Pressmeddelanden 2016


Södersjukhuset öppnar testrum för framtidens operationssal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-15 09:00 CET

Nu öppnar Södersjukhuset en fullskalig prototyp av framtidens operationssal. I prototypen är det möjligt att testa utrustning, inredning och material för de 24 nya operationssalar som ska byggas i Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad. I rummet ska man också prova på nya arbetssätt och att utbilda medarbetare.

Ingen titel
​Medarbetare på Södersjukhuset blir patienter för några timmar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-04 12:33 CET

Hur gör man för att utforma vården efter patientens behov? Ett sätt är att sätta sig in i patientens perspektiv och det kommer medarbetare på Södersjukhuset att få göra under en workshop där de får möjlighet att vara patienter. Workshopen är en del av Hela Sös lär nytt & uppfinner – Södersjukhusets vecka kring utbildning, utveckling och innovation som pågår 7-11 november.

Ingen titel
​Södersjukhuset tar över onkologisk verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-29 07:00 CEST

Lördag 1 oktober tar Södersjukhuset över den onkologiska verksamheten från Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten har bedrivits i sjukhuset lokaler under många år och kommer i och med övergången även att tillhöra Södersjukhuset organisatoriskt.

Ingen titel
Pressinbjudan: Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-28 09:43 CEST

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och nästa vecka presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. På torsdag inleds den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape). Välkommen att bevaka konferensen som samlar internationella forskare som studerar rättsliga aspekter och hälsokonsekvenser av sexuellt våld.

Ingen titel
​Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-15 09:22 CEST

För första gången någonsin arrangeras en internationell konferens om sexuellt våld i Stockholm och Sverige. Som värd för the International Conference on the Survivors of Rape (ICSoR) står Södersjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna. Konferensen äger rum i samband med att Sexualbrottskommittén presenterar sitt förslag till en samtyckeslag.

​Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset utökar det akuta omhändertagandet av barn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-01 08:21 CEST

Från och med idag, torsdag 1 september, utökar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset sitt akuta omhändertagande av barn och ungdomar och tar även emot patienter som har lindrigare brännskador, sårskador, stukningar och enklare frakturer. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer tillsammans med Södersjukhusets kirurgklinik också att vårda barn och ungdomar mellan 10-14 år som drabbats av blindtarmsinflammation. Utökningen är ett led i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Ingen titel
Rekordmånga från Södersjukhuset i årets Prideparad

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-25 07:00 CEST

Från Södersjukhuset kommer hela 130 medarbetare att gå i årets Prideparad och i stort sett är alla verksamhetsområden representerade. Södersjukhuset är ett sjukhus för alla och har en värdgrund som bygger på respekt för individen. Under Prideveckan deltar medarbetare i paraden, sjukhuset hissar prideflaggan och Venhälsan erbjuder hiv- och syfilistester i Pride Park.

Kan en samtyckeslag stärka personer som utsatts för sexuellt våld?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-07 07:00 CEST

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och i höst presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. Mari Heidenborg är justitieråd och leder på regeringens uppdrag kommitténs arbete. Den 29 september-1 oktober deltar hon i den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape) och diskuterar rättsliga aspekter av sexuellt våld, tillsammans med internationella forskare.

Hjärtinfarkt fyra gånger vanligare bland kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-04 08:45 CEST

Kvinnor och män som utsatts för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder har i större utsträckning besvär med sin fysiska hälsa. Steven Lucas, forskare vid Uppsala universitet, har skrivit en rapport om hälsokonsekvenser av sexuellt våld. Den 29 september-1 oktober deltar han i den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape) och diskuterar konsekvenser av sexuellt våld, tillsammans med internationella forskare.

