Pressmeddelanden


Sametinget vill ta ansvar för det samiska kulturarvet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-08 07:00 CEST

Sametinget och Institutet för språk och folkminnen har nyligen överlämnat en gemensam redovisning till kulturdepartementet kring behovet att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna. Sametingets ståndpunkt är att det är samerna själva som ska förvalta sitt kulturarv och att Sametingets uppdrag ska utökas.

Ingen titel
Sametinget deltar på Almedalsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-27 16:24 CEST

Under årets Almedalsvecka deltar delar av Sametingets politiska ledning tillsammans med representanter för Sametingets ungdomsråd och kansli. Sametinget har sin träffpunkt på Skeppsbron H115. Där finns vi tillgängliga måndag-onsdag kl. 10-18. På tisdag kl. 11.15-11.45 kommer Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti och kulturminister Amanda Lind att hålla ett samtal om konsultationsordningen i frågor som rör det samiska folket.

Ingen titel
Riksdagsseminarium om samisk språkrevitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:27 CEST

Torsdagen den 13 juni arrangerar Sametinget/Samiskt språkcentrum ett språkseminarium i riksdagshuset i Stockholm om de samiska språkens möjligheter och utmaningar, tillsammans med värden Jonas Eriksson från Miljöpartiet. Seminariet ska ge riksdagspolitikerna en översikt över de samiska språkens situation i Sverige.

Ingen titel
Det ska inte vara lätt att starta nya gruvor i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 13:24 CEST

Tillståndsprocessen för att starta nya gruvor i Sverige är för krånglig, tycker gruvbolaget Boliden som istället satsar på Finland. Sametinget är av motsatt åsikt. Gruvor kan få förödande konsekvenser. Det är oansvarigt att inte ta stor hänsyn till miljöpåverkan och påverkan på lokalsamhället i de områden där man prospekterar.

Ingen titel
Sametinget upprörs över beslut om varg i renskötselområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:16 CEST

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet vargar i Sverige och till och med tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland upprör företrädare för Sametinget. Beslutet hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Ingen titel
Positiv utveckling för Sametinget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-11 10:48 CEST

Sametingets ekonomiska redovisning över 2018 får bra betyg av Riksrevisionen. Granskningen som Riksrevisionen gjort efter att Sametinget lämnat in sin årsredovisning föranleder inga rättelser eller kompletteringar. Det är glädjande besked för Sametingets ledning.

Ingen titel
Den nionde lägesrapporten visar på behovet av fler åtgärder för att stärka de samiska språken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-09 08:40 CEST

Sametinget överlämnar nu den nionde lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen. Lägesrapporten visar på behovet av en samisk språklag, behovet av språkcentra på nordsamiskt och lulesamiskt språkområde, fler lärare i samiska, samiska studier på högre nivå och stabilitet för Sámi giellagáldu, de samiska språkens språkvårdande organ.

Nutti förvånas över SD:s möte med samiska företrädare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 13:58 CET

Den 27 mars 2019 besökte sverigedemokraterna Björn Söder och Cassandra Sundin Vilhelmina. Från det mötet har en video spridits från sverigedemokraterna på Facebook där ovanstående personer berättar att de fört samtal med samiska företrädare om hur relationen mellan svenska staten och samerna kan förbättras.

Ingen titel
Nylansering av Sametingets ordboksapp med tre samiska språk och nya funktioner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-04 07:00 CET

Den 5 mars 2019 under Ubmejen biejvieh/Samiska veckan i Ubmeje/Umeå lanserar Samiskt språkcentrum en ny version av Sametingets digitala ordbok. Den finns både som mobilapp och webbordbok. Den digitala ordboken får helt nya funktioner samtidigt som den utökas med Mikael Svonnis nordsamiska ordbok.

Ingen titel
Sametinget i Örnsköldsvik 19-21 februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-17 06:57 CET

Sametingets folkvalda församling håller årets första plenum i Orrestaare/Örnsköldsvik på Arken konferens under vecka 8. Det passar väldigt bra eftersom kommunen från den 1 februari har blivit förvaltningskommun för samiska.

Sametinget inleder urfolkspråkåret 2019 med ett spännande språkseminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-06 09:52 CET

Sametinget inleder Urfolksspråksåret 2019 med Språkcentrums språkseminarium ”Mijá giella”, som äger rum den 7 februari kl. 13-16 på Ájtte Ája under Jåhkåmåhke márnána /Jokkmokks marknad.

