Pressmeddelanden 2019

RSS

Sametinget vill ta ansvar för det samiska kulturarvet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-08 07:00 CEST

Sametinget och Institutet för språk och folkminnen har nyligen överlämnat en gemensam redovisning till kulturdepartementet kring behovet att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna. Sametingets ståndpunkt är att det är samerna själva som ska förvalta sitt kulturarv och att Sametingets uppdrag ska utökas.

Sametinget deltar på Almedalsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-27 16:24 CEST

Under årets Almedalsvecka deltar delar av Sametingets politiska ledning tillsammans med representanter för Sametingets ungdomsråd och kansli. Sametinget har sin träffpunkt på Skeppsbron H115. Där finns vi tillgängliga måndag-onsdag kl. 10-18. På tisdag kl. 11.15-11.45 kommer Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti och kulturminister Amanda Lind att hålla ett samtal om konsultationsordningen i frågor som rör det samiska folket.

Riksdagsseminarium om samisk språkrevitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:27 CEST

Torsdagen den 13 juni arrangerar Sametinget/Samiskt språkcentrum ett språkseminarium i riksdagshuset i Stockholm om de samiska språkens möjligheter och utmaningar, tillsammans med värden Jonas Eriksson från Miljöpartiet. Seminariet ska ge riksdagspolitikerna en översikt över de samiska språkens situation i Sverige.

Det ska inte vara lätt att starta nya gruvor i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 13:24 CEST

Tillståndsprocessen för att starta nya gruvor i Sverige är för krånglig, tycker gruvbolaget Boliden som istället satsar på Finland. Sametinget är av motsatt åsikt. Gruvor kan få förödande konsekvenser. Det är oansvarigt att inte ta stor hänsyn till miljöpåverkan och påverkan på lokalsamhället i de områden där man prospekterar.

Sametinget upprörs över beslut om varg i renskötselområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:16 CEST

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet vargar i Sverige och till och med tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland upprör företrädare för Sametinget. Beslutet hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Positiv utveckling för Sametinget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-11 10:48 CEST

Sametingets ekonomiska redovisning över 2018 får bra betyg av Riksrevisionen. Granskningen som Riksrevisionen gjort efter att Sametinget lämnat in sin årsredovisning föranleder inga rättelser eller kompletteringar. Det är glädjande besked för Sametingets ledning.

Den nionde lägesrapporten visar på behovet av fler åtgärder för att stärka de samiska språken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-09 08:40 CEST

Sametinget överlämnar nu den nionde lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen. Lägesrapporten visar på behovet av en samisk språklag, behovet av språkcentra på nordsamiskt och lulesamiskt språkområde, fler lärare i samiska, samiska studier på högre nivå och stabilitet för Sámi giellagáldu, de samiska språkens språkvårdande organ.

Nutti förvånas över SD:s möte med samiska företrädare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 13:58 CET

Den 27 mars 2019 besökte sverigedemokraterna Björn Söder och Cassandra Sundin Vilhelmina. Från det mötet har en video spridits från sverigedemokraterna på Facebook där ovanstående personer berättar att de fört samtal med samiska företrädare om hur relationen mellan svenska staten och samerna kan förbättras.

Nylansering av Sametingets ordboksapp med tre samiska språk och nya funktioner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-04 07:00 CET

Den 5 mars 2019 under Ubmejen biejvieh/Samiska veckan i Ubmeje/Umeå lanserar Samiskt språkcentrum en ny version av Sametingets digitala ordbok. Den finns både som mobilapp och webbordbok. Den digitala ordboken får helt nya funktioner samtidigt som den utökas med Mikael Svonnis nordsamiska ordbok.

Sametinget i Örnsköldsvik 19-21 februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-17 06:57 CET

Sametingets folkvalda församling håller årets första plenum i Orrestaare/Örnsköldsvik på Arken konferens under vecka 8. Det passar väldigt bra eftersom kommunen från den 1 februari har blivit förvaltningskommun för samiska.

Sametinget inleder urfolkspråkåret 2019 med ett spännande språkseminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-06 09:52 CET

Sametinget inleder Urfolksspråksåret 2019 med Språkcentrums språkseminarium ”Mijá giella”, som äger rum den 7 februari kl. 13-16 på Ájtte Ája under Jåhkåmåhke márnána /Jokkmokks marknad.

Sametinget har stora förväntningar på Sveriges nya regering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-21 18:15 CET

Sametinget gratulerar Stefan Löfven som nygammal statsminister och välkomnar den nya regeringen. För oss samer är det stora och viktiga frågor som ligger på bordet, bland annat konsultationsordningen, nordisk samekonvention och rovdjursfrågan. För stora delar av departementen är samefrågorna små och obetydliga. För oss samer betyder de allt i världen. Låt inte det arbetet stanna upp!


Sociala medier


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument