Pressmeddelanden 2020


Sjukhusen i väster höjer beredskapen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-06 17:30 CEST

Vid dagens möte med gemensam särskild sjukvårdsledning fattades beslut om att höja beredskapsnivån för Sjukhusen i väster. Förvaltningen – som innefattar Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus – befinner sig nu i förstärkningsläge.

Sjukhusen i väster/Kungälvs sjukhus går upp i stabsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 17:59 CET

Sjukhusen i väster/Kungälvs sjukhus gick upp i stabsläge kl. 14.00 den 12 mars med anledning av en ansträngd bemanningssituation, till följd av coronaviruset/covid-19.

Styrelsen för Sjukhusen i väster godkänner årsredovisningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-31 10:17 CET

På sitt sammanträde torsdagen 30 januari antog styrelsen för Sjukhusen i väster årsredovisningen för 2019. Året har präglats av bildandet av gemensam förvaltning och att skapa en robust struktur för att möta ekonomiska utmaningar och samtidigt ge vård av fortsatt hög kvalitet med god tillgänglighet.


Sociala medier


Kontakt


Josefina Brattö
Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

0700-82 43 80

Anette Palle
Anette Palle

Kommunikationschef

072-1787188


BilderVideorPodcastsDokument