Press Releases


Ingen titel
Ett år med covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Press Release Published: 2021-02-26 14:44 CET

För ett år sedan tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot den första patienten med covid-19. Sedan dess har över 3500 patienter med covid-19 vårdats på sjukhuset, varav drygt 600 inom intensivvården. Sjukhuset har nu beredskap för en tredje våg i pandemin.

Ingen titel
Ny studie följer upp patienter som vårdats för covid-19 inom intensivvården

Press Release Published: 2021-02-23 09:12 CET

Muskelkraft, hjärt- och lungfunktion, kognition och skador på hjärnan. Det är parametrar som nu undersöks i en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man följer upp patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen i Mölndal för covid-19 infektion under våren 2020. En del av studien görs i samarbete med minnesmottagningen.

Ingen titel
Nu öppnar dörrarna till nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus

Press Release Published: 2021-02-16 09:00 CET

I dag flyttar de första verksamheterna in i nya delen av barnsjukhuset. Samtidigt öppnar den nya entrén till hela barnsjukhuset, som med sin tillbyggnad nu blir ett av Europas modernaste barnsjukhus. Inflyttning till den nya delen sker etappvis under hela våren.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Press Release Published: 2021-02-10 08:00 CET

Vården bedrivs i dag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar hos embryon. Behandlingen blir allt mer efterfrågad bland par med anlag för svår ärftlig sjukdom.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets blodlager på oroande låga nivåer - rekordfå ger blod under pandemin

Press Release Published: 2021-02-08 08:00 CET

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i stort behov av påfyllning. Under förra året minskade antalet blodgivningar med 20 procent. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att färre blodgivare ger blod.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020: Över 3000 vårdade för covid-19

Press Release Published: 2021-02-05 15:49 CET

Fler än 3000 patienter med covid-19 vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året – varav 440 på IVA. Samtidigt klarade sjukhuset att upprätthålla annan livsnödvändig sjukvård och fortsätta utveckla vården genom forskning. Det visar årsrapporten för 2020.

Ingen titel
Ny studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska ge viktiga svar om långtidscovid

Press Release Published: 2021-02-03 09:28 CET

Nu inleder forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie för att undersöka symtomen vid långtidscovid och hur vanligt det är bland personer som inte varit allvarligt sjuka i covid-19. Drygt 55 000 personer i Västra Götaland bjuds in för att delta i studien. Att så många kan bjudas in är tack vare den tidiga provtagningen av vårdpersonal inom regionen.

Ingen titel
Nya perspektiv när sjukhusledning och patienter möts

Press Release Published: 2021-01-29 08:00 CET

Under våren sjösätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientforum - ett mötesforum där patienter bjuds in till sjukhusets ledningsgruppsmöten för att på strategisk nivå tillsammans diskutera hur man kan utveckla och förbättra vården framöver. Genom att ta del av patienters idéer och önskemål inför större beslut vill sjukhuset stärka dialogen mellan patientrepresentanter och sjukvården.

Ingen titel
Sahlgrenska först i Norden med att utföra en dubbel handtransplantation

Press Release Published: 2021-01-28 08:00 CET

Som första sjukhus i Norden har Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu utfört en dubbel handtransplantation. Operationen innebar att två händer flyttades från en organdonator till en patient som för flera år sedan förlorade båda sina händer efter en svår infektion.

Ingen titel
Sahlgrenska first in the Nordics to carry out a double hand transplant

Press Release Published: 2021-01-28 08:00 CET

Sahlgrenska University Hospital has become the first hospital in the Nordic countries to carry out a double hand transplant. The procedure involved transplanting two hands from a donor to a patient who had lost both hands following a severe infection several years ago.

Ingen titel
Världsunika studier från Sahlgrenska banar väg för AI inom hudcancervård

Press Release Published: 2021-01-21 11:40 CET

Två nya attitydstudier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att en överhängande majoritet av svarande hudläkare och hudpatologer världen över är positiva till att använda AI-verktyg som hjälpmedel vid diagnos av hudsjukdomar. Den största potentialen ses inom diagnostik av hudcancer. Studierna är de första i sina slag och ger en klar indikation om att läkare ser positivt på en framtid med AI-baserade beslutsstöd.

Ingen titel
Första laserbehandlingen av hjärntumör utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Press Release Published: 2021-01-14 11:29 CET

Med hjälp av laser kan neurokirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu behandla patienter med exempelvis hjärntumör eller svår epilepsi. Den minimalinvasiva tekniken ger ett fem millimeter stort sår på huvudet – och lämnar ett enda stygn.

Ingen titel
Unik njurtransplantation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Press Release Published: 2020-12-17 09:21 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi i transplantation av en njure. Den unika insatsen möjliggjorde transplantationen.

Ingen titel
Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

Press Release Published: 2020-12-15 09:48 CET

Pressmeddelande från Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet Ett nytt tvärvetenskapligt centrum etableras i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av ny teknik och nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, såsom amputationer och nervskador. Tack vare frikostiga donationer kan Center for Bionics and Pain Research, förkortat CBPR, hjälpa patienter att återfå livskvalitet genom världsledande teknik och behandlingar.

Ingen titel
Nu har Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter fått nyckeln till den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus

Press Release Published: 2020-12-14 09:55 CET

Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.

Ingen titel
Konstverk med patienters tolkningar av pandemin ställs ut på sjukhuset

Press Release Published: 2020-12-09 09:05 CET

I en av kulvertarna under Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan man nu ta del av patienternas egna reflektioner kring sjukvården under pandemin. Idag invigs konstverket ”Ventiler” som består av målningar som speglar covid-19 ur patienternas perspektiv.