Ingen titel
Sametinget har stora förväntningar på Sveriges nya regering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-21 18:15 CET

Sametinget gratulerar Stefan Löfven som nygammal statsminister och välkomnar den nya regeringen. För oss samer är det stora och viktiga frågor som ligger på bordet, bland annat konsultationsordningen, nordisk samekonvention och rovdjursfrågan. För stora delar av departementen är samefrågorna små och obetydliga. För oss samer betyder de allt i världen. Låt inte det arbetet stanna upp!

Ingen titel
Sametinget håller plenum i Storforsen och firar 25-årsjubileum

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-09 13:07 CET

Sametingets ledamöter samlas till årets tredje och sista plenum i Storforsen, Vidsel den 12-16 november 2018. Samtidigt passar man på att fira att det är 25 år sedan Sametinget inrättades i Sverige. Plenum ska inte fatta beslut om några stora frågor under detta plenum. Däremot ska några kommande utredningar presenteras i seminarieform, bl a om skogssamerna, parlamentsbyggnaden och sametingsvalet.

Sametinget: Leif GW Perssons förslag att flytta vargarna till renskötselområdet är en skymf

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-02 09:16 CET

Leif GW Persson tycker enligt en artikel i Expressen den 1 november att vargarna ska förpassas till renskötselområdet. Han säger också att renskötseln inte är grundlagsskyddad. Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti häpnar över Leif GW Perssons uttalanden. - Inga pengar i världen är tillräckliga för att renskötande samer stillatigande ska se på när vargar och andra rovdjur äter upp renhjordarna.

Ingen titel
Sametinget kräver ursäkt av Ungerns parlament

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-25 14:48 CEST

Sametinget, det samiska folkets parlament, reagerar på det oförskämda sätt som Ungerns vice premiärminister beskrivit samer i det ungerska parlamentet. Sametingets ordförande Paulus Kuoljok och styrelseordförande Per-Olof Nutti kommenterar händelsen.

Ingen titel
Sametinget engagerar sig för ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-21 11:17 CEST

Sametinget stödjer Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande som inte ska försvagas om Jokkmokks kommun tvingar fram en ombildning av förvaltningen.

Jämställdhetsfrågor och #metoo viktiga för Sametinget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-13 12:08 CEST

#metoo fortsätter att skapa rubriker. Förra året kom en tabu-belagd fråga plötsligt upp på många bord och lavinen verkar inte gå att stoppa. Frågan om sexuella trakasserier och övergrepp är aktuell även i det samiska samhället. Det är ett ämne som Sametingets styrelse nu tar på fullaste allvar.

Ingen titel
Plenum i Saadteskenjuana 21-25 maj 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-17 07:55 CEST

Sametingets folkvalda församling samlas till plenum på Saxnäsgården i Saxnäs, Vilhelmina kommun under vecka 21. Först ska ett extra plenum som oppositionen begärt, behandla tunga ärenden som Nordisk samekonvention och Konsultationsordningen. Därefter följer ordinarie plenum med många viktiga ärenden.

Ingen titel
Hur står det till med de samiska språken? Språkcentrum levererar sin årliga lägesrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-09 11:35 CEST

Årets lägesrapport över de samiska språken i Sverige visar bland annat att de samiska barnen drabbas hårt av att samhället inte klarar av att möta behoven av förskola och undervisning i och på samiska. - Barn och ungdomar är vår framtid och erbjuds de inte samiska i förskolan och skolan så har vi svårt att uppfylla Sametingets vision med de samiska språken och vad som är samhällets ansvar gentemot barnen och ungdomarna, säger Lars Miguel Utsi ordförande Sametingets språknämnd.

Ingen titel
Sametinget vill se förändringar i förordningen om rovdjursförvaltning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-20 09:44 CET

Tisdagen den 20 mars 2018 träffar Sametinget statssekreterare Elisabeth Backteman på näringsdepartementet för att diskutera förändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järn, lo och kungsörn, enligt en hemställan som Sametinget tidigare lämnat.

