Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Vanligt att mensvärk begränsar tonårsflickors vardag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-18 07:30 CEST

Nio av tio 16-åriga flickor i Stockholmsområdet som besvarade en enkät uppger att de hade mensvärk. 14 % av dem var till och med hemma från skolan varje månad på grund av smärtorna, visar en ny studie från Södersjukhuset.

Ingen titel
Disputation om säker metod för att starta förlossning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-05 10:11 CEST

Den 5 oktober disputerar Tove Wallström, förlossningsöverläkare och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS), inom kvinnosjukvård och förlossning. I sin avhandling Factors of importance for labor induction har hon undersökt metoder för att på medicinsk väg starta förlossning hos kvinnor med eller utan tidigare genomgånget kejsarsnitt. Resultatet av studien är att en oral lösning av preparatet Misoprostol är en säker, effektiv och kostnadseffektiv metod för igångsättning av vaginala förlossningar.

Ingen titel
Förlossning som startar spontant – bäst för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-13 08:00 CEST

En ny studie från Kvinnokliniken vid Södersjukhuset visar att risken för komplikationer vid förlossning minskar för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt om förlossningen startar spontant, jämfört med om den sätts igång medicinskt. Studien publiceras i tidskriften PLOS One.

Ingen titel
Hög vaccinationstäckning hos spädbarn i Stockholms län – det visar barnhälsovårdens årsrapport år 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-30 08:45 CEST

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges barn. Årsrapport år 2017 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län redovisar uppgifter om förutsättningar för en god hälsa hos späd- och förskolebarn i Stockholms län.

Ingen titel
Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning i FN:s kvinnokommission

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-22 08:00 CET

Fredag 23 mars medverkar Amelmottagningen vid ett seminarium om kvinnlig könsstympning i anslutning till FN:s kvinnokommissions årliga sammankomst i New York.

Ingen titel
Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-21 09:52 CET

Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

Ingen titel
Hjärtsjukvården på Södersjukhuset rankas i topp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-14 16:04 CET

Södersjukhuset fortsätter att ligga i topp bland landets sjukhus avseende vård av patienter med hjärtinfarkt, visar resultaten från kvalitetsregistret Swedeheart.

Ingen titel
Nu öppnar Södersjukhusets kök för patientmåltider– välkommen på visning av köket

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-30 08:30 CET

I mitten av februari kommer patienter som är inlagda på vårdavdelning själva kunna välja från en meny vad och när hen vill äta. Det nya måltidskonceptet förverkligas i samband med att Södersjukhuset öppnar ett nytt tillagningskök för patientmat.


Nyheter 2018


IVO kräver förändringar vid Södersjukhusets akutmottagning

Nyhet Publicerad: 2018-06-13 22:07 CEST

Patienter som fått vård på Södersjukhusets akutmottagning och väntar på en vårdplats får inte den mat, dryck och läkemedel de behöver och det innebär en fara för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett nytt beslut. Södersjukhuset ska senast 20 augusti redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Ingen titel
Ny bok sprider kunskap om könsstympning

Nyhet Publicerad: 2018-05-03 09:16 CEST

I dagarna utkommer en ny bok om kvinnlig könsstympning som bygger på kvinnors verkliga berättelser. Bita Eshraghi, specialistläkare på Amelmottagningen har bidragit med medicinska fakta och råd om hur personalen kan bemöta kvinnorna som söker kontakt med hälso- och sjukvården.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument