Pressmeddelanden 2017


Ingen titel
Central framgångsfaktor i fokus 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-14 11:23 CET

Skaraborgs Sjukhus har planen klar för att möta de stora utmaningarna under 2018. En central framgångsfaktor är kompetensförsörjningen, därför är den särskilt prioriterad. Skaraborgs sjukhus (SkaS) detalj...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 14 december 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-07 15:59 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Klockan 09.00-12.00 Inledande formalia     Mötets öppnande    Upprop    Val av justerare    Justeringsdatum    Eventuella beslut om närvarorätt    Eventuella beslut om yttranderätt    Anmälan om jäv    Eventuella ärenden som kommer till eller stryks Beslutsärenden  1. Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus Diarienummer SKAS 2017-00716 Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef2. Vårdplatsutredning 2017 - kompletteringDiarienummer SKAS 2017-00263 Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör Anmälningsärenden1. Regionfullmäktiges beslut §

Ingen titel
Ett antal ljuspunkter trots ansträngd sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 16:54 CET

En utvärdering av arbetssituationen vid Skaraborgs Sjukhus sommaren 2017 visar att den var mer ansträngd än tidigare år. Men det finns även ljuspunkter. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomför...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 november 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-16 16:13 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Klockan 13:00 - 16:00Inledande formalia Mötets öppnande

Ingen titel
Så påverkades Skaraborgs Sjukhus av PBM-dagarna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-26 16:16 CEST

6-8 juli 2017 arrangerades för första gången Power Big Meet (PBM) på Hovby flygplats utanför Lidköping. I enlighet med katastrofmedicinska rekommendationer valde Skaraborgs Sjukhus att i samband med arrangemanget höja ...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för SkaraborgsSjukhus 26 oktober 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-19 12:55 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl. 13:00 - 16:00Inledande formalia Mötets öppnande

Ingen titel
Finansministern imponerad av BB Skövde och Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-25 16:26 CEST

Under måndagen besökte finansminister Magdalena Andersson (S) Skaraborgs Sjukhus. Hon fick då en inblick i det toppmoderna BB Skövde, där familjen står i centrum och den engagerade personalen haft en avgörande betydel...

Ingen titel
Bemanningsläget påverkar Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-21 17:10 CEST

Den nationella bristen på vårdpersonal påverkar naturligtvis också Skaraborgs Sjukhus. Men arbetet fortsätter för att behålla den höga kvalitén och tillgängligheten. Nyligen visade det sig att beman...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs sjukhus 21 september 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 09:22 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus MariestadTid: Kl. 13:00 - 17:00Inledande formalia• Mötets öppnande

Ingen titel
Tillfälliga förändringar vid BUP Skaraborgs Sjukhus Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-13 14:03 CEST

Inom BUP vid Skaraborgs Sjukhus finns förutom öppenvård på samtliga sjukhusorter även fyra vårdplatser i Skövde för heldygnsvård. Här vårdas barn och unga med behov av kortare slutenvårdsin...

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus genomför vårdplatsutredning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-15 16:40 CEST

Skaraborgs Sjukhus tar vårdplatsbristen på största allvar och kommer enligt östra hälso- och sjukvårdsnämndens önskemål att genomföra en utredning, som ska innefatta hela skaraborgsperspektivet och sju...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för SkaraborgsSjukhus 15 juni 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-09 14:31 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Lidköping, SamlingssalenTid: Kl. 13:00 - 16:00Inledande formaliaMötets öppnande

Ingen titel
Mindfulness minskar depression och förbättrar immunförsvaret hos kvinnor med bröstcancer

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-27 08:05 CEST

Studien, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Ingen titel
Samarbete är lösningen för Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-20 16:20 CEST

Skaraborgs Sjukhus har haft en arbetsam inledning på år 2017. Årets första tre månader har präglats av brist på sjuksköterskor, vilket påverkat bemanningsläget och verksamheten. Därför har ...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 20 april 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-13 11:09 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde, konferensrum SolrosenTid: Kl. 13:00 - 16:00.Inledande formalia Mötets öppnande

Ingen titel
Nya akutmottagningen i Skövde växer på höjden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-15 16:02 CET

Vid projektering och framtagande av behovsanalys av serviceblockets enheter föreslogs en ny vårdbyggnad för operation vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Enligt planen skulle ombyggnad ske av befintliga lokaler för att inrymma postope...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 15 mars 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-08 12:49 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping, Konferensrum OdenTid: Kl. 13:00 - 16:00Inledande formaliaMötets öppnandeUppro

Ingen titel
Balanserat resultat för Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-26 15:18 CET

-Jag är väldigt stolt över att Skaraborgs Sjukhus alla duktiga medarbetare har levererat en god vård med hög kvalitet till nöjda patienter under 2016. Dessutom har vi en ekonomi som är i balans och det betyder mycket n&...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 januari 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-19 14:02 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl 10.00-15.00Inledande formaliaMötets öppnandeUppro


Sociala medier


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten
Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg
Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman
Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62


BilderVideorPodcastsDokument