Pressmeddelanden 2014


Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-01 13:27 CET

Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-03 10:40 CET

FNs klimatpanel IPCC slår fast att det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max 2 grader, men betonar att handlingsutrymmet snabbt krymper. Flera möjliga vägar mot målet pekas ut.– Detta är huvudbudskapet när klimatpanelen nu lämnar över sin s...

Klimatmöte i Köpenhamn: IPCC summerar kunskapen om klimatförändringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-24 15:54 CEST

På måndag, den 27 oktober, inleder FN:s klimatpanel IPCC det avslutande mötet i sin vetenskapliga utvärdering av kunskapen om klimatförändringarna. Mötet äger rum i Köpenhamn med en svensk delegation på plats. Målet är att enas om samlade budskap till bes...

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-27 08:46 CEST

Hur väl förberett är Sverige på att hantera risker orsakade av klimatförändringar i omvärlden, till exempel när det gäller livsmedel, säkerhet och finanser? Det är temat för ett seminarium i Almedalen, arrangerat av SMHI i samarbete med flera myndighet...

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-18 16:16 CEST

Välkommen till seminarium i Almedalen på temat ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?” Seminariet handlar om vilka konsekvenser omvärldsförändringar får för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, smittspridning eller sä...

FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-13 15:17 CEST

Lars J. Nilsson

FNs klimatpanel: Betydande klimatrisker, men anpassning kan minska sårbarheten

Pressmeddelande Publicerad: 2014-03-31 07:58 CEST

Idag 31 mars presenterar FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC den hittills mest omfattandeanalysen av kunskapen om klimateffekter och anpassning till klimatets förändring. Rapporten beslutades vid ett möte i Yokohama, Japan och konstaterar att den pågående ...

Nya rapporter från FNs klimatpanel

Pressmeddelande Publicerad: 2014-03-18 11:43 CET

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapligautvärdering. Den 31 mars presenteras delrapport 2, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjligheterna till anpassning. Den 13 april är det dags...

SMHI och SYKE, Finlands Miljöcentral, startar unikt samarbete kring havsmiljöövervakning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-02-03 12:05 CET

SMHI och Finlands Miljöcentral, SYKE, inleder ett tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.– Det är unikt att två länder skriver avtal på detta sätt, men vi går i bräschen för en trend som EU och globala organisationen ICES gärna vill se framöver. Tillsammans kan vi förbättra övervakningen av de akuta problem som havet tampas med, och dela på kostnaden, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör på SMHI.

SMHI och Finlands Miljöcentral, SYKE, startar nytt samarbete på Östersjön

Pressmeddelande Publicerad: 2014-01-29 11:01 CET

SMHI och SYKE, Finlands Miljöcentral, har beslutat att vidga samarbetet kring forskning och övervakning av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Det växande samarbetet ska leda till en snabbare och mer flexibel tillgång till miljödata för båda ländernas forskare, samtidigt som instituten kan dela på kostnaderna.


Nyheter 2014


Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Nyhet Publicerad: 2014-10-15 10:29 CEST

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus ...

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

Nyhet Publicerad: 2014-05-14 16:37 CEST

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Forskare från SMHI ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut. 

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Nyhet Publicerad: 2014-03-27 15:09 CET

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

Nyhet Publicerad: 2014-03-26 14:48 CET

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Nyhet Publicerad: 2014-03-20 15:30 CET

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.


Sociala medier


Presskontakter


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström
EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI
För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.


BilderVideorPodcastsDokument