Pressmeddelanden


Utökat parkeringsförbud längs Möllevägen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 15:00 CEST

I syfte att undvika felparkering och att räddningstjänst eventuellt hindras från att nå Möllebadet har kommunen beslutat att utöka parkeringsförbudet längs Möllevägen. Med start idag gäller parkeringsförbud hela vägen fram till badet och parkeringen där.

Alliansen i Salem: “Ut ur pandemin, kvar i ekonomin”

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 11:05 CEST

Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

Ingen titel
Salems stadskärna tar form

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-25 07:30 CET

På ett extrainsatt möte i Kommunstyrelsen fattades den 23 mars beslut om att i huvudsak gå vidare med Gehl arkitekters strukturplan för hur en ny stadskärna i Salem kan komma att se ut. Därför kommer nu en medborgardialog med möjlighet att tycka till om förslaget att gå ut till alla medborgare i Salem från och med den 7 april.

Salems bokslut visar återigen överskott

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 12:00 CET

Kommunens bokslut för 2020 visar ett preliminärt överskott på 36,9 miljoner kronor, vilket är drygt 30,7 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster och beror på högre skatteintäkter.

Kommunstyrelsen avslår Grandholm gruppens förslag för ombyggnation av Salem Centrum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-19 09:04 CET

Salems kommun planerar för en större ombyggnation av Salem centrum för att skapa en attraktiv boendemiljö med bostäder, centrum samt ett medborgarhus. Efter fyra års resultatlösa förhandlingar med centrumägaren beslöt kommunstyrelsen i november att avbryta diskussionerna. Nu är vårt huvudspår att gå vidare med andra samarbetspartners för att utveckla området kring Salems centrum, det vill säga Skyttorpsskolans mark, Säby bollplan samt den kommunala marken där bland annat kommunalhuset och Murgrönan/biblioteket finns. Följaktligen har kommunstyren nu avslagit ansökan om planbesked från centrumägaren.


Sociala medier


Presskontakter


Rebecka Grunditz
Rebecka Grunditz

Kommunikationschef

rebecka.grunditz@salem.se

08-532 597 58

Lennart Kalderén
Lennart Kalderén

Kommunstyrelsens ordförande (m)

lennart.kalderen@salem.se

070-623 29 00


BilderVideorPodcastsDokument