Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
Fokus på närsjukvård och kompetensförsörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-13 15:53 CET

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade 28 januari 2016 om utredning med fokus på långsiktiga förändringar för en ekonomi i balans. Syftet med uppdraget är att tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare vid Skar...

Ingen titel
Sammanträde med sjukhusstyrelsen för Skaraborgs Sjukhus 13 december 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-05 13:03 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus tar sig an utmaningarna inför 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 16:05 CET

Skaraborgs Sjukhus antar de stora utmaningarna under 2017 för att nå en verksamhet i balans. Viktiga frågor är kompetensförsörjning, produktions- och kapacitetsplanering, processutveckling, kvalitet och patientsäkerhet...

Ingen titel
Sammanträde med sjukhusstyrelsen för Skaraborgs Sjukhus 24 november 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-21 08:20 CET

Plats:                            Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Ingen titel
Nya vårdöverenskommelsen klar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-03 12:20 CET

Nu är vårdöverenskommelsen för 2017 klar. Skaraborgs Sjukhus och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har kommit överens om riktlinjerna. Hälso- och sjukvård ska ges med högsta möjliga medi...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 november 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-27 07:56 CEST

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 november 2016

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus Lidköping 150 år – "Tillbakablick med framtidsspaning"

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-07 08:39 CEST

1866 var Karl XV kung i Sverige och i Lidköping bodde det cirka 3 000 personer.

Ingen titel
Ekonomisk balans för Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-22 16:12 CEST

Ekonomin för Skaraborgs sjukhus är i stort sett i balans med budget för perioden januari-augusti 2016. Den positiva utvecklingen beror på ökade intäkter, men även en sjunkande kostnadsutveckling. Intäktsökning...

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus kritiseras i utredning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 13:00 CEST

Skaraborgs Sjukhus har idag lämnat svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på en anmälan om totalt 49 patientfall.

Ingen titel
Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 10:00 CEST

Skaraborgs Sjukhus får i en opartisk utredning kritik för sitt sätt att hantera ett stort antal granskade patientfall. Sjukhuset har på eget initiativ beställt utredningen efter att läkare har anmält totalt 49 patientf...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 22 september

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-15 14:48 CEST

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus torsdag 22 september 2016. Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl 13-16 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Godkännande av föredragningslis...

Ingen titel
Visning av ny byggnad för BB Skövde och Barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-14 07:43 CEST

Snart öppnar den nya byggnaden för BB Skövde och Barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Ingen titel
Fortsatt arbete för en ekonomi i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-23 11:37 CEST

Skaraborgs Sjukhus fortsätter att arbeta för att uppfylla kravet från regionfullmäktige om en ekonomi i balans på månadsbasis från och med november 2016.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-16 15:20 CEST

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus torsdag 23 juni 2016.

Ingen titel
Mariestad får ett närsjukvårdscentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-24 16:06 CEST

Skaraborgs Sjukhus styrelse har fattat beslut om att arbetet för att forma ett närsjukvårdscentrum i Mariestad påbörjas omgående. Detta innebär att slutenvårdsplatserna vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad avvecklas och att åtta nya platser skapas vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Efter semesterperioden 2016 öppnas en ny vårdform, med mellanvårdsplatser i Mariestad.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 24 maj 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-17 15:34 CEST

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus tisdag 24 maj 2016 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 13.00 - 16.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Godkännande av   ...

Ingen titel
Nya arbetssätt kortar väntetider för melanompatienter

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-11 15:00 CEST

Säkrare bedömningar, tydligare information och kortare väntetider. Det är några positiva effekter av det nya sättet att arbeta med patienter med malignt melanom på Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Ingen titel
Aktivt arbete för ökad närvaro

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-25 16:03 CEST

Skaraborgs Sjukhus arbetar aktivt med att öka närvaron på arbetsplatsen. En av de åtgärderna innebär att vara en del av Mobiliseringsinitiativet. Västra Götalandsregionen ingår i ett samarbete med Förs&...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 25 april 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-19 07:46 CEST

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus måndag 25 april 2016 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 13.00 - 16.00 Vid sammanträdet behandlas följande: Mötets öppnande Upprop Val av justerare Godkä...

Ingen titel
Genomlysning av ekonomin fortsätter

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-23 16:44 CET

Skaraborgs Sjukhus ekonomiska resultat i februari hamnar på minus 6,5 miljoner kronor. Det är bättre än förväntat, men det återstår mycket hårt arbete för att få en ekonomi i balans. Det kan &aum...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 mars 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-16 15:30 CET

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder onsdag 23 mars i Lidköping, klockan 13.30-16.30. Vid sammanträdet behandlas följande: Mötets öppnande Upprop Val av justerare Godkännande av föredragningslist...

Ingen titel
Magnus Olsson Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-04 11:29 CET

Enligt medarbetarna har han koll på det mesta, men en sak var Magnus Olsson ovetande om – att han blivit utnämnd till Årets chef 2015 vid Skaraborgs Sjukhus.

Ingen titel
Patientsäkerhet – ett viktigt område för Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-25 16:00 CET

Skaraborgs Sjukhus ligger bra till när det gäller att följa hygienrutiner och att förhindra trycksår. Samtidigt har antalet lex Maria-anmälningar ökat något sedan föregående år. Det visar patientsäkerhetsberättelsen för 2015, som styrelsen för Skaraborgs Sjukhus nu fastställt.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 25 februari 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-18 14:21 CET

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdag 25 februari i Falköping, klockan 13.00-16.00.

Ingen titel
Medarbetarna i fokus hos Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-28 15:27 CET

–Skaraborgs Sjukhus har tagit flera goda initiativ under det senaste året som med all rätt har fått stor uppmärksamhet och gör mig mycket stolt. Det är också tack vare alla duktiga medarbetare som jag hyser gott hopp om att vi ska klara de stora utmaningar som ligger framför oss, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 januari 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-21 14:51 CET

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdag 28 januari i Skövde, klockan 09.00-15.00. Vid sammanträdet behandlas följande: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerare - Godkännande av fö...


Sociala medier


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten
Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg
Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman
Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62


BilderVideorPodcastsDokument