Pressmeddelanden 2012


Varningssystem för torka byggs upp i Sydafrika

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-06 10:43 CET

Ett nytt system som varnar för torka ska byggas upp för delar av Sydafrika. Projektet som just startat inriktas på att ge prognoser och rekommendationer för att klara påfrestningarna bättre. Arbetet bedrivs i nära samverkan med lokala aktörer. Liksom mån...

SMHI lanserar virtuella mätmaster för snabbare projektering av vindkraft

Pressmeddelande Publicerad: 2012-04-12 11:34 CEST

SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger ett snabbare och mer träffsäkert beslutsunderlag vid projektering av vindkraftverk. I grunden ligger en unik modell för beräkning av vindförhållanden.

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2012-02-29 10:09 CET

I Sverige svarar vattenkraften för ungefär hälften av elförsörjningen. Men klimatberäkningar tyder på att den framtida vattenkraftproduktionen kan komma att öka. En ny forskningsstudie för Norden och de baltiska länderna pekar på att klimatförändringen ko...

SMHI får uppdrag från EU att förvarna om översvämningsrisker

Pressmeddelande Publicerad: 2012-01-23 09:44 CET

Relaterade länkar


Nyheter 2012


Ny klimatologi om moln och strålning från vädersatellitdata

Nyhet Publicerad: 2012-12-20 09:24 CET

För klimatforskning är molnens egenskaper och fördelning över jorden viktig. Nu finns en ny 28 år lång global sammanställning över moln och strålning, en molnklimatologi, utifrån satellitdata från polära satelliter. Klimatet på jorden bestäms till ...

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Nyhet Publicerad: 2012-12-07 14:24 CET

Kärnkraftsindustrin har utrett om ett varmare klimat förändrar eventuella framtida anläggningars miljöpåverkan. SMHIs beräkningar visar att det finns lokala skillnader i havsvattnets temperaturförändringar utanför de tre kärnkraftverken i framtiden.Kärnkr...

Risken för halka har ökat i Norrland

Nyhet Publicerad: 2012-10-26 09:04 CEST

Kartan visar förändring av nollgenomgångar vid olika mätstationer under vintrarna (december till februari) 1991- 2012 jämfört med 1962-1990.


Sociala medier


Kontakt


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)


BilderVideorPodcastsDokument