Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus öppnar mottagning för sprututbyte

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 15:35 CET

Onsdag 19 december öppnar Skaraborgs Sjukhus en mottagning för sprututbyte. – Vi öppnar dörren för människor som sjukvården annars har svårt att nå. Här får de inte bara rena sprutor utan också en möjlighet att förändra sina liv, säger Erik Backhaus, processchef och medicinskt ansvarig för den nya mottagningen. 

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus extra styrelsemöte 20 december inställt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 11:16 CET

Det planerade extra styrelsemötet med Skaraborgs Sjukhus 20 december ställs in och beslutsärendet gällande översyn av ambulansens utnyttjande flyttas fram till styrelsemötet i januari 2019.–Jag anser att frågan om ambulansverksamhetens framtid är så viktig att den inte bör hastas igenom på ett extra styrelsemöte. Frågan bör istället vänta till 2019 års första ordinarie styrelsemöte. Då har också den nya styrelsen möjlighet att sätta sig in i ärendet på ett bra sätt, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Ingen titel
Stora utmaningar väntar Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 17:02 CET

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför stora utmaningar kommande år: Att säkra kompetensförsörjningen.  Att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som ...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 november 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-22 15:35 CET

Plats: Knistad konferens, Skövde

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 25 oktober 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-18 15:36 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Ingen titel
Lojal vårdpersonal får höga betyg av patienterna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-26 16:17 CEST

Bristen på vårdplatser har under de senaste månaderna präglat arbetssituationen för de lojala medarbetarna vid Skaraborgs Sjukhus. Men det finns också ljuspunkter, som att patienterna ger vården och vårdperson...

Alla beslut på plats – Skaraborgs Sjukhus startar specialistutbildning för operations- och anestesisjuksköterskor i samarbete med Högskolan i Skövde.

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-24 13:39 CEST

Nu har alla formella beslut fattats för att kunna starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation. 14 januari 2019 startar utbildningen.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 september 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 14:55 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl. 13:00 - 16:00Inledande formalia Mö

Ingen titel
Nära döden på fjället – nu har deras patientresa blivit film

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-18 13:01 CEST

Tobias, Tomas och Lars njuter under några dagars skidåkning av den norska fjällvärlden. De är vältränade och har hundratals timmar skidåkning i benen men överraskande dåligt väder, små marginaler och ren otur gör att både Tobias och Tomas störtar 30 meter ner för en lodrät fjällsida. Lars klarar sig med en hårsmån från att även han dras med i fallet. Konsekvenserna är brutala och räddningsaktionen blir mycket svår att genomföra och räknas som en av de mest omfattande på många år i Norge.

Ingen titel
Kliniskt basår för 47 nya sjuksköterskor kickstartar hösten på Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 08:00 CEST

I en tid när vårdsverige letar med ljus och lykta efter sjuksköterskor väljer 47 nyutexaminerade sjuksköterskor att samtidigt börja jobba på Skaraborgs Sjukhus. Anne Stadin och Julia Ehn har båda valt att börja Kliniskt basår.

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus åtgärder mot vårdplatsbristen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-22 15:19 CEST

Skaraborgs Sjukhus befinner sig sedan början av sommaren i ett ansträngt läge på grund av brist på vårdplatser. Förklaringen är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med sjuksköterskor fö...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 22 augusti 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-15 11:06 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl. 13.00-15.00Inledande formalia Mötets öppnande

Ingen titel
SkaS planerar specialistutbildning för operations- och anestesisjuksköterskor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-27 14:15 CEST

I januari 2019 planerar Skaraborgs Sjukhus att starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation.

Ja till nytt jätteprojekt vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-26 13:33 CEST

Idag, den 26 juni fattade regionstyrelsen det formella beslutet att bygga två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. Byggnationen är den största tillbyggnaden som gjorts sedan sjukhuset byggdes 1967-73, och kommer när det är klart omfatta ca 65 000m2.

Ingen titel
Fokus på verksamhet och ekonomi i balans och utredning av vårdstruktur enligt omställningsarbetet i VGR

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-14 17:03 CEST

Skaraborgs Sjukhus intensifierar det fortsatta arbetet för en verksamhet och ekonomi i balans. Tillgängligheten till besök och operationer behöver öka och den negativa ekonomiska utvecklingen måste brytas. De ökade kost...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 14 juni 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-07 14:58 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus LidköpingTid: Kl. 13:00 - 16:00Inledande formalia Mötets öppnande

Ingen titel
Utmanande start på 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-26 15:46 CEST

Årets första tre månader har varit utmanande för Skaraborgs Sjukhus. Tack vare den lojala personalen har verksamheten klarat den höga beläggningsgraden på vårdplatserna, något som naturligtvis påverk...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 april 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-20 08:56 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl. 13:00 - 16:00Inledande formalia Mötets öppnande

Nödvändiga åtgärder för att möta framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-21 17:09 CET

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför omfattande åtgärder för att få en sjukhusstruktur som kan möta framtiden. För SkaS Skövde blir det speciellt tydligt dels genom de omfattande om- och nybyggnationerna som...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 21 mars

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-13 14:07 CET

Länk till sammanträdets handlingar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1470054 Klicka sedan på ärenderubrikerna för att komma till handlingarna som hör till respektive &au...

Ingen titel
STABSLÄGE UPPHÖR: Läget förbättrat gällande tillgängliga vårdplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-22 12:28 CET

Från kl 12.00 torsdag 22 februari upphör stabsläget vid Skaraborgs Sjukhus och verksamheten återgår till normalläge.  -Just nu har vi lägre inflöde av patienter till Skaraborgs Sjukhus och överlag ...

Ingen titel
SkaS har just nu allvarlig brist på vårdplatser i både Skövde och Lidköping

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-20 16:25 CET

– Vi har ett allvarligt läge med mycket hårt tryck på verksamheten på grund av bland annat infuensa och brist på vårdplatser, samtidigt som vi har brist på personal. Vi går från idag tisdag k...

Ingen titel
Innehållsrikt år för Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-01 16:00 CET

–Personalen vid Skaraborgs Sjukhus gör ett fantastiskt arbete, trots under stundom tung arbetsbelastning. Det finns så mycket kompetens och skicklighet som kommer patienterna till godo , vilket gör mig glad och stolt, säger Ulla...

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 1 februari 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-25 13:30 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl. 13:30 – 16:00Inledande formaliaMötets öppnandeUppro

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus orosanmäler läkare till IVO

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-24 15:17 CET

Skaraborgs Sjukhus gör idag en orosanmälan till IVO angående den läkare som tidigare arbetat vid Skaraborgs Sjukhus och som häktats vid Stockholms tingsrätt, för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn. Orosa...

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun rekryterar sjuksköterskor tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-08 08:00 CET

Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun inför ett nytt, gemensamt arbetssätt som kombinationssjuksköterska och rekryterar därför för första gången vårdpersonal tillsammans. Tjänsterna kan sökas av...


Sociala medier


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten
Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg
Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman
Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62


BilderVideorPodcastsDokument