Pressmeddelanden


Ingen titel
Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-04 09:25 CEST

Välkommen till den webbsända svenska presentationen av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti kl 13.00

Ingen titel
Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-30 12:13 CEST

Välkommen till den svenska presentationen av rapporten Den naturvetenskapliga grunden som FN:s klimatpanel IPCC kommer att offentliggöra några timmar tidigare.

Ingen titel
Myndigheters klimatanpassning går framåt visar ny SMHI-rapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 10:31 CEST

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Ingen titel
Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-19 09:21 CET

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att det idag är mer blomningar av vissa typer av alger än för 40 år sedan och att nya arter av växtplankton har etablerat sig. Det ger konsekvenser för både havsmiljö, turism och livsmedelsproduktion.

Ingen titel
Vattnets värde för ett Sverige i förändring

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-17 09:21 CET

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SIWI Swedish Water House, SMHI, Svenskt Vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.

Ingen titel
Inbjudan: Webbinarium för media om SMHIs förnyade vädervarningar 8 dec

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 16:18 CET

Under ett webbinarium den 8 december kommer SMHIs experter att berätta om;

Ingen titel
Nu visar vi vägen mot ett förnyat varningssystem

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-03 07:08 CEST

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd i det förnyade varningssystemet. I dagarna får länsstyrelser och andra organisationer i det svenska krisberedskapssystemet därför en vägledning som ska hjälpa dem att så smått börja förbereda sig.

Ingen titel
Så klimatanpassar svenska myndigheter – ny rapport från SMHI

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-22 07:08 CEST

Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar nu SMHI, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Den nya rapporten visar att myndigheterna har börjat ta sig an klimatutmaningarna och att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Ingen titel
Nu lanseras bättre stöd för klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-13 07:00 CET

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu går det att hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Ingen titel
Conference on regional climate attracts scientists from over 70 countries

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-11 14:07 CEST

Next week, 14-18 October, almost 500 regional climate researchers, decision makers and users of regional climate information from more than 70 countries will gather for the 4th International Conference on Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (ICRC-CORDEX 2019) in Beijing, China. They will discuss regional climate research and share the latest progress on regional climate information for impact and adaptation planning.

Ingen titel
SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 14:35 CEST

Den 14-18 oktober träffas närmare 500 internationella forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation från mer än 70 länder i Peking. De ska diskutera hur forskning om regional klimatinformation kan användas för att möta klimatförändringarna. Arrangör av konferensen är Cordex vars övergripande internationella projektkontor finns hos SMHI.

Ingen titel
Inbjudan till pressträff: IPCC:s specialrapport om haven och kryosfären

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 13:13 CEST

Välkommen den 25 september till pressträff och presentation av IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat. Rapporten, som är en sammanställning av det globala forskningsläget inom frågorna, är den tredje i en serie specialrapporter inom IPCC:s sjätte arbetsprogram.

Ingen titel
Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 17:44 CEST

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det globala forskningsläget inom frågorna. Den 20-23 september 2019 har IPCC beslutsmöte i Monaco. Då tar klimatpanelen beslut om rapportens ”Sammanfattning för beslutsfattare” och godkänner samtidigt hela den underliggande rapporten.

Ingen titel
Nu lanserar vi Klimatanpassningsspelet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-20 09:50 CEST

Hur kan vi rusta oss för ett förändrat klimat? SMHI lanserar nu Klimatanpassningsspelet som ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

Ingen titel
Pressträff om IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-07 08:27 CEST

I slutet av veckan presenterar FN:s klimatpanel IPCC en specialrapport om klimat- förändringar och marken. Vid en pressträff fredag morgon den 9 augusti får media en presentation av specialrapporten - varför den tagits fram och hur, samt viktiga slutsatser.

Ingen titel
Blir framtidens somrar som förra sommaren?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 13:12 CEST

Stora delar av landet hade extremt väder förra sommaren. Temperaturen steg flera grader mer jämfört med normalt. En ny rapport från SMHI visar att sommaren 2018 i stort sett kan motsvara en genomsnittlig sommar kring nästa sekelskifte, med tanke på ett förändrat klimat.

Ingen titel
Innovativt samarbete skapar nya beslutsunderlag för skogsmaskinförare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 07:40 CEST

Att undvika markskador vid skogsbruk är en viktig fråga för branschen. En grundläggande faktor för att skona skogsmarken och vattendragen är att veta hur torrt eller blött det är. I ett samarbete mellan SMHI och Komatsu Forest lanseras nu dynamiska så kallade markfuktighetskartor. Kartorna är en del av en ny digital tjänst i Komatsu Forests skogsmaskiner och är en kombination av en traditionell statisk markvattenkarta och en prognos på hur torrt eller blött det blir de närmaste dygnen. Prognosen visar om det är märkbart torrare eller blötare jämfört med det statiska underlaget.

Ingen titel
SMHI och norska väderinstitutet saminvesterar i ny superdator

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-31 09:16 CET

Nu tar SMHI och norska Meteorologisk institutt nästa stora steg i vårt unika samarbete. För första gången investerar vi en superdator tillsammans och delar på kostnaden. Superdatorn är ett kraftfullt kluster bestående av ”Cirrus”, som står på SMHI, och ”Stratus” på Nationellt Superdatorcentrum.