Ingen titel
Nytt verktyg hjälper barnakuten att upptäcka barn som far illa

Press Release Published: 2020-12-03 14:21 CET

Blåmärken på konstiga ställen och historier som inte går ihop. Varje år upptäcker barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus ett hundratal barn som misstänks fara illa. Nu inför barnakuten ett nytt screening-verktyg för att enklare bekräfta personalens misstankar och hjälpa barnen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - regionens sista utpost

Press Release Published: 2020-11-27 16:17 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett särskilt uppdrag att bedriva forskning, utveckling och utföra nationellt högspecialiserad vård. Sjukhuset är också sista utpost vid olyckor, katastrofer eller särskilt komplicerade fall. Idag godkände Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse en överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen om sjukhusets särskilda uppdrag under 2021.

Ingen titel
Sjukhusets blodlager i akut behov av påfyllning

Press Release Published: 2020-11-24 09:26 CET

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver fyllas på inför stundande jul- och nyårshelger. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att blodlagren nu är i akut behov av påfyllning.

Ingen titel
Överlevnad hos barn med medfödda hjärtfel har ökat kraftigt

Press Release Published: 2020-11-20 08:34 CET

En ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att den genomsnittliga överlevnaden för barn med medfödda hjärtfel har ökat kraftigt. I dag överlever 97 procent av alla barn som föds med hjärtfel i Sverige. För 50 år sedan var överlevnaden ungefär 60 procent.

Ingen titel
Mätmetod för att förutse för tidiga födslar ger måttlig träffsäkerhet visar stor studie

Press Release Published: 2020-11-17 09:02 CET

För tidigt födda barn är en av de största utmaningarna i förlossningsvården. En ny studie visar att risken för att föda för tidigt ökar om mamman har en kort livmodertapp i mitten av graviditeten. Men att mäta livmodertappen kan vara en osäker metod för att förutse vilka kvinnor som kommer att föda för tidigt. Det visar den första av flera delstudier som studerar sambandet.

Ingen titel
Barnpatient först i Västsverige att bli behandlad med nytt cancerläkemedel

Press Release Published: 2020-11-07 08:00 CET

Nu har Västsveriges första behandling av det cellbaserade läkemedlet CAR-T genomförts på en patient med svårbehandlad leukemi. Behandlingen som genomfördes vid Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i internationella studier visat mycket lovande resultat med bättre överlevnad.

Ingen titel
Första lungtransplantationen av patient med covid-19 i Sverige

Press Release Published: 2020-11-02 13:20 CET

Den första covid-patienten i landet har genomgått en lungtransplantation efter att ha insjuknat i covid-19. Detta efter att patienten vårdats i både respirator och ECMO, konstgjord lunga, under flera månader i Stockholm. Patienten har nu kunnat lämna Sahlgrenska Universitetssjukhuset för fortsatt rehabilitering på hemmaplan.

Beslut om budget för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Press Release Published: 2020-10-30 14:17 CET

18,7 miljarder kronor till sjukvård, forskning och utbildning. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fattat beslut om budget för nästa år med fokus på kortade vårdköer – men pandemin förväntas påverka sjukhuset även nästa år.

Ingen titel
Neutraliserande antikroppar påvisade hos covid-patienter som tidigare testat negativt för anti-kroppar i rutintester

Press Release Published: 2020-10-22 08:12 CEST

En ny studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin visar att de allra flesta som haft en covid-19-infektion med symtom utvecklar antikroppar. Men vissa personer har för låga halter för att kunna mätas med vanliga rutinmetoder.

Ingen titel
Kan AI hitta tidiga tecken på stroke?

Press Release Published: 2020-10-15 08:34 CEST

Kan man upptäcka syrebrist i hjärnan som leder till stroke med hjälp av AI? Det ska forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och IT-fakulteten/Chalmers ta reda på i ett pågående kliniks forskningsprojekt med start i oktober.

Ingen titel
Stora kliv framåt för PGT, preimplantatorisk genetisk testning

Press Release Published: 2020-10-13 08:00 CEST

Par med anlag för en svår ärftlig sjukdom kan med hjälp av gentekniska och reproduktionsmedicinska framsteg få barn som med hög sannolikhet inte bär på sjukdomen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser man hur PGT, preimplantatorisk genetisk testning, bara växer som vårdområde samtidigt som det blir allt mer högteknologiskt.

Ingen titel
Virtuell verklighet som behandling mot stress och ångest hos äldre

Press Release Published: 2020-10-07 08:00 CEST

Verksamheten Psykiatri Affektiva har utvecklat en metod där ett enkelt VR-headset kan hjälpa äldre personer att lära sig att hantera sin oro och ångest. Metoden kan innebära en artificiell resa till Venedig eller en svängom för den rörelsehindrade.

Ingen titel
Snabbare hjälp till abstinensbehandling med drop-in-mottagning

Press Release Published: 2020-10-05 09:00 CEST

Patienter som är motiverade att få hjälp med sin beroendeproblematik behöver få behandling så fort som möjligt. Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hittat ett sätt att erbjuda plats för behandling utan remiss – ibland redan inom en vecka.

Ingen titel
Samlad laboratoriemedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Press Release Published: 2020-10-02 14:01 CEST

Vid årsskiftet samlas all laboratoriemedicinsk verksamhet i Västra Götalandsregionen i en ny organisation inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhusets styrelse har nu godkänt överenskommelser som kan få stor betydelse för life science-sektorn i regionen.


Social media


Contact


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede
Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng
Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby
Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger
Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000


ImagesVideosPodcastsDocuments