingen titel
Överläkaren: Undvik allvarliga olyckor med elsparkcykel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-06 11:32 CEST

Sommaren innebär fler elsparkcykelolyckor vilket skapar en ansträngd situation på sjukhusets akutmottagningar. En undersökning genomförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att över hälften av de som varit med i en olycka med elsparkcykel hade druckit alkohol. Endast 9,9 procent hade använt hjälm.

Ingen titel
Minimalinvasivt hjärtklaffsbyte ger skör patientgrupp ny livskvalitet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 08:16 CEST

Nyligen fick två patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nya hjärtklaffar med hjälp av en minimalinvasiv metod. Tolv medarbetare från flera olika specialiteter krävs för att göra interventionen.

Ingen titel
Ökat förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 08:02 CEST

Västra Götalands invånare associerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset med bra bemötande och hög medicinsk kompetens. Samtidigt ökar förtroendet för sjukhuset som helhet, särskilt bland yngre. Det visar en ny förtroendemätning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
Färre patienter med covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 14:27 CEST

Antalet patienter med covid-19 minskar nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men pandemin fortsätter att påverka sjukhuset. Samtidigt har antalet patienter med andra tillstånd ökat jämfört med förra året.

Ingen titel
Exceptionell situation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – akut blodbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 13:52 CEST

Blodbristen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har förvärrats drastiskt och blodlagren är nere på mycket akuta nivåer. Den mest akuta bristen är O negativt blod, men även A positiv och O positivt blod ligger på oroande låga nivåer. ”Det är ett exceptionellt läge, vi behöver all hjälp vi kan få för att nå ut till våra blodgivare i Göteborg” säger Jan Holgersson, verksamhetschef Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Besöksförbudet på BB hävs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 16:22 CEST

Efter mer än ett års besöksförbud ska nu partner eller närstående få vistas på Sahlgrenska Universitetssjukhusets BB-avdelningar igen. "Det är ett mycket efterlängtat beslut", säger Corinne Pedroletti, tillförordnad verksamhetschef Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning i VGR och Varberg.

Ingen titel
Nya arbetssätt inom psykiatrin bidrar till mer jämlik vård i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 08:00 CEST

Genom nya tekniska arbetssätt skapas en upplevelse av ett fysiskt möte trots att det sker digitalt. En ny distanspsykiatrisk mottagning erbjuder patienter i hela Västra Götalandsregionen psykiatriska bedömningar av lika hög kvalitet som vid fysiska möten.

Ingen titel
Högt betyg för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i första pandemivågen – extern analys presenteras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 16:23 CEST

Covid-19 har, trots den senaste tidens positiva avmattning, fortsatt stor påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Samtidigt får sjukhuset högt betyg i en extern analys av pandemins första våg.

Ingen titel
Digitala kontroller på gravida skapar bättre tillgänglighet och säkerhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 09:59 CEST

Specialmödravården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder digitala kontroller av blodtryck och urinsticka av gravida patienter, tack vare en teknik som med tiden kan komma att revolutionera mödravården genom bättre tillgänglighet.

Ingen titel
”Håll distans – och hjälp sjukhuset att klara sitt viktiga uppdrag”

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 15:04 CEST

Pandemin fortsätter prägla innehållet på Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelses sammanträden. Men även utvecklingsfrågor som nationell högspecialiserad vård var punkter vid sammanträdet i dag, den 30 april.

Ingen titel
Artificiell intelligens ska hjälpa läkare att minska antalet tidiga återinläggningar inom beroendevården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-26 08:00 CEST

Vissa patienter som skrivs ut från Beroendevårdens heldygnsvård behöver läggas in igen redan inom 14 dagar. Ett pågående projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat en maskininlärningsalgoritm som kan förutsäga och på så sätt minska risken för snar återinläggning.

Ingen titel
Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 11:40 CEST

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten. I stället kommer patienter röntgas hemma.

Ingen titel
Kliniska forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Så får västsvenskarna tillgång till framtidens vård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-08 09:05 CEST

Framtidens patienter får tillgång till den nyaste och mest avancerade vården. Samtidigt skapas företag, regional tillväxt och jobb. Det blir effekterna av den planerade satsningen på kompetensklustret Sahlgrenska Life, enligt en ny intervjubaserad rapport.

Fler patienter med covid-19 än under vårens toppnivåer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-26 16:22 CET

Pandemin har fortsatt mycket stor påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Den senaste perioden har antalet patienter med covid-19 varit fler än under förra vårens toppnivåer. Det visar rapporten till styrelsen för februari.

Ingen titel
Ny DNA-teknik upptäcker cancer och utreder brott

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-18 08:00 CET

En ny, högkänslig DNA-teknik ger analyser som är upp till tusen gånger känsligare än dagens metoder och möjliggör tidig upptäckt av cancer och avstötningsreaktion efter organtransplantation samt hjälper polisen att utreda brott. Projektet koordineras av RISE i samarbete med institut, akademi, sjukvård och näringslivet. Nu har projektet beviljats bidrag från Vinnova på 20 Mkr för en bredare tillämpning och implementering.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Ericsson och Telia för förbättrad covid-19 vård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-09 11:46 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ericsson och Telia har inlett ett forsknings- och innovationssamarbete med målet att, med hjälp av AI och telekomdata, förbättra planeringen av covid-19 vården.

