Pressmeddelanden 2017


Ingen titel
Mälarens is minskar i framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 08:28 CET

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

Ingen titel
Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-30 08:53 CET

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd med en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling. Rapporten är framtagen enligt ett regeringsuppdrag.

Ingen titel
SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-27 14:22 CET

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Första att utlysas är tjänsten som professor inom klimatologi.

Ingen titel
SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 07:11 CET

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt Väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll.

Ingen titel
Sweden hosts IPCC Lead Author Meeting on Global Warming of 1.5ºC

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-16 11:04 CEST

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will hold the third Lead Author Meeting for the Special Report on Global Warming of 1.5ºC in Malmö on 23-27 October. The IPCC provides policymakers around the world with regular assessments of the scientific basis of climate change, involving hundreds of researchers and experts in the process. Isabella Lövin, the Swedish Minister for International Development Cooperation and Climate, will open the meeting on 23 October.

Ingen titel
Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-16 10:59 CEST

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. IPCC förser beslutsfattare över hela världen med kunskapsunderlag om klimatet och hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige är värd för mötet och klimatminister Isabella Lövin är på plats i Malmö den 23 oktober för att öppna mötet.

Ingen titel
Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-27 09:26 CEST

SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer. Rapporten ger viktigt underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.I en ny ra...

Ingen titel
SMHI Rossby Centre fyller 20 år – klimatforskning i två decennier och blick mot framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-11 18:25 CEST

I Norrköping finns Sveriges största samlade grupp för klimatmodellering och forskning om framtida klimat. SMHIs Rossby Centre fyller i år 20 år, och har på den tiden gått från att vara en nystartad forskningsenhet till en väletablerad och internationellt känd enhet för beräkning av framtida klimat. Just nu förbereder vi för de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FNs klimatpanel IPCC.

Ingen titel
SMHI Rossby Centre fyller 20 år – klimatforskning i två decennier och blick mot framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-11 07:00 CEST

I Norrköping finns Sveriges största samlade grupp för klimatmodellering och forskning om framtida klimat. SMHIs Rossby Centre fyller i år 20 år, och har på den tiden gått från att vara en nystartad forskningsenhet till en väletablerad och internationellt känd enhet för beräkning av framtida klimat. Just nu förbereder vi för de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FNs klimatpanel IPCC.

Ingen titel
Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-29 11:25 CEST

Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?

Ingen titel
Ny tjänst meddelar om risk för vattenbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-19 15:00 CEST

Nu finns tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se. Tjänsten har SMHI tagit fram i samarbete med SGU. Den ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist.Sedan hösten 201...

Ingen titel
Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren: Varmare vatten och lägre nivåer i framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-19 10:01 CEST

Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.I två nya rapporter från SMHI red...

Ingen titel
Så kan havet stiga i framtiden – ny visningstjänst

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-14 10:00 CEST

Klimatförändringen leder till att havet stiger. I SMHIs nya 

Ingen titel
SMHI och Stora Enso i samarbete: Ny digital tjänst för beräkning av markbärighet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-31 08:00 CEST

I ett samarbete använder Stora Enso en nyutvecklad digital tjänst från SMHI för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk.Ingen skogsmaskinförare vill lämna sönderkörd mark efter sig och ingen skogsägare vill få sin mark...

Ingen titel
Pressinbjudan: 60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-09 11:10 CET

Tisdag den 10 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet till SMHI. Dagen är en kick-off för ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.


Sociala medier


Kontakt


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)


BilderVideorPodcastsDokument