Ingen titel
Inbjudan Almedalen: Barns rätt till jämlik hälsa - Rinkebyprojektet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-01 07:00 CEST

Seminarium i Almedalen 2016: Barns rätt till jämlik hälsa – Rinkeby som modell för riktad insats

Ingen titel
Stora skillnader när det gäller barns förutsättningar för god hälsa i Stockholms län

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-09 08:35 CEST

Barnhälsovården i Stockholms län når så gott som alla barn och de flesta av länets späd- och förskolebarn har goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Att ett nyfött barn ska nå en god hälsa på sikt, kan mätas i form av risk- och friskfaktorer – och de varierar stort i länet. Det visar årsrapporten 2015 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

Ingen titel
Viktuppgång mellan graviditeter ökar risk för syrebrist hos nyfödda visar studie vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-08 13:30 CEST

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visat att det finns ett samband mellan viktuppgång mellan graviditeter hos mamman och risk för syrebrist vid förlossningen hos det nyfödda barnet.

Ingen titel
Nyfödda barn med Downs syndrom mer hjärtfriska idag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST

Dagens nyfödda barn med Downs syndrom löper betydligt lägre risk för allvarliga hjärtfel jämfört med i början av 1990-talet. Det visar en ny studie som genomförts på initiativ av läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Anledningen till förändringen är inte känd, men forskarna tror att det sannolikt finns en koppling till fosterdiagnostik.

Ingen titel
​Diabetessjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får stipendium för arbete med vård till unga kvinnor med diabetes

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-11 07:00 CEST

Diabetessjuksköterskan Anna Lindholm Olinder på Sachsska barnsjukhuset, har fått stipendium för sitt arbete ”Personcentrerad vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes”.

Ingen titel
​Södersjukhuset inför unik metod för att minska antalet långdragna förlossningar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-16 07:30 CET

En förlossning som tar tid kan leda till skador på både den födande kvinnan och barnet. En av de vanligaste orsakerna till att en förlossning drar ut på tiden är svaga värkar. Förlossningen på Södersjukhuset inför nu en ny unik metod för att undvika långdragna förlossningar.

Ingen titel
Kvinnokliniken på Södersjukhuset uppmärksammar Internationella kvinnodagen 8 mars

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-03 07:00 CET

Välkomna nya människor till världen, vårda nyfödda och deras föräldrar, skriva ut preventivmedel, genomföra aborter, ge stöd till den som utsatts för en våldtäkt, ta hand om omskurna kvinnor… Listan på vad kvinnokliniken på Södersjukhuset gör för kvinnor i Stockholm är lång.

Ingen titel
​Ny vårdenhet på Södersjukhuset ska minska köerna till neurokirurgiska operationer inom Stockholms läns landsting

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-26 07:15 CET

Nu öppnar Södersjukhuset en helt ny enhet för att vårda patienter som opererats för neurokirurgiska och neurologiska tillstånd. Den nya enheten ska bidra till att fler neurokirurgiska operationer kan utföras på Karolinska universitetssjukhuset och att patienter får eftervård på rätt nivå. Med denna vårdenhet hoppas Södersjukhuset attrahera nya medarbetare som vill utveckla den neurologiska vården.

Ingen titel
​Södersjukhuset inviger nyrenoverat Utbildningscenter

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-17 09:25 CET

Forskning och ny teknik ställer höga krav på löpande kompetensutveckling och utbildning av sjukvårdspersonal. För att möta kraven har Södersjukhusets utbildningscenter utökats och flyttat in i nyrenoverade lokaler på Jägargatan 20. Den 18 februari är det äntligen dags för en officiell invigning med bland annat innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Ingen titel
Södersjukhuset slår ett extra slag för hjärtat under "Rädda alla hjärtans dag" 15 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-09 08:00 CET

Vad händer när hjärtat stannar? Vad gör jag om någon i min närhet har drabbas av hjärtstopp? Kan jag rädda ett liv?

Södersjukhuset bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-04 08:30 CET

Vad gör jag om någon i min närhet drabbas av hjärtstopp? Kan snuva och trötthet bero på allergi? Hur vet man att någon har drabbats av en stroke? I vår kan du få svar på de här frågorna när Södersjukhuset bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar för att bjuda på den specialistkunskap som finns på Södersjukhuset. Vid tre olika tillfällen är allmänheten välkommen till oss för att öka sin kunskap om hjärt-lungräddning, allergier och stroke.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument