Pressmeddelanden


Ingen titel
Samtrafikens VD Gerhard Wennerström utsedd till regeringens särskilda utredare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-09 09:50 CEST

Regeringen har utsett Gerhard Wennerström, VD för Samtrafiken i Sverige AB, att leda utredningen om vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Det nationella biljettsystemet är ett medel för att nå det övergripande syftet att möjliggöra överflyttning av resor till kollektiva färdmedel med begränsad klimatpåverkan.

Nya regler om öppna trafikdata

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-02 13:40 CEST

Från och med 1 december i år måste alla aktörer i transportsektorn inom EU göra sitt rese- och trafikdata tillgänglig i ett öppet dataformat. Syftet är att underlätta för företag som vill utveckla nya reseinformationstjänster.

Samtrafiken välkomnar förslag om nationellt biljettsystem

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-23 16:39 CET

Samtrafiken i Sverige AB, samverkansbolaget inom kollektivtrafikbranschen som ägs av både offentliga och privata trafikaktörer, välkomnar regeringens förslag om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

Ingen titel
Martin Harari Thuresson är Årets Trafiklabhjälte

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 11:08 CET

Martin Harari Thuresson är utsedd till Årets Trafiklabhjälte 2018 och erhåller ett stipendium på 10 000 kronor. Martin har blivit nominerad för sin utmärkta initiativförmåga och hjälpsamhet mot andra. Genom sitt ideella engagemang har han lyckats driva kollektivtrafikbranschen framåt.

Göran Hägglund ny ordförande i Samtrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-28 17:24 CEST

Samtrafikens ägare valde den 22 maj Göran Hägglund till ny styrelseordförande.

Ingen titel
Samtrafiken skapar samlingsplats för öppna trafikdata

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-22 12:20 CET

Samtrafiken, kollektivtrafikbranschens samägda utvecklingsbolag, ska bygga en branschgemensam teknisk lösning för insamling och tillgängliggörande av öppen kollektivtrafikdata. Bakgrunden är ett inriktningsbeslut fattat av Samtrafikens styrelse den 13 mars.


Sociala medier


Kontakt


Ellinor Mellberg
Ellinor Mellberg

Kommunikatör

ellinor.mellberg@samtrafiken.se

0722153698

Ann Bakke
Ann Bakke

Kommunikationschef

ann.bakke@samtrafiken.se

070-2589373

Emma Skille
Emma Skille

Kommunikatör

emma.skille@samtrafiken.se

0722328122


BilderVideorPodcastsDokument