Pressmeddelanden 2019


Positiv utveckling inom flera områden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 15:56 CET

Vid styrelsesammanträdet 28 november konstaterades att det finns flera utvecklingskurvor som pekar åt rätt håll för Skaraborgs Sjukhus, för närvarande:

Ett steg närmare vårdöverenskommelse

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-24 15:33 CEST

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner att gå vidare med förslaget till vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Vårdöverenskommelsen utgår från regionfullmäktiges budget och har en giltighet på ett år. Vårdöverenskommelsen omfattar i huvudsak somatisk och psykiatrisk sluten- och öppenvård för alla åldrar. Vården ska baseras på hög patientsäkerhet och en god medicinsk kvalitet. Det totala ersättningsutrymmet till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är drygt 3,8 miljarder kronor för 2020.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 24 oktober 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 11:50 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Förbättrat ekonomiskt läge under 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-27 15:42 CEST

Trots pågående effektiviseringar och ett minskande antal nettoårsarbetare har verksamheten lyckats öka produktionen jämfört med föregående år och verksamhetens medarbetare har gjort mycket för att minska köer och väntetider till besök och behandling. Sjukhusets patienter har fått en god vård av högsta kvalitet.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 27 september 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 12:45 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Kostnadsutveckling åt rätt håll men fortsatt obalans i ekonomi. Inget bygge av mottagningsblock vid SkaS Skövde.

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 15:38 CEST

Skaraborgs Sjukhus styrelse fick under sitt möte fredagen 30 augusti information om bland annat väntetider, vårdkvalitet och den ekonomiska utvecklingen för sjukhuset. Nedan en sammanfattning från mötet.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 30 augusti 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-23 15:00 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Arbetet fortsätter enligt redovisad inriktning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 16:34 CEST

Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet enligt redovisad inriktning och tidigare beslut 190524 och att återkomma med beslutsunderlag till styrelsemötet i augusti i de delar som är styrelsebeslut. Sjukhusstyrelsen skriver också till regionstyrelsen och meddelar att man ser svårigheter med att nå ett nollresultat till december 2019.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 19 juni 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 15:05 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Nya åtgärder för en ekonomi i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 14:22 CEST

Med anledning av den fortsatt negativa prognosen för helårsresultatet 2019, -150 miljoner kronor, fortsätter arbetet för en verksamhet och ekonomi i balans. För att förbättra det ekonomiska läget finns en plan för nya åtgärder utöver de som redan har satts i verket. Bland dessa nya åtgärder märks till exempel insatser för en effektivare vårdstruktur, samordning och översyn av vårdplatser, lokaleffektivisering och restriktion för inköp av varor och tjänster. Som ett fortsatt led i att effektivisera sjukhusets verksamhet genomförs en översyn för att minska kostnaden för administrativ personal inom sjukhusövergripande funktioner. En översyn ska även göras av Skaraborgs Sjukhus chefsstruktur, så att den är ändamålsenlig utifrån de förändringar som genomförs i vårdstrukturen. Måltalet för antalet nettoårsarbetare är satt till 3 670 och ska uppnås under 2019.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 24 maj 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-21 14:52 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Ingen titel
Samlar kompetensen för bästa möjliga vård

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-26 15:38 CEST

För att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård samlar Skaraborgs Sjukhus (SkaS) den Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) kompetensen så att större, robusta tvärprofessionella team kan skapas. Förändringen är en del i arbetet med den regionala utvecklingsplan för BUP som beslutades av regionfullmäktige 2017.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 april 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-18 12:03 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus SkövdeTid: Kl. 10:00 – 16:00 

Ingen titel
Förslag återremitterades

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-18 15:26 CET

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har fattat beslut om att återemittera förslaget om verksamhetsförändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus.  Enligt förslaget skulle SkaS samla den barn- och ungdomspsykiatriska kompetensen så att större, robusta tvärprofessionella team kan skapas. Förändringen är en del i arbetet med den regionala utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri som beslutades av regionfullmäktige 2016. Nu har styrelsen fattat beslut om att man vill ha mer information om vad ett BUP Skaraborg innebär.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 18 mars 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-13 09:47 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 15:24 CET

Plats: Ambulansstationen, Skövde

Ingen titel
Ett år med flera krävande utmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 16:12 CET

2018 bjöd Skaraborgs Sjukhus på flera krävande utmaningar samtidigt som det konstant pågår ett systematiskt arbete med fortlöpande uppföljning av den medicinska kvaliteten som stimulerar till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Ingen titel
Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 30 januari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-24 15:11 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde


Sociala medier


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten
Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg
Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman
Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62


BilderVideorPodcastsDokument