Ingen titel
Nordens första certifierade Bröstcentrum finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-09 08:17 CET

EU har under lång tid verkat för att förbättra bröstcancervården i Europa. Genom en certifieringsprocess lyfts de sjukhus som uppnått en viss nivå i sitt kvalitetsarbete fram. Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev i dagarna först ut i Norden att få ett certifikat.

Ingen titel
Fler hjärtklaffsoperationer och kortare köer till kranskärlsröntgen – trots pågående pandemi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-08 08:00 CET

Under pandemin har narkospersonal och intensivvårdsplatser varit en bristvara. Men genom nya forskningsrön och effektivare patientflöden har Kardiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset lyckats avlasta intensivvården, minska kötiderna till kranskärlsröntgen och genomföra fler TAVI-operationer än någonsin.

Ingen titel
Ett år med covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 14:44 CET

För ett år sedan tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot den första patienten med covid-19. Sedan dess har över 3500 patienter med covid-19 vårdats på sjukhuset, varav drygt 600 inom intensivvården. Sjukhuset har nu beredskap för en tredje våg i pandemin.

Ingen titel
Ny studie följer upp patienter som vårdats för covid-19 inom intensivvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-23 09:12 CET

Muskelkraft, hjärt- och lungfunktion, kognition och skador på hjärnan. Det är parametrar som nu undersöks i en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man följer upp patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen i Mölndal för covid-19 infektion under våren 2020. En del av studien görs i samarbete med minnesmottagningen.

Ingen titel
Nu öppnar dörrarna till nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 09:00 CET

I dag flyttar de första verksamheterna in i nya delen av barnsjukhuset. Samtidigt öppnar den nya entrén till hela barnsjukhuset, som med sin tillbyggnad nu blir ett av Europas modernaste barnsjukhus. Inflyttning till den nya delen sker etappvis under hela våren.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 08:00 CET

Vården bedrivs i dag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar hos embryon. Behandlingen blir allt mer efterfrågad bland par med anlag för svår ärftlig sjukdom.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets blodlager på oroande låga nivåer - rekordfå ger blod under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:00 CET

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i stort behov av påfyllning. Under förra året minskade antalet blodgivningar med 20 procent. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att färre blodgivare ger blod.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020: Över 3000 vårdade för covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 15:49 CET

Fler än 3000 patienter med covid-19 vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året – varav 440 på IVA. Samtidigt klarade sjukhuset att upprätthålla annan livsnödvändig sjukvård och fortsätta utveckla vården genom forskning. Det visar årsrapporten för 2020.

Ingen titel
Ny studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska ge viktiga svar om långtidscovid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 09:28 CET

Nu inleder forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie för att undersöka symtomen vid långtidscovid och hur vanligt det är bland personer som inte varit allvarligt sjuka i covid-19. Drygt 55 000 personer i Västra Götaland bjuds in för att delta i studien. Att så många kan bjudas in är tack vare den tidiga provtagningen av vårdpersonal inom regionen.

Ingen titel
Nya perspektiv när sjukhusledning och patienter möts

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 08:00 CET

Under våren sjösätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientforum - ett mötesforum där patienter bjuds in till sjukhusets ledningsgruppsmöten för att på strategisk nivå tillsammans diskutera hur man kan utveckla och förbättra vården framöver. Genom att ta del av patienters idéer och önskemål inför större beslut vill sjukhuset stärka dialogen mellan patientrepresentanter och sjukvården.

Ingen titel
Sahlgrenska först i Norden med att utföra en dubbel handtransplantation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 08:00 CET

Som första sjukhus i Norden har Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu utfört en dubbel handtransplantation. Operationen innebar att två händer flyttades från en organdonator till en patient som för flera år sedan förlorade båda sina händer efter en svår infektion.

Ingen titel
Sahlgrenska first in the Nordics to carry out a double hand transplant

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 08:00 CET

Sahlgrenska University Hospital has become the first hospital in the Nordic countries to carry out a double hand transplant. The procedure involved transplanting two hands from a donor to a patient who had lost both hands following a severe infection several years ago.

Ingen titel
Världsunika studier från Sahlgrenska banar väg för AI inom hudcancervård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 11:40 CET

Två nya attitydstudier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att en överhängande majoritet av svarande hudläkare och hudpatologer världen över är positiva till att använda AI-verktyg som hjälpmedel vid diagnos av hudsjukdomar. Den största potentialen ses inom diagnostik av hudcancer. Studierna är de första i sina slag och ger en klar indikation om att läkare ser positivt på en framtid med AI-baserade beslutsstöd.


Sociala medier


Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby
Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


BilderVideorPodcastsDokument