Pressmeddelanden


Ingen titel
PÅMINNELSE: Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-10 07:00 CEST

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Ingen titel
Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-05 08:41 CEST

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Ingen titel
NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-04 10:13 CEST

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Ingen titel
NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 13:25 CEST

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Ingen titel
Information till media om bokning av intervjuer med IPCC-författare

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-14 16:10 CET

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC sin nästa rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringarna”. Efter IPCC:s centrala presskonferens kommer det att finnas möjlighet till förbokade intervjuer med rapportförfattare och representanter för IPCC. Alla intervjuer via IPCC kommer att ske via distanslösningar. Förfrågningar om intervjuer ska göras till IPCC senast den 30 mars.

Ingen titel
PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-10 12:19 CET

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp III (WGIII) rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna”. Vårt digitala seminarium 14 mars vänder sig till dig som är journalist.

Ingen titel
Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Att begränsa klimatförändringarna”

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-09 15:48 CET

Nu finns FN:s klimatpanel IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 56:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Ingen titel
Påminnelse: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-25 08:54 CET

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Ingen titel
Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-22 08:44 CET

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Ingen titel
Digitalt seminarium för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-18 14:32 CET

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp III (WGIII) rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna”. Vårt digitala seminarium 14 mars vänder sig till dig som är journalist.

Ingen titel
Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport om svenska klimatanpassningsarbetet lämnas till regeringen idag

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-09 09:52 CET

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Det är några av huvudslutsatserna i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnas över till regeringen idag.

Ingen titel
Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet idag

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-09 06:30 CET

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur går det med arbetet att klimatanpassa samhället? Vilka konkreta åtgärder behövs? Idag lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport om det svenska klimatanpassningsarbetet till regeringen.

Ingen titel
Nya havsmiljöscenarier presenteras på smhi.se – en tidsresa in i framtidens havsmiljö

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-08 11:23 CET

Den pågående klimatförändringen påverkar även hav och havsmiljö. SMHIs klimatscenariotjänst kompletteras nu med oceanografi och får därmed klimatindikatorer för havet kring Sverige, inklusive temperatur, salthalt, is, syrehalt, kvävehalt och fosforhalt.

Ingen titel
Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet den 9 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-04 06:30 CET

Den 9 februari lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport till regeringen. Det är klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som tar emot rapporten. Rapporten är en analys av klimatförändringens effekter på samhället och en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Den innehåller också förslag på inriktning för det nationella arbetet och en prioritering av anpassningsåtgärder.

Ingen titel
PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 8 februari inför IPCC:s kommande rapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-28 06:30 CET

Den 28 februari 2022 kommer rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” från FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp II (WGII). Den är den andra av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6). 

Missa inte: Digitala seminarier för media inför IPCC:s kommande rapporter

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-20 15:38 CET

Våren 2022 arrangerar SMHI två olika webbsända seminarier inför de två nästkommande rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC.

Ingen titel
Hur var vädret? – helt ny webbtjänst från SMHI

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-13 09:53 CET

Nyfiken på hur vädret var på en viss plats vid en viss tidpunkt? Nu blir det lätt att hitta svaret! SMHIs helt nya och interaktiva webbtjänst visar historiska väder- och klimatdata i lättillgänglig form.

Ingen titel
Ny klimatscenariotjänst från SMHI

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-23 11:28 CET

Just nu pågår en snabb klimatförändring som huvudsakligen beror på att vi människor genom våra aktiviteter släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. I SMHIs nya klimatscenariotjänst kan du lära dig mer om framtidens klimat och dess effekter i Sverige.

Ingen titel
Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-16 11:14 CET

"Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att utveckla SMHIs hydrologiska forskning ytterligare", säger Håkan Wirtén, SMHIs generaldirektör. Berit Arheimer tillträder 1 december 2021.

Ingen titel
Nu förnyas vädervarningarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-25 11:49 CEST

Den 26 oktober är det dags. Då införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Ingen titel
Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-04 09:25 CEST

Välkommen till den webbsända svenska presentationen av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti kl 13.00

Ingen titel
Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-30 12:13 CEST

Välkommen till den svenska presentationen av rapporten Den naturvetenskapliga grunden som FN:s klimatpanel IPCC kommer att offentliggöra några timmar tidigare.