Ingen titel
Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-23 10:52 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammade specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Den 24 oktober har du möjlighet att höra forskare och experter direkt från den stora klimatkonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Norrköping. De presenterar inte bara rapporten utan sätter också in resultaten i ett bredare sammanhang. Presentationerna är på engelska.

Ingen titel
Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-16 08:06 CEST

De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Ingen titel
Pressinbjudan: IPCC-författare om klimatpanelens specialrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-11 14:16 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammande specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Nu har du möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet genom att lyssna till författare från rapportens samtliga kapitel vid ett seminarium på Stockholms universitet eftermiddagen den 15 oktober 2018.

Ingen titel
En halv grad gör stor skillnad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-08 12:37 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. En hög klimatambition i närtid med utsläppsminskningar är avgörande för att hantera både klimatfrågan och hållbar utveckling på bred front.

Ingen titel
IPCC:s specialrapport presenteras i Sverige den 8 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-04 10:06 CEST

Den 8 oktober lanserar FN:s klimatpanel IPCC en ny specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den första presentationen på svenska sker samma dag vid ett arrangemang i Stockholm. Vid presentationen deltar bland andra Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI, som kommer direkt från IPCC:s beslutsmöte i Sydkorea. Aktiviteten är ett samarrangemang mellan SMHI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten samt Miljö- och energidepartementet.

Ingen titel
Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 12:56 CEST

Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom såväl väderprognoser som klimatområdet.

Ingen titel
Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-03 07:04 CEST

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

Ingen titel
Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-13 10:00 CEST

Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta.

Ingen titel
SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-29 12:46 CEST

Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer när klimatet förändras? Vad vet vi om effekter och hur kan vi förbereda oss? Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om hur vi kan bygga den hållbara staden i ett framtida klimat. I Almedalen medverkar också experter från SMHI i ett antal aktiviteter som andra organisationer arrangerar. Då handlar det om allt ifrån havsmiljö till klimatförändring och fastighetsvärden.

Ingen titel
Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-17 11:13 CEST

Helén Andersson har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare, både från Göteborgs Universitet och från SMHI.

Ingen titel
Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-16 12:23 CEST

I strålande solsken hade större delen av SMHI ledningsgrupp, representanter från SMHIs observationsenhet, observatörer som arbetar med Observatorielundens mätningar och några inbjudna gäster samlats den 13 april för att tillsammans högtidlighålla WMO:s utmärkelse. Rolf Brennerfelt höll ett tal som tog oss med tillbaka till då allt började på 1700-talet och slutade med det arbete kring observationer som görs i dag.

Ingen titel
Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-12 14:09 CET

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.


Nyheter


Ingen titel
Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Nyhet Publicerad: 2021-09-14 11:25 CEST

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

Ingen titel
IPCC:s senaste rapport: Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

Nyhet Publicerad: 2021-08-11 09:43 CEST

Den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.

Ingen titel
Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Nyhet Publicerad: 2021-07-13 12:05 CEST

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Ingen titel
IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

Nyhet Publicerad: 2021-07-02 16:49 CEST

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprograms huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, och klimatmodeller och scenarier och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar.

Ingen titel
Digitalt seminarium för journalister den 4 juni: Inför IPCC:s nya rapport om klimatet

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 11:27 CEST

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC. I början av augusti 2021 kommer den nya delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” från IPCC:s arbetsgrupp I (WGI). Den är den första av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6).

Ingen titel
Förnyade vädervarningar införs i oktober

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 13:14 CEST

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i oktober.

Ingen titel
Nu börjar SMHI informera i sociala medier om det förnyade varningssystemet

Nyhet Publicerad: 2021-02-01 15:01 CET

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu inleder SMHI en kunskapskampanj i sociala medier för att nå ut med informationen till allmänheten.

Ingen titel
SMHIs Berit Arheimer tilldelas europeiskt pris för enastående insatser för den hydrologiska forskningen

Nyhet Publicerad: 2020-10-23 11:25 CEST

Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, har utsetts av den europeiska geovetenskapliga unionen EGU till 2021 års Henry Darcy-medaljör för sina enastående insatser inom den hydrologiska forskningen.

Ingen titel
Kan vatten lösa klimatkrisen?

Nyhet Publicerad: 2020-09-23 13:52 CEST

Välkommen till ett webbsänt seminarium om vatten och klimat den 30 september! Vatten blir en allt viktigare fråga i det internationella klimatarbetet, men vad innebär det för Sverige? SMHI och SIWI Swedish Water House samlar Sveriges ledande experter för att diskutera hur vatten kan hjälpa oss möta klimatkrisen.

Ingen titel
Så rustar kommunerna för ett förändrat klimat – ny rapport från SMHI

Nyhet Publicerad: 2020-06-08 08:31 CEST

Storstäderna, kommuner i söder och kustnära kommuner är de kommuner som kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Överlag fokuserar kommunerna främst på att minska risker för översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. I en ny rapport från SMHI framgår också att många kommuner upplever att bristande stöd i olika former hindrar klimatanpassningsarbetet.