Ingen titel
Sametingets ungdomsråd vill se ungdomsförbund i Sametinget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-08 13:35 CET

I det budgetäskande för kommande år som Sametingets plenum antog den 7 februari äskas medel för att inrätta ungdomsförbund även i Sametinget. Samtliga riksdagspartier har ungdomsförbund men sametingspartierna har i dagsläget inga resurser till att inrätta ungdomsförbund. Detta vill ungdomsrådet ändra på!

#DigiGiella18 - Digital teknik hjälper samiskan att växa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-06 08:45 CET

Hur kan den digitala tekniken bidra till bevarande, främjande och utveckling av de samiska språken? Det är den röda tråden i språkkonferensen #DigiGiella som hålls under jubileumsveckan i Staare/Östersund. Konferensen arrangeras av Samiskt språkcentrum för tredje året i rad i samarbete med Humlab vid Umeå Universitet, Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund.

Ingen titel
"Sápmi i skolan" - ett utbildningskoncept som förenklar undervisning om samer för alla lärare i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-05 15:59 CET

Det är många svenskar som menar att de aldrig fått lära sig något om samer i skolan. Men hur ska lärare kunna undervisa om de inte själva vet något om samer? Det vill Samiskt informationscentrum råda bot på. Den 6 februari lanseras en bank av färdiga lektionsplaneringar fritt tillgängliga för pedagoger att använda. Lektionsplaneringarna är tydligt kopplade till styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav för olika ämnen och åldersgrupper.

Ingen titel
Sametinget deltar på 100-årsjubileum i Östersund

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-01 10:46 CET

5-9 februari 2018 kommer Sametinget att fira hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Då samlas ledamöterna i Staare/Östersund. På måndag är det partiöverläggningar och seminarium. Onsdag till fredag pågår plenum på Hotell Gamla Teatern. Tisdagen den 6 februari är det Samernas nationaldag och kl. 17 äger en högtidlig invigning av Staare2018 rum utanför Rådhuset.

Ingen titel
Sametingets styrelseordförande kommenterar Girjasdomen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-25 13:15 CET

Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti har fått smälta domen i Girjasmålet. Han är dock kluven; både fundersam och lättad samtidigt.

Historisk dag för samisk film

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-23 10:48 CET

Sametingets styrelse och Sametingets kulturnämnd gratulerar filmproducenten och regissören Amanda Kernell, skådespelarna Lene Cecilia Sparrock och Mia Erika Sparrok och filmklipparen Anders Skov till guldbaggepriserna. - En glädjedag för samisk film, säger kulturnämndens ordförande Ingrid Inga.

Språkinspiratörer, presentationsfilm och event den 19-21 januari i Kiruna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-18 16:24 CET

#instagïeles referensgrupp bestående av sju språkinspiratörer har i dagarna börjat publicera sina första inlägg på sociala medier. Under helgen 19-21 januari kommer inspiratörerna att ha en träff i Giron/Kiruna. Då släpps även presentationsfilmen #instagiella: giellamovttideaddjit.

Ingen titel
Sametinget överens med Regeringen att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-12 07:57 CET

I det dialogmöte mellan regeringen och Sametinget som genomfördes i Stockholm den 6 december uppnåddes samsyn av att förslaget till ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge som undertecknades av respektive stat 2010 inte kan ratificeras av Sverige.

Ingen titel
Sju samebyar i Norrbotten oeniga med Länsstyrelsens bedömningar om antal järvar i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 14:40 CET

Länsstyrelsens inventeringsrapport innehåller osäkra bedömningar av antalet järvar som ger stora negativa följder för hela rovdjurspolitiken, menar Sametingets rennäringsnämnds ordförande Marita Stinnerbom. Sju samebyar anser att inventeringsförhållandena inte varit tillräckligt bra i Norrbotten för att Länsstyrelsen ska kunna avgöra storleken på järvstammen.

Ingen titel
Urfolken har en nyckelroll i klimatarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 11:15 CET

Sametingets styrelseordförande åker till Bonn för att delta i Sveriges delegation vid FN:s 23:e klimatmöte. Nutti hoppas kunna bidra med sitt renskötselperspektiv. - Folken runt Arktis drabbas hårt av klimatförändringarna. Urfolken kan spela en viktig roll med sina traditionella kunskaper som ofta varit både miljövänliga och ekologiskt hållbara, säger Nutti.


Sociala medier


Kontakt


Per-Olof Nutti
Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12


BilderVideorPodcastsDokument