Ingen titel
Myndigheters klimatanpassning går framåt visar ny SMHI-rapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 10:31 CEST

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Ingen titel
Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-19 09:21 CET

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att det idag är mer blomningar av vissa typer av alger än för 40 år sedan och att nya arter av växtplankton har etablerat sig. Det ger konsekvenser för både havsmiljö, turism och livsmedelsproduktion.

Ingen titel
Vattnets värde för ett Sverige i förändring

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-17 09:21 CET

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SIWI Swedish Water House, SMHI, Svenskt Vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.

Ingen titel
Inbjudan: Webbinarium för media om SMHIs förnyade vädervarningar 8 dec

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 16:18 CET

Under ett webbinarium den 8 december kommer SMHIs experter att berätta om;

Ingen titel
Nu visar vi vägen mot ett förnyat varningssystem

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-03 07:08 CEST

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd i det förnyade varningssystemet. I dagarna får länsstyrelser och andra organisationer i det svenska krisberedskapssystemet därför en vägledning som ska hjälpa dem att så smått börja förbereda sig.

Ingen titel
Så klimatanpassar svenska myndigheter – ny rapport från SMHI

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-22 07:08 CEST

Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar nu SMHI, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Den nya rapporten visar att myndigheterna har börjat ta sig an klimatutmaningarna och att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Ingen titel
Nu lanseras bättre stöd för klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 07:00 CET

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu går det att hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Ingen titel
Conference on regional climate attracts scientists from over 70 countries

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-11 14:07 CEST

Next week, 14-18 October, almost 500 regional climate researchers, decision makers and users of regional climate information from more than 70 countries will gather for the 4th International Conference on Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (ICRC-CORDEX 2019) in Beijing, China. They will discuss regional climate research and share the latest progress on regional climate information for impact and adaptation planning.


Nyheter


Ingen titel
Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Nyhet Publicerad: 2022-02-10 10:11 CET

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig för klimatanpassningsarbetet idag och hur den skulle kunna utvecklas.

Ingen titel
SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer

Nyhet Publicerad: 2022-01-21 11:09 CET

Havet stiger på grund av den globala uppvärmningen. Olika delar av Sverige kommer att påverkas på olika sätt. Skillnader i framtida medelvattenstånd utifrån olika utsläppsscenarier visar tydligt vikten av att hålla nere mängden växthusgaser i atmosfären. I en uppdaterad tabell med kommunvis data finns nu möjlighet att se på medelvattenståndet för vart 10:e år fram till 2150.

Ingen titel
Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Nyhet Publicerad: 2022-01-18 14:58 CET

Nu finns IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 55:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Ingen titel
Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Nyhet Publicerad: 2021-09-14 11:25 CEST

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

Ingen titel
IPCC:s senaste rapport: Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

Nyhet Publicerad: 2021-08-11 09:43 CEST

Den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.

Ingen titel
Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Nyhet Publicerad: 2021-07-13 12:05 CEST

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Ingen titel
IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

Nyhet Publicerad: 2021-07-02 16:49 CEST

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprograms huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, och klimatmodeller och scenarier och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar.

Ingen titel
Digitalt seminarium för journalister den 4 juni: Inför IPCC:s nya rapport om klimatet

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 11:27 CEST

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC. I början av augusti 2021 kommer den nya delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” från IPCC:s arbetsgrupp I (WGI). Den är den första av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6).

Ingen titel
Förnyade vädervarningar införs i oktober

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 13:14 CEST

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i oktober.

Ingen titel
Nu börjar SMHI informera i sociala medier om det förnyade varningssystemet

Nyhet Publicerad: 2021-02-01 15:01 CET

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu inleder SMHI en kunskapskampanj i sociala medier för att nå ut med informationen till allmänheten.

Ingen titel
SMHIs Berit Arheimer tilldelas europeiskt pris för enastående insatser för den hydrologiska forskningen

Nyhet Publicerad: 2020-10-23 11:25 CEST

Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, har utsetts av den europeiska geovetenskapliga unionen EGU till 2021 års Henry Darcy-medaljör för sina enastående insatser inom den hydrologiska forskningen.

Ingen titel
Kan vatten lösa klimatkrisen?

Nyhet Publicerad: 2020-09-23 13:52 CEST

Välkommen till ett webbsänt seminarium om vatten och klimat den 30 september! Vatten blir en allt viktigare fråga i det internationella klimatarbetet, men vad innebär det för Sverige? SMHI och SIWI Swedish Water House samlar Sveriges ledande experter för att diskutera hur vatten kan hjälpa oss möta klimatkrisen.

