Pressmeddelanden


Ingen titel
Invigning av nya Alingsås lasarett, så gott det går.

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-13 10:05 CEST

2016 startade arbetet med att bygga om och till Alingsås lasarett. Nu är bygget klart och den sista vårdavdelningen har flyttat in i nya lokaler. Ett vanligt år hade vi haft en invigning med pompa och ståt, i år bjuder vi på en filmad rundvandring i det nya lasarettet.

Sjukhusen i väster höjer beredskapen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-06 17:30 CEST

Vid dagens möte med gemensam särskild sjukvårdsledning fattades beslut om att höja beredskapsnivån för Sjukhusen i väster. Förvaltningen – som innefattar Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus – befinner sig nu i förstärkningsläge.

Sjukhusen i väster/Kungälvs sjukhus går upp i stabsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 17:59 CET

Sjukhusen i väster/Kungälvs sjukhus gick upp i stabsläge kl. 14.00 den 12 mars med anledning av en ansträngd bemanningssituation, till följd av coronaviruset/covid-19.

Styrelsen för Sjukhusen i väster godkänner årsredovisningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-31 10:17 CET

På sitt sammanträde torsdagen 30 januari antog styrelsen för Sjukhusen i väster årsredovisningen för 2019. Året har präglats av bildandet av gemensam förvaltning och att skapa en robust struktur för att möta ekonomiska utmaningar och samtidigt ge vård av fortsatt hög kvalitet med god tillgänglighet.

Styrelsen för Sjukhusen i väster beslutar om detaljbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 15:36 CET

På sammanträdet 28/11 fattade styrelsen för Sjukhusen i väster beslut om att godkänna detaljbudgeten för 2020. Under 2020 läggs stort fokus på att vidareutveckla organisationen som startade 1/1 2019.

Ingen titel
När Gårdstensbor pratar Gårdsten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-14 10:59 CET

Vad skulle hända om deltagarna i ett forskningsprojekt själva fick styra över sin forskning? En grupp forskare på Angereds Närsjukhus, Folktandvården och Göteborgs universitet ville veta mer om livet i Gårdsten och bestämde sig för att använda en deltagarstyrd forskningmodell, där deltagarna själva bestämmer fokus. Det gemensamma arbetet presenteras nu i en skrift: ”Bra liv i Gårdsten! När invånarna själva får råda”.

Ingen titel
Tittskåp på sjukhus hjälper till med rökstopp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 11:15 CET

På måndag 19:e november inleder Angereds Närsjukhus Tobaksfria veckan med festlig invigning av det nya Rökstoppskåpet. Skåpet, som är en liten utställning skapad av vår egen kommunikatör och konstnär, bjuder på lekfull och viktig information om rökning och rökstopp, ur olika perspektiv. Till detta bjuds barn och medföljande att gå på tipspromenad där alla får pris!


Sociala medier


Kontakt


Josefina Brattö
Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

0700-82 43 80

Anette Palle
Anette Palle

Kommunikationschef

072-1787188


BilderVideorPodcastsDokument