Pressmeddelanden 2008


Nio nya professorer installerade vid Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-18 17:25 CET

Kultur och Entreprenörskap - ny kurs för konstnärliga verksamheter

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-04 13:56 CET

Den kulturella industrins betydelse och framväxt Idag behövs nya kunskaper och det ställs andra krav på dagens yrkesverksamma konstutövare, som överskrider det rent konstnärliga uttrycket. Den kulturella industrin ökar dramatiskt i Sverige och Europa och kulturens betydelse inom regional och kommunal utveckling blir allt tydligare - samtidigt som näringsliv och organisationer börjat använda de konstnärliga uttryckssätten och processerna för att idéutveckla och positionera sig.Kultur & Entreprenörskap - om kursenIntentionen med kursen är att utöka studenternas möjligheter och att vidga förståelsen för entreprenörskap. Kursen kommer att ge konkreta kunskaper i idéutveckling, marknadsföring, omvärldsorientering, projektledning och juridik mm. För att göra den affärsmässiga delen av entreprenörskapet mer hanterbar innehåller kursen metoder för att utveckla kulturella verksamheter, idémässigt såväl som ekonomiskt. Utbildningen är en fristående kurs och omfattar 30 högskolepoäng, halvfart dagtid. Kursen kommer till stor del att vara praktiskt inriktad, och inkludera arbete med pågående projekt som case. Kontakt

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola föreslås få ett speciellt ansvar för romani chib

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-03 16:22 CET

Utredningen om en ny lärarutbildning föreslår att Södertörns högskola övertar det särskilda ansvaret för det nationella minoritetsspråket romani chib, och tilldelas resurser för att bygga upp forskning och lärarutbildning i ämnet.

Så uppstod dagens finanskris - Paneldebatt

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-01 11:02 CET

SÅ UPPSTOD DAGENS FINANSKRIS

Så blir du konfliktsmart

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-04 13:48 CET

Hur blir man konfliktsmart? Den 14 november är gymnasieelever från södra Storstockholm särskilt inbjudna till Södertörns högskola, för att tillsammans med lärare och studenter få möta varandra och träffa inbjudna gäster.

Tredje könet finns - åtminstone i Sydafrika

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-13 11:46 CEST

Uppsats på nätet upptäcktes - och blev en bok

Södertörns högskola värd för 2008 Stockholm Summer Conference on Business and Economics

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-05 16:36 CEST

Södertörns högskola är den 6-8 juni värd för den internationella konferensen 2008 Stockholm Summer Conference on Business and Economics.

Södertörns högskola och Tekniska museet i samarbete om lärarutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-29 17:58 CEST

Södertörns högskola och Tekniska museet har inlett ett samarbete med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap i Södertörnsregionen.

Forskardag på Södertörns högskola 28 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-26 11:03 CEST

Södertörns högskola får masterrättigheter i sex ämnen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-22 09:37 CEST

Högskoleverket presenterar idag resultatet av examensrätts-rövningarna för rätt att utfärda masterexamen. Södertörns högskola får genom beslutet rätt att utfärda masterexamen i sex ämnen.


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument