Pressmeddelanden 2005


Ny satellit säkerställer väderbevakning

Pressmeddelande Publicerad: 2005-12-20 10:17 CET

En ny europeisk vädersatellit skickas nu upp i rymden. Därmed säkras viktig information för prognoser, varningar och klimatövervakning. Natten mot torsdagen ska enligt planerna den nya europeiska vädersatelliten skjutas upp. Den placeras då svävande ovanf...

Ny form för radiovädret

Pressmeddelande Publicerad: 2005-10-10 12:05 CEST

SMHI förbättrar väderrapporteringen i Sveriges Radio P1 genom att innehållet anpassas mer efter rådande väderläge. Områden som berörs av speciellt väder får mer uppmärksamhet än områden med för tillfället mer stabilt väder. Denna anpassning, i kombination...

Klimatdator invigdes av miljöministern

Pressmeddelande Publicerad: 2005-08-23 16:18 CEST

- Samtidigt som vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser behöver vi mer kunskap om klimatförändringens effekter, både på global nivå och här hemma. Den nya klimatdatorn kan bidra med viktiga underlag för oss beslutsfattare, sade miljöminister L...

Nytt konsortium säkerställer Sveriges miljörapportering

Pressmeddelande Publicerad: 2005-08-22 09:31 CEST

Miljösverige har fått en ny och viktig aktör i och med bildandet av konsortiet SMED (Svenska MiljöEmissionsData). SMED som består av SMHI, Statistiska centralbyrån, IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet har nyligen fått i uppgift a...

EU valde SMHI som leverantör av luftvårdssystem till Estland

Pressmeddelande Publicerad: 2005-06-16 09:00 CEST

SMHI leder nu uppbyggnaden av ett landsomfattande system för luftövervakning i Estland. Systemet kommer att användas av en rad estniska aktörer, exempelvis miljöministeriet, länsstyrelser och kommuner.SMHI har som huvudleverantör vunnit en omfattande budg...

Samhället måste klara klimatförändringar bättre

Pressmeddelande Publicerad: 2005-03-09 14:30 CET

Vårt samhälle är sårbart i extrema vädersituationer. Det visas inte minst efter den senaste stormen och sommarens översvämningar. Men anpassningar för att möta ett förändrat klimat, med allt större påfrestningar, har inte kommit tillräckligt långt. En fär...

Lättare att följa miljöförändringar med arkiv för fjärranalysdata

Pressmeddelande Publicerad: 2005-03-08 13:51 CET

Långsiktiga förändringar i vår miljö är i dagsläget svåra att kartlägga. Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen , Skogsstyrelsen och SMHI har därför idag lämnat förslag till regeringen om att inrätta ett gemensamt arkiv för långsiktig försörjning o...

Säkrare prognoser med ny väderdator

Pressmeddelande Publicerad: 2005-02-14 11:34 CET

Sveriges nya väderdator kommer att ge säkrare prognoser. Detta kraftpaket, skräddarsytt för SMHI, installeras nu på Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet. Det nya datorsystemet, som fått namnet Blixt, tar nya metoder i bruk för att...


Sociala medier


Kontakt


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)


BilderVideorPodcastsDokument