Ingen titel
Ny forskning ger indikation om mängden sommarnederbörd i norra Europa

Nyhet Publicerad: 2020-06-01 08:01 CEST

Den nya kunskapen om kopplingen mellan förhållandena i atmosfären över subtropiska Stilla havet i mars och nederbördsmängden i norra Europa under sommaren (juni-augusti) visar på en sommar med mestadels normal nederbörd. Orange färg på kartan betyder mindre nederbörd än normalt, gult betyder normal mängd, grönt betyder mer nederbörd än normalt.

Ingen titel
Nya filmen ”En varmare värld” visualiserar klimatfrågorna

Nyhet Publicerad: 2020-05-04 12:53 CEST

”En varmare värld” är en spännande resa på tolv minuter genom dåtid, nutid och framtid som förklarar hur klimatet fungerar på vår planet jorden. Den beskriver vad som leder till klimatförändring och är samtidigt en visualisering fylld av hopp och framtidstro.

Ingen titel
Säsongen för gräsbränder igång

Nyhet Publicerad: 2020-03-26 16:14 CET

Under den tidiga våren har SMHI utfärdat risker för gräsbrand i flera län. Det beror på att det varit torrt väder och då kan det torra fjolårsgräset lätt börja brinna.

Ingen titel
Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön

Nyhet Publicerad: 2020-03-10 12:52 CET

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHIs sammanställningar av mätningar de senaste åren. ”Vi ser en ny fas. I områden som tidigare bara haft syrebrist ser vi nu helt syrefria områden regelbundet”, säger SMHIs expert Lena Viktorsson.

Ingen titel
WMO:s klimatrapport inför COP 25: Allvarligt läge för klimatet

Nyhet Publicerad: 2019-12-03 20:05 CET

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det står klart att det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer, vilket påverkas av växthusgaser från mänskliga aktiviteter.

Ingen titel
Kom och prata framtidens klimat och klimatanpassning med SMHI på Klimatforum

Nyhet Publicerad: 2019-03-12 11:39 CET

I vår monter på Klimatforum den 15 mars guidar klimatforskare Gustav Strandberg dig genom framtidens regionala klimatförändringar och klimatanpassingsexpert Lotta Andersson visar SMHIs kommande klimatanpassningsspel för ungdomar.

Ingen titel
IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning - nu finns sammanfattning på svenska

Nyhet Publicerad: 2019-02-26 11:10 CET

Under två års tid har hundratals experter från hela världen samarbetat för att ta fram IPCC:s specialrapport som handlar om global uppvärmning på 1,5 grader. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.

Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Nyhet Publicerad: 2014-10-15 10:29 CEST

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus ...

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

Nyhet Publicerad: 2014-05-14 16:37 CEST

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Forskare från SMHI ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut. 

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Nyhet Publicerad: 2014-03-27 15:09 CET

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

Nyhet Publicerad: 2014-03-26 14:48 CET

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Nyhet Publicerad: 2014-03-20 15:30 CET

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Nyhet Publicerad: 2013-12-10 12:08 CET

------ OM SMHI ------

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Nyhet Publicerad: 2013-10-31 08:15 CET

------ OM SMHI ------

Öppna data ger vattenappar

Nyhet Publicerad: 2013-10-30 08:37 CET

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.  – Det här är ett pilotprojekt som kan göra europeisk vat...

Häftigare skyfall i framtida klimat

Nyhet Publicerad: 2013-08-21 14:29 CEST

 Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Åskskurar och skyfall om sommaren hör det till det som på fackspråk kallas extre...

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

Nyhet Publicerad: 2013-07-03 13:58 CEST

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI. Rapp...

Stora miljövinster för sjöfarten

Nyhet Publicerad: 2013-05-22 08:43 CEST

SMHIs meteorologer guidar idag fartygskaptener över världshaven för att göra rutterna både säkrare, bränslesnålare samt mer energieffektiva. Den samlade miljöeffekten är betydande. – Under 2011 vägledde vi cirka 750 fartyg över världshaven, vilket...

Forskning om framtida pollenprognoser

Nyhet Publicerad: 2013-04-11 07:26 CEST

Pollen är ett bekymmer för många på våren. Nu har ett forskningsprojekt kommit ett steg närmare en pollenprognos som sträcker sig tio dygn framåt och även inkluderar pollen som transporteras hit via luft från övriga Europa. Forskare från SMHI har deltagi...

Satellitdata berättar om Arktis smältande is

Nyhet Publicerad: 2013-03-20 10:02 CET

I september 2012 registrerades den hittills minsta isutbredningen i Arktis. Med data från satelliter har forskare från SMHI analyserat förändringar i atmosfären, och jämfört förutsättningarna för isavsmältning 2012 med 2007, då isutbredningen hade...


Sociala medier


Presskontakter


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström
EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI
För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.


BilderVideorPodcastsDokument