Pressmeddelanden


Vaccination - en fråga om tillit

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-06 08:25 CEST

Viljan att vaccinera sig mot COVID-19 är stor i Sverige. Men en preliminär studie visar också att vaccinationsbenägenheten tydligt hänger samman med människors tillit till olika institutioner i samhället. Stort förtroende för myndigheter, sjukvården och medier betyder ofta att personen också är villig att vaccinera sig den dagen ett vaccin finns tillgängligt.

Är det småskaliga jordbruket nyckeln till Sveriges självförsörjning?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 07:30 CEST

I spåren av coronakrisen har frågan om Sveriges självförsörjning åter väckts. Paulina Rytkönen, forskare vid Södertörns högskola, ska i ett nytt projekt ta reda på om det småskaliga jordbruket kan vara nyckeln för att säkra landets livsmedelsförsörjning.

Ingen titel
Projekt ska hitta nya sätt att bygga klimatneutralt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 06:57 CEST

I Barkarbystaden, ett stadsbyggnadsprojekt i Järfälla kommun med klimatneutralitet i fokus, kommer en helt ny stad att växa fram under de kommande åren. Nu har det startats ett samverkansprojekt kring Barkarbystaden, Klimatneutrala Barkarbystaden 2030, där forskare från Södertörns Högskola finns med. Projektet finansieras och genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Lyssna på förortens unga kvinnor – kan göra staden bättre för alla

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-16 07:00 CEST

I ett nytt forskningsprojekt ska unga kvinnor i Flemingsberg, Fittja och Östberga själva få berätta vad de tycker om sitt bostadsområde. Något som i förlängningen kan leda till en bättre och mer jämlik stad för alla som bor där, tror projektledaren Sara Ferlander.

Ingen titel
Ny forskning visar vad som krävs för att elever ska lyckas i skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-06 07:05 CEST

I en ny studie försöker forskare från Södertörns högskola och Stockholms universitet svara på frågan vad som egentligen krävs för att en elev ska få höga betyg. Slutsatserna som forskarna hittills kommit fram till är att det finns tre faktorer som måste samspela för att en elev ska lyckas i skolan: Stöd hemma, kompisar som pluggar tillsammans och lärare som engagerar sig.

Förstå konflikterna till havs - annars når vi inte de globala målen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 07:30 CET

Fiskare mot oljebolag, David mot Goliat. Intresset för havets naturresurser delas av många – och kan leda till konflikter. Men för att nå FN:s globala mål och använda haven på ett hållbart sätt måste vi lära oss förstå dessa konflikter, och dra lärdom av dem, säger Michael Gilek, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Ingen titel
Premiär för gemensamt Öppet hus för alla universitet och högskolor i Flemingsberg, 18 mars kl. 13-18

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-08 11:35 CET

Kan man besöka fem högskolor på samma gång? Ja, i mars är det möjligt när Karolinska Institutet, Södertörns högskola och alla andra lärosäten i Flemingsberg för första gången anordnar ett gemensamt Öppet hus.

Ingen titel
Välkomna till socionomdagen 11/3 på Södertörns högskola på temat "våld"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-04 11:32 CET

Under dagen kommer både forskare och verksamma inom socialt arbete att ta sig an temat och ge intressanta reflektioner om våldet och dess olika aspekter. Dagen innehåller även en paneldebatt med kommunala politiker från Huddinge, Södertälje och Botkyrka. Bland övriga medverkande organisationer finns till exempel Center mot våldsbejakande extremism och Fryshuset.

Spel och konst - så ska nya verktyg stärka ungas röster för en mer klimatsmart stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-04 07:30 CET

Unga människors röster är några av de starkaste i klimatdebatten just nu. Inte minst märks det genom initiativet "Skolstrejk för klimatet" och Greta Thunberg. Men de hörs inte i planeringen av gröna och mer hållbara städer. Forskare vid Södertörns högskola vill nu hitta nya metoder för att ta in dem i det arbetet.

Ingen titel
Kommunikationschef på Riksteatern Årets alumn 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-30 08:00 CET

Södertörns högskola har utsett Årets alumn 2019 och inledningen på juryns motivering talar sitt tydliga språk: ”…kommunikationsstrategen med det stora hjärtat och den orubbliga tron på allas lika rätt och förmåga. I närmare två decennier har hon med entusiasm och engagemang verkat för att stärka människors möjligheter i samhället…” I år går utmärkelsen till Riksteaterns kommunikationschef, Maureen Odora Hoppers.

Södertörns högskola medverkar vid ministerbesök på skola i Huddinge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-23 14:07 CET

Fredag den 24 januari, besöker utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ängsnässkolan i Huddinge. Medverkar gör även medarbetare och rektor vid Södertörns högskola.

Myndigheter och annan offentlig verksamhet granskas ofta för mycket och på fel sätt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-23 07:00 CET

Att mer granskning skulle leda till bättre verksamheter är ingen självklarhet. Det handlar snarare om att granska rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Och så ser det inte alltid ut i dag, visar forskning som presenteras i en ny bok.

Ny forskning: Klimatpolicy håller inte måttet - hjälper oss inte mot ett hållbart samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-05 07:30 CET

Handling väger tyngre än ord. Men vad händer när de riktlinjer, åtgärdsplaner och avsiktsförklaringar som ska styra våra handlingar inte håller måttet? Två nya avhandlingar från Södertörns högskola visar att policy som ska hjälpa klimatarbetet framåt ofta har för låg ambitionsnivå och sätter ekonomisk tillväxt före hållbarhet. Och som i förlängningen kanske därför inte är till någon hjälp för klimatet.