Ingen titel
Så rustar kommunerna för ett förändrat klimat – ny rapport från SMHI

Nyhet Publicerad: 2020-06-08 08:31 CEST

Storstäderna, kommuner i söder och kustnära kommuner är de kommuner som kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Överlag fokuserar kommunerna främst på att minska risker för översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. I en ny rapport från SMHI framgår också att många kommuner upplever att bristande stöd i olika former hindrar klimatanpassningsarbetet.

Ingen titel
Ny forskning ger indikation om mängden sommarnederbörd i norra Europa

Nyhet Publicerad: 2020-06-01 08:01 CEST

Den nya kunskapen om kopplingen mellan förhållandena i atmosfären över subtropiska Stilla havet i mars och nederbördsmängden i norra Europa under sommaren (juni-augusti) visar på en sommar med mestadels normal nederbörd. Orange färg på kartan betyder mindre nederbörd än normalt, gult betyder normal mängd, grönt betyder mer nederbörd än normalt.

Ingen titel
Nya filmen ”En varmare värld” visualiserar klimatfrågorna

Nyhet Publicerad: 2020-05-04 12:53 CEST

”En varmare värld” är en spännande resa på tolv minuter genom dåtid, nutid och framtid som förklarar hur klimatet fungerar på vår planet jorden. Den beskriver vad som leder till klimatförändring och är samtidigt en visualisering fylld av hopp och framtidstro.

Ingen titel
Säsongen för gräsbränder igång

Nyhet Publicerad: 2020-03-26 16:14 CET

Under den tidiga våren har SMHI utfärdat risker för gräsbrand i flera län. Det beror på att det varit torrt väder och då kan det torra fjolårsgräset lätt börja brinna.

Ingen titel
Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön

Nyhet Publicerad: 2020-03-10 12:52 CET

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHIs sammanställningar av mätningar de senaste åren. ”Vi ser en ny fas. I områden som tidigare bara haft syrebrist ser vi nu helt syrefria områden regelbundet”, säger SMHIs expert Lena Viktorsson.

Ingen titel
WMO:s klimatrapport inför COP 25: Allvarligt läge för klimatet

Nyhet Publicerad: 2019-12-03 20:05 CET

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det står klart att det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer, vilket påverkas av växthusgaser från mänskliga aktiviteter.

Ingen titel
Kom och prata framtidens klimat och klimatanpassning med SMHI på Klimatforum

Nyhet Publicerad: 2019-03-12 11:39 CET

I vår monter på Klimatforum den 15 mars guidar klimatforskare Gustav Strandberg dig genom framtidens regionala klimatförändringar och klimatanpassingsexpert Lotta Andersson visar SMHIs kommande klimatanpassningsspel för ungdomar.

Ingen titel
IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning - nu finns sammanfattning på svenska

Nyhet Publicerad: 2019-02-26 11:10 CET

Under två års tid har hundratals experter från hela världen samarbetat för att ta fram IPCC:s specialrapport som handlar om global uppvärmning på 1,5 grader. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.

Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Nyhet Publicerad: 2014-10-15 10:29 CEST

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus ...

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

Nyhet Publicerad: 2014-05-14 16:37 CEST

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Forskare från SMHI ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut. 

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Nyhet Publicerad: 2014-03-27 15:09 CET

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

Nyhet Publicerad: 2014-03-26 14:48 CET

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Nyhet Publicerad: 2014-03-20 15:30 CET

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Nyhet Publicerad: 2013-12-10 12:08 CET

------ OM SMHI ------

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Nyhet Publicerad: 2013-10-31 08:15 CET

------ OM SMHI ------

Öppna data ger vattenappar

Nyhet Publicerad: 2013-10-30 08:37 CET

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.  – Det här är ett pilotprojekt som kan göra europeisk vat...

Häftigare skyfall i framtida klimat

Nyhet Publicerad: 2013-08-21 14:29 CEST

 Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Åskskurar och skyfall om sommaren hör det till det som på fackspråk kallas extre...

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

Nyhet Publicerad: 2013-07-03 13:58 CEST

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI. Rapp...


Sociala medier


Presskontakter


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI
För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström
EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746


BilderVideorPodcastsDokument