Pressmeddelanden 2013


SMHI utsett till Sveriges Modernaste Myndighet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-20 10:14 CET

SMHI tog hem priset som Sveriges Modernaste Myndighet 2013. Utmärkelsen delades ut av civil- och bostadsminister Stefan Attefall på Kvalitetsmässan i Göteborg under tisdagskvällen. - Samverkan och öppenhet är viktiga ledord i vår verksamhet och utmär...

Öppet API för SMHIs prognosdata

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-19 11:50 CET

Nu finns en betaversion av öppet API för SMHIs prognosdata. Här finns åtkomst till prognosdata för vädret tio dygn framåt. Det är fritt tillgängligt för den som vill bygga en app på SMHIs öppna data.– Med detta API vill vi stimulera användningen av SMHIs ...

Chatta om klimatets förändring

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-26 10:01 CEST

Har du frågor om klimat och klimatförändring? Den 27 september svarar experter på frågor om klimatet i en chatt som arrangeras av SMHI och Naturvårdsverket. Det går bra att ställa frågor redan nu.

Nya klimatscenarier lanseras på webben

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-24 11:56 CEST

Nu lanseras en webbtjänst på smhi.se, som är öppen för alla, kring det framtida klimatet. Webbsidorna ger en kunskapsöverblick på området och presenterar scenarier från SMHIs nya klimatberäkningar.”Intresset är stort för våra klimatscenarier. Nu har vi fö...

Ny film om klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-03 20:27 CEST

 I framtiden kan vi förvänta oss ett mer extremt väder. Klimatscenarier, som bland annat arbetas fram vid SMHI, visar också på fler och mer intensiva skyfall, mildare och blötare vintrar, stigande havsnivå, ändrade flöden i vattendragen, fler vä...

Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-10 15:35 CEST

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.Hur påverkar klimatförändringen Östersjön? Hur påverkar vatten och näringsämnen från l...

”SMHIs data ska vara lätta för andra att återanvända”

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-04 11:26 CEST

Nu kan SMHIs oceanografiska data, såsom våghöjd, salthalt och havsnivå, laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning. Senast januari 2014 kommer öppna data finnas även för meteorologi, hydrologi och klimatologi. Idag lanserar SMHI nedlad...

Så påverkas Sverige av klimatförändringen – ny kunskapssammanställning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-19 10:51 CET

Fler översvämningar, längre växtsäsong, ökad risk för spridning av skadeinsekter och smittor. Ett helt nytt kunskapsmaterial speglar hur ett klimat i förändring påverkar vårt samhälle. Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klim...


Nyheter 2013


Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Nyhet Publicerad: 2013-12-10 12:08 CET

------ OM SMHI ------

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Nyhet Publicerad: 2013-10-31 08:15 CET

------ OM SMHI ------

Öppna data ger vattenappar

Nyhet Publicerad: 2013-10-30 08:37 CET

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.  – Det här är ett pilotprojekt som kan göra europeisk vat...

Häftigare skyfall i framtida klimat

Nyhet Publicerad: 2013-08-21 14:29 CEST

 Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Åskskurar och skyfall om sommaren hör det till det som på fackspråk kallas extre...

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

Nyhet Publicerad: 2013-07-03 13:58 CEST

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI. Rapp...

Stora miljövinster för sjöfarten

Nyhet Publicerad: 2013-05-22 08:43 CEST

SMHIs meteorologer guidar idag fartygskaptener över världshaven för att göra rutterna både säkrare, bränslesnålare samt mer energieffektiva. Den samlade miljöeffekten är betydande. – Under 2011 vägledde vi cirka 750 fartyg över världshaven, vilket...

Forskning om framtida pollenprognoser

Nyhet Publicerad: 2013-04-11 07:26 CEST

Pollen är ett bekymmer för många på våren. Nu har ett forskningsprojekt kommit ett steg närmare en pollenprognos som sträcker sig tio dygn framåt och även inkluderar pollen som transporteras hit via luft från övriga Europa. Forskare från SMHI har deltagi...

Satellitdata berättar om Arktis smältande is

Nyhet Publicerad: 2013-03-20 10:02 CET

I september 2012 registrerades den hittills minsta isutbredningen i Arktis. Med data från satelliter har forskare från SMHI analyserat förändringar i atmosfären, och jämfört förutsättningarna för isavsmältning 2012 med 2007, då isutbredningen hade...

Mer detaljerade satellitbilder används nu

Nyhet Publicerad: 2013-03-07 08:33 CET

Nu kan SMHI använda en ny typ av satellitbilder, som bland annat visar låga moln på natten bättre. Dessutom räcker det med månljus för att satelliten ska fånga detaljerad information om exempelvis snö- och isutbredning.  Satellitbilder ger värdeful...

Nytt sätt att förutsäga is på vindkraftverk

Nyhet Publicerad: 2013-02-07 09:23 CET

I takt med att vindkraft som energikälla byggs ut ökar behovet att bättre kunna förutsäga när nedisning av kraftverken hindrar elproduktion. Ett forskningsprojekt på SMHI har utvecklat nya metoder att beräkna nedisning på vindkraftverk. – Vi har ku...

Kompletteringsradar ökar möjligheterna för vindkraftverk på Gotland

Nyhet Publicerad: 2013-01-30 15:45 CET

En kompletteringsradar på Fårö ökar möjligheterna att etablera fler vindkraftverk på Gotland, utan att försämra kvaliteten på data från väderradarnätet. Det är slutsatsen av en utredning SMHI har utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Vind...

Fortsatt stora områden påverkade av syrebrist

Nyhet Publicerad: 2013-01-24 15:02 CET

Syrgashalten i Östersjön


Sociala medier


Kontakt


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)


BilderVideorPodcastsDokument