Pressmeddelanden


Ingen titel
Ny marinarkeologisk forskning om havsnivåförändringar och människor får stöd av stiftelse

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 08:20 CEST

MARIS, det marinarkeologiska forskningscentret vid Södertörns högskola, har fått ett fyraårigt stöd från stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) för ny forskning om människors förhållande till havsnivåförändringar i det förflutna.

Unik studie – många kravställare ökar administrationen i primärvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 08:48 CEST

Anställda i primärvården lägger i dag omkring 40 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter visar en unik studie från Södertörns högskola. Och orsaken ser ut att vara flera, separata, kravställare som sammantaget lett till ett ökat administrativt tryck.

Johanssons pelargoner och dans blir den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 07:41 CEST

Södertörns högskola och Huddinge kommun har sedan ett par år genomfört samarbeten inom scenkonstområdet. Nu utvecklas det gemensamma arbetet med etablerandet av ett scenkonstresidens under 2021. Samarbetsparterna har nu valt ut den första residenten: Johanssons pelargoner och dans.

Att göra stad – ny bok om människors delaktighet i Stockholms urbana utkanter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 11:48 CEST

En stad är en geografisk plats som består av byggnader och infrastruktur. Men den består också av människorna som genom tiderna byggt, bott och levt där. Med avstamp i Stockholms södra förorter handlar antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi just om de människorna och hur de är delaktiga i byggandet av staden.

Ingen titel
Department of Romani Studies founded at Södertörn University – unique in Sweden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 10:56 CEST

Romani Studies has long held a special position at Södertörn University. The university has had national responsibility for the minority language of Romani Chib since 2013, and has the Nordic countries’ first professorship in the subject. With International Romani Day just around the corner, it has now been announced that Romani Studies will also be a department at Södertörn University.

Ingen titel
Romska studier blir eget ämne på Södertörns högskola – unikt i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 10:56 CEST

​Romska studier har länge haft en särskild plats på Södertörns högskola. Sedan 2013 har högskolan det nationella ansvaret för minoritetsspråket romani chib och här finns Nordens första professur i ämnet. Med Internationella Romadagen alldeles runt hörnet kommer nu nyheten att romska studier också blir eget ämne vid Södertörns högskola.

En verktygslåda för ökad hållbarhet i boendet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-18 07:30 CET

Hur kan boendet bli en arena för hållbart vardagsliv? Det är den centrala frågan i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Elastiska Hem där forskare från Södertörns högskola har deltagit. I samband med projektets avslut släpps nu en ”verktygslåda” med strategier, insikter och argument – tänkt att inspirera till en förflyttning mot ett boende som främjar tillit, gemenskap och resursdelning.

Forskning för Internationella skogsdagen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-17 15:25 CET

Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Här har Södertörns högskola samlat forskningsartiklar och projekt som rör skogen, samt våra experter på skogsfrågor.

SustainLab SH - nytt forskningscentrum mötesplats för hållbarhetsfrågor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-12 08:56 CET

Med över 50 års forskning i ryggen vet vi med stor säkerhet vad som krävs för att nå målen om ett hållbart samhälle. Men det är svårt att skapa förändring, forskningen får inte alltid genomslag. SustainLab SH vill bygga broar mellan forskningen, politiken, civilsamhället och näringslivet för att tillsammans anta utmaningarna vår planet står inför.

Människors berättelser från pandemin i fokus i nytt forskningsprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-10 09:00 CET

Läkare, epidemiologer och ekonomer. Hittills är det oftast experternas bild av coronapandemin som stått i fokus. Men mycket finns att lära av vanliga människors upplevelser, inte minst de som bor i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Nu ska forskare vid Södertörns högskola ta fram en ny plattform för att ta till vara på deras berättelser.

Humor blir till verktyg i den feministiska kampen mot sexism på nätet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-19 11:14 CET

Ironi, parodi, hån och förlöjliganden. Humor har blivit ett verktyg för feminister i kampen mot sexism och trakasserier på sociala medier. I en ny bok studeras dessa motståndstaktiker och forskarna fann både lätthet och lekfullhet. Men också ett stort mått av allvar.

Nytt forskningsinstitut för mångreligiositet och sekularitet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-18 11:40 CET

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och sedan en tid också ett av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter. För att bidra till att utmaningar omvandlas till möjligheter satsar Södertörns högskola på ett nytt forskningsinstitut, IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.

Bevara och bruka? Skogens som resurs för ett klimatneutralt samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 10:47 CET

Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de har rätt förutsättningar att göra de prioriteringarna.

Spotify skapar möjlighet för bildning – men kräver rätt kunskap

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 10:47 CET

Spotify skulle kunna vara ett verktyg för bildning. Men för att kunna bli det krävs att användaren har kunskap och förståelse för såväl musik som digital teknik. Inte minst behövs ett kritisk förhållningssätt visar ny forskning från Södertörns högskola.

Ingen titel
Researchers present new finds from a unique shipwreck

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 15:15 CET

Gribshunden was a unique ship and is an equally unique shipwreck. It has lain on the bottom of the Baltic Sea for more than 500 years, providing researchers with the first opportunity to study the construction of 15th-century ships. MARIS, the research institute for marine archaeology at Södertörn University, is now releasing a report that describes the new finds and discoveries made during an excavation of the wreck in 2019.

Ingen titel
Forskare presenterar nya fynd från världsunikt vrak

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-20 16:38 CET

Gribshunden var unikt som skepp och är minst lika unikt som vrak. På Östersjöns botten har det legat i mer än 500 år och givit forskare en möjlighet att för första gången studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade. Nu släpper det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola en rapport som redogör för nya fynd och upptäckter som gjorts i samband med en utgrävning av vraket år 2019.

Ingen titel
Camilla Hamid årets alumn vid Södertörns högskola 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-10 07:00 CET

Utmärkelsen Årets alumn tilldelas i år hemkunskapsläraren, receptkreatören och bakboksförfattaren Camilla Hamid. ”Med stora mått av humor, engagemang och bakglädje förgyller hon vardagen för många människor, utan att göra avkall på sin integritet och bakgrund”.

Ingen titel
Botkyrka kommun och Södertörns högskola i nytt partnerskap

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 09:00 CET

Gemensam forskning, utbyte av kompetens och samverkan inom utbildningsprogram. Det är bara några frågor som Botkyrka kommun och Södertörns högskola nu samverkar kring i ett nytt partnerskap som inrättas i dag.

Vaccination - en fråga om tillit

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-06 08:25 CEST

Viljan att vaccinera sig mot COVID-19 är stor i Sverige. Men en preliminär studie visar också att vaccinationsbenägenheten tydligt hänger samman med människors tillit till olika institutioner i samhället. Stort förtroende för myndigheter, sjukvården och medier betyder ofta att personen också är villig att vaccinera sig den dagen ett vaccin finns tillgängligt.

Är det småskaliga jordbruket nyckeln till Sveriges självförsörjning?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 07:30 CEST

I spåren av coronakrisen har frågan om Sveriges självförsörjning åter väckts. Paulina Rytkönen, forskare vid Södertörns högskola, ska i ett nytt projekt ta reda på om det småskaliga jordbruket kan vara nyckeln för att säkra landets livsmedelsförsörjning.

Ingen titel
Projekt ska hitta nya sätt att bygga klimatneutralt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 06:57 CEST

I Barkarbystaden, ett stadsbyggnadsprojekt i Järfälla kommun med klimatneutralitet i fokus, kommer en helt ny stad att växa fram under de kommande åren. Nu har det startats ett samverkansprojekt kring Barkarbystaden, Klimatneutrala Barkarbystaden 2030, där forskare från Södertörns Högskola finns med. Projektet finansieras och genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Lyssna på förortens unga kvinnor – kan göra staden bättre för alla

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-16 07:00 CEST

I ett nytt forskningsprojekt ska unga kvinnor i Flemingsberg, Fittja och Östberga själva få berätta vad de tycker om sitt bostadsområde. Något som i förlängningen kan leda till en bättre och mer jämlik stad för alla som bor där, tror projektledaren Sara Ferlander.

Ingen titel
Ny forskning visar vad som krävs för att elever ska lyckas i skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-06 07:05 CEST

I en ny studie försöker forskare från Södertörns högskola och Stockholms universitet svara på frågan vad som egentligen krävs för att en elev ska få höga betyg. Slutsatserna som forskarna hittills kommit fram till är att det finns tre faktorer som måste samspela för att en elev ska lyckas i skolan: Stöd hemma, kompisar som pluggar tillsammans och lärare som engagerar sig.

Förstå konflikterna till havs - annars når vi inte de globala målen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 07:30 CET

Fiskare mot oljebolag, David mot Goliat. Intresset för havets naturresurser delas av många – och kan leda till konflikter. Men för att nå FN:s globala mål och använda haven på ett hållbart sätt måste vi lära oss förstå dessa konflikter, och dra lärdom av dem, säger Michael Gilek, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Ingen titel
Premiär för gemensamt Öppet hus för alla universitet och högskolor i Flemingsberg, 18 mars kl. 13-18

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-08 11:35 CET

Kan man besöka fem högskolor på samma gång? Ja, i mars är det möjligt när Karolinska Institutet, Södertörns högskola och alla andra lärosäten i Flemingsberg för första gången anordnar ett gemensamt Öppet hus.

Ingen titel
Välkomna till socionomdagen 11/3 på Södertörns högskola på temat "våld"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-04 11:32 CET

Under dagen kommer både forskare och verksamma inom socialt arbete att ta sig an temat och ge intressanta reflektioner om våldet och dess olika aspekter. Dagen innehåller även en paneldebatt med kommunala politiker från Huddinge, Södertälje och Botkyrka. Bland övriga medverkande organisationer finns till exempel Center mot våldsbejakande extremism och Fryshuset.

Spel och konst - så ska nya verktyg stärka ungas röster för en mer klimatsmart stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-04 07:30 CET

Unga människors röster är några av de starkaste i klimatdebatten just nu. Inte minst märks det genom initiativet "Skolstrejk för klimatet" och Greta Thunberg. Men de hörs inte i planeringen av gröna och mer hållbara städer. Forskare vid Södertörns högskola vill nu hitta nya metoder för att ta in dem i det arbetet.

Ingen titel
Kommunikationschef på Riksteatern Årets alumn 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-30 08:00 CET

Södertörns högskola har utsett Årets alumn 2019 och inledningen på juryns motivering talar sitt tydliga språk: ”…kommunikationsstrategen med det stora hjärtat och den orubbliga tron på allas lika rätt och förmåga. I närmare två decennier har hon med entusiasm och engagemang verkat för att stärka människors möjligheter i samhället…” I år går utmärkelsen till Riksteaterns kommunikationschef, Maureen Odora Hoppers.

Södertörns högskola medverkar vid ministerbesök på skola i Huddinge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-23 14:07 CET

Fredag den 24 januari, besöker utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ängsnässkolan i Huddinge. Medverkar gör även medarbetare och rektor vid Södertörns högskola.

Myndigheter och annan offentlig verksamhet granskas ofta för mycket och på fel sätt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-23 07:00 CET

Att mer granskning skulle leda till bättre verksamheter är ingen självklarhet. Det handlar snarare om att granska rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Och så ser det inte alltid ut i dag, visar forskning som presenteras i en ny bok.


Nyheter


Ingen titel
Aprilskämt en del av vårfirandet

Nyhet Publicerad: 2017-04-01 05:00 CEST

Årets stora lureridag första april närmar sig. Varifrån kommer seden att skämta med varandra? Och hur har skämten utvecklats genom åren? Vi frågade Agneta Lilja, etnolog och expert på våra olika högtider och seder och bruk.– Aprilskämtet historia går till...

Ingen titel
Mors dag: Föreställningar om biologiskt moderskap luckras upp

Nyhet Publicerad: 2016-05-26 08:20 CEST

Synen på moderskap har naturligtvis förändrats genom historien, men fram till nyligen har vi dock varit säkra på vem som bör ses som biologisk moder – nämligen den som föder barnet. Nu när den medicinska tekniken gjort det möjligt att bli förälder med hjä...

Ingen titel
Aktuell forskning om migration och mångkultur

Nyhet Publicerad: 2015-11-26 13:08 CET

Med anledning av de flyktingströmmar som rör sig från Mellanöstern och Afrika mot och genom Europa och Sverige har vi samlat forskning som rör migration, minoriteter och det mångkulturella samhället.På Södertörns högskola bedrivs forskning inom en rad oli...

Ingen titel
Campus Flemingsberg växer

Nyhet Publicerad: 2015-09-25 13:12 CEST

Nu växer Campus Flemingsberg med 433 lägenheter för ytterligare cirka 1000 forskare och studenter. På torsdagen den 24/9 togs ett första spadtag av ByggVesta tillsammans med representanter från KI, Södertörns högskola och Huddinge kommun.I maj 2017 blir d...

Ingen titel
Fråga forskare om Tyskland

Nyhet Publicerad: 2015-09-10 13:53 CEST

Den 3 oktober är det 25 år sedan Tyskland återförenades efter delningen 1949. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt har bäring på Tyskland. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på re...


Sociala medier


Presskontakter


Jenny Tirén Berg
Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson
Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams
Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876


BilderVideorPodcastsDokument