Pisa-rapporterna görs till slagträn i mediedebatten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 08:00 CET

OECD:s Pisa-rapporter görs till brickor i samhällsdebatten. Inte minst genom hur medierna använder sig av dem på nyhets- och opinionssidor. En färsk undersökning från Södertörns högskola visar hur världens största elevstudie blivit en symbol för såväl ett lands misslyckande som framgångar.

Murens fall 1989 - Vad hände när euforin försvann?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-08 12:38 CET

Berlinmurens fall blev starten på en flodvåg av förändring som spred sig över Europa. Men hur gick det när euforin lagt sig? Vad hände med länderna, demokratin, människorna och kulturen i det en gång så mäktiga ”östblocket”?

Ingen titel
Södertörns högskolas hemsida vinner Publishingpriset!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-06 11:39 CET

Södertörns högskolas hemsida har förärats med Publishingpriset vid en prisutdelning på Berns salonger i Stockholm. Högskolan vann priset i kategorin informationssajter där sju webbsidor var nominerade.

Inbjudan: Riv muren! Feminister blickar tillbaka på 1989

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 09:59 CEST

När historien om murens fall berättas är det ofta männens historia. Kvinnorna har gjorts till statister i sin egen historia. Sanningen är dock en annan – välkomna till Södertörns högskola för att höra kvinnornas egna berättelser. Bland talarna syns blanda andra författaren Slavenka Draculic.

Inbjudan: Frihet och order – hur Berlinmurens fall formade Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 09:48 CEST

Berlinmurens fall blev början på ett nytt kapitel i Europas historia. Men fick det forna öststaterna den frihet de drömde om? Hur har händelserna 1989 format det Europa vi ser i dag? Under två dagar diskuteras dessa frågor och fler under konferensen Central and Eastern Europe 1989-2019: Orders and Freedoms - välkomna!

Pressinbjudan: Kulturens avgörande roll för en hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 13:00 CEST

Kultur är bra för den ekonomiska tillväxten, den skapar sammanhållning och överskrider traditionella politiska gränser. Det säger professor Pier Luigi Sacco, en av världens främsta experter på kulturekonomi. Nu gästar han Södertörns högskola för att tala om Kultur 3.0

Inbjudan: Civilsamhällets roll i en föränderlig värld – utmaningar, hot och förutsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 14:30 CEST

Bistånd- och människorättsorganisationer får det allt svårare att utföra sina uppdrag. Civilsamhällets handlingsutrymme begränsas på flera håll i Europa. Hur, och varför, är ämnet för en serie öppna föreläsningar som anordnas kommande vecka på Södertörns högskola.

Ingen titel
Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-06 12:30 CEST

Ingen titel
Fyra Södertörn-forskare skriver populärvetenskapliga böcker i samarbete med Norstedts

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-05 10:00 CEST

I våras annonserade Södertörns högskola och Norstedts ett samarbete mellan högskolan och förlaget där ett antal forskare skulle väljas ut för att skriva populärvetenskapliga böcker baserade på deras forskning. Det står nu klart vilka fyra författare som valts ut att delta.

Ingen titel
Fynd på Gribshunden kan vara dansk öl från medeltiden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 13:00 CEST

Efter två av totalt tre veckors grävningar på skeppet Gribshunden (1495) på bottnen utanför Ronneby i Blekinge har forskarna hittat en rad fynd som fascinerar, förbryllar och roar. Bland annat har fler detaljer i skeppskonstruktionen framkommit, men också mynt, djurben, delar av verktyg och en liten ring, med en märklig och svårtydbar inskription. Men kanske mest spektakulärt är ett antal tunnor med hål för tappning – något som kan tyda på att danskt öl har påträffats.

Ingen titel
Grävningar på skeppet Gribshunden samlar forskarvärlden – Södertörnsforskare deltar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-16 15:30 CEST

Under tre veckor med start den 19 augusti genomförs arkeologiska undersökningar i Blekinge både på det världsunika skeppet Gribshunden (1495) och på den märkliga järnåldersplatsen i Västra Vång. Totalt kommer ett femtiotal forskare och lika många frivilliga att delta i undersökningarna. Detta gör forskningsgrävningarna till de största i Blekinge någonsin och också bland de större i landet i modern tid.

Ingen titel
Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete – ska sänka egna utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 10:00 CEST

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

Ingen titel
Välkomna till Södertörn samtalar i Almedalen 4/7

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 10:32 CEST

Den 4 juli anordnar Södertörns högskola en seminariedag på temat "Hur mår Europa idag?" Seminarierna hålls i Sal B25 och B27, plan 2, B-huset Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

Ingen titel
Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 09:00 CEST

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behöver världshaven planeras för att överleva i framtiden. Men risken för obalans i maktrelationerna är stor visar ny forskning.

"Dilemman i förhörsledarrollen" - Ny bok bygger broar mellan pratik och teori

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:33 CEST

Erfarna poliser sitter på enormt mycket kunskap om allt från förhörssituationer till vapenanvändning i skarpa situationer. I en ny bokserie möter denna praktiska erfarenhet forskningen för att bli nya verktyg i polisutbildningen.


Nyheter


Ingen titel
Aprilskämt en del av vårfirandet

Nyhet Publicerad: 2017-04-01 05:00 CEST

Ingen titel
Aktuell forskning om migration och mångkultur

Nyhet Publicerad: 2015-11-26 13:08 CET

Ingen titel
Campus Flemingsberg växer

Nyhet Publicerad: 2015-09-25 13:12 CEST

Ingen titel
Fråga forskare om Tyskland

Nyhet Publicerad: 2015-09-10 13:53 CEST


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg
Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson
Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument