Pressmeddelanden 2009


Forskning om att arbeta tillsammans utan gemensam teknisk plattform

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-10 10:33 CET

Samtidskänslan nu och då

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-04 11:25 CET

Är det aldrig rätt person som får Nobels fredspris?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-03 10:44 CET

Fred är ett svårdefinierat begrepp. Nobels fredspris ska ges till den som gjort mänskligheten störst nytta. Men hur avgörs det? Det är inte konstigt att pristagaren är kontroversiell varje år, menar Rebecka Lettevall, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola som forskar om Nobels fredspris.

Varför arbetar länder olika mot sex trafficking?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-18 11:04 CET

Bokpresentation: Inte bara Stasi...

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-12 12:11 CET

Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, presenterar sin bok Inte bara Stasi... den 19 november klockan 16.30 på Södertörns högskolas bibliotek.Birgitta Almgen har under en lång följd av år intresserat sig för svensk-tyska förbindelser under 1900-talet och har tidigare publicerat böcker om akademiska och kulturella relationer mellan Sverige och det nazistiska Tyskland.De senaste åren har hon varit ledare för forskningsprojektet "Kontakt och konflikt: Sverige - DDR. Retorik och politik kring Östersjön" vid Södertörns högskola, och det är inom ramen för det projektet som hennes nya bok tillkommit.Boken har - föga överraskande - rönt stor uppmärksamhet; det är ett brännbart ämne i vår samtidshistoria den behandlar. Men Birgitta Almgrens forskning väcker intresse också därför att den aktualiserar mer generella frågor om demokratiers förhållningssätt till diktaturer. Birgitta Almgren kommer under presentationen att ge en personlig bakgrund till boken samt berätta om tyngdpunktsområden som DDR ansåg viktiga att infiltrera i Sverige. Ur recensioner: "Med 'Inte bara Stasi' har Birgitta Almgren grävt fram och presenterat ett material ingen som i framtiden vill analysera förhållandet mellan Sverige och DDR kan gå förbi." Dagens Nyheter 29 oktober 2009 "Boken bygger på gedigna källstudier. Under fem år har Birgitta Almgren plöjt genom akter i tyska arkiv. Sin analys av de skriftliga källorna har hon kompletterat med intervjuer av tidsvittnen i Sverige och Tyskland. Trots sin vetenskapliga tyngd är boken spännande lektyr." Svenska Dagbladet 9 november 2009 När? Torsdag 19 november klockan 16.30Var? Hörsal UB 425 i Biblioteket, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg Viktigt: Begränsat antal platser! Förhandsanmälan till erland.jansson@sh.se senast måndagen 16 november.

Hur blir turismen hållbar?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-12 10:26 CET

Internationell konferens om riskhantering i Östersjöregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-12 10:24 CET

Kontakt Michael Gilek: michael.gilek@sh.se, 070-792 32 78Sara Söderström: sara.soderstrom@sh.se, 073-701 75 43 För mer information se www.sh.se/uncertainty09

Stor nominering med små medel

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-27 17:15 CET

Den fredliga revolutionen 1989 - tjugo år senare

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-20 12:54 CEST

Årets högskoleval - en succé för Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-16 13:09 CEST

Södertörns högskola konstaterar idag att antalet sökande överträffar alla förväntningar. Webbanmälningarna som inkommit till Verket för högskoleservice (VHS), har ökat med 47 procent jämfört med motsvarande period förra året.

1989 med svenska ögon

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-16 10:28 CEST

I panelen: Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Moskva.Jan Blomqvist, tidigare chef för analysavdelningen vid MUST (den militära underrättelsestjänsten).Arne Ruth, publicist, journalist, tidigare chefredaktör för DN.Ingrid Thörnqvist, journalist, SVT:s utrikeskorrespondent i Berlin 1989.

Lejonvraket undersöks

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-25 16:17 CEST

Ett unikt välbevarat skeppsvrak från 1600-talet har upptäckts i Stockholms skärgård. Ett liknande skepp hittades för två år sedan utanför Gotska Sandön. Nu leder Johan Rönnby, marinarkeolog vid Södertörns högskola, ett internationellt forskningsprojekt för att undersöka och dokumentera de båda sensationella fynden i Östersjön. Samtidigt pågår en filminspelning i samarbete med National Geografic.

Södertörns högskola och TV4 fortsätter samarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-27 13:12 CEST

Även under läsåret 2009-2010 kommer Tittarombudsmannen vid TV4 Janne Andersson att fortsätta som gästprofessor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Han kommer att föreläsa, delta i kurser, leda studiebesök för studenterna inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, och även undervisa vid Journalistikprogrammet på Södertörns högskola.

Fysik och naturlagar studeras med hjälp av TV-spelskontroller

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-03 08:17 CEST

Forskarna Lars Erik Holmquist och Martin Jonsson vid Institutionen för Kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola har beviljats forskningsmedel från Wallenberg global learning network. Forskarna ska utveckla nya metoder och program för att lära barn mer om tenik och naturvetenskap.

Fördel starta företag i team

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-16 15:14 CEST

En ensamvarg starkt driven av en tydlig affärsidé. Ja, kanske är det den gängse myten om entreprenören. Den myten modifierar Tommy Larsson Segerlind i sin avhandling. Han visar istället att innovationer ofta uppstår efterhand i en process och i ett team som följer cykliska förlopp.

Protein i cellkärnans hölje - en ny pusselbit i forskning kring cancer och stamceller

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-15 13:47 CEST

En forskargrupp ledd av professor Einar Hallberg vid Institutionen för Livsvetenskaper på Södertörns högskola har upptäckt ett nytt protein i cellkärnans innermembran. Proteinet kan spela en viktig roll under celldelningen och blir nu en ny pusselbit att undersöka inom cancerforskningen.

Högskolestudier på sommarlovet?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-12 10:48 CEST

Att läsa på högskolan blir i sommar verklighet för några skolelever från Botkyrka kommun. Den 12-18 juni följer 16 elever en naturvetenskaplig sommarkurs på Södertörns högskola.

Hunden på gränsen mellan heligt och profant – inbjudan till releaseseminarium.

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-08 09:57 CEST

"Hunden i kult och religion" (Daidalos 2009) presenteras i samband med ett seminarium på Södertörns högskola onsdagen den 10 juni. Gäst vid evenemanget är Ingeborg Höök, vårdhundutbildare, som kommer att föreläsa om hunden i vården. Hunden har en särställning som husdjur. Den är människans äldsta husdjur och har spelat en mängd olika roller i människors liv. På olika sätt och i olika tider har den också varit väsentlig för människors religionsutövande. Det gäller såväl i de stora skriftreligionerna som i många lokala trosföreställningar. Redan de äldsta fynden av hundar vid arkeologiska utgrävningar vittnar om att hunden också tillskrivits en kultisk innebörd. I dödsföreställningar under forntiden och antiken var det hunden som vägledde de avlidnas själar till dödsriket. I vissa religiösa traditioner värderas hunden högt, i andra lågt. Ofta är dess plats mångtydig. Boken har sammanställts av religionsvetarna Jenny Berglund och Ingvar Svanberg vid Södertörns högskola. I boken medverkar förutom redaktörerna även arkeologen Anne-Sofie Gräslund och religionsforskarna Paulina Partanen, Sebastian Cöllen, Rolf Kristoffersson, Tommy Kuusela och Peter Lööv. Releaseseminarium för boken "Hunden i kult och religion"När? Onsdagen den 10 juni kl. 18.00Var? Södertörns högskola, Studentpuben, F-huset. Välkommen!

Södertörnsforskare utvärderar EU-valet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-05 12:20 CEST

Den 10 juni arrangerar Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, ett seminarium med tre forskare från Södertörns högskola för att diskutera valutgången i årets EU-val.

Arkeologistudenter gräver på Stora Karlsö

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-27 13:59 CEST

Under den sista veckan i maj gräver forskare och arkeologistudenter från Södertörns högskola på Stora Karlsö utanför Gotlands västkust. Man kommer bland annat att provborra i grottor för att söka efter lämningar från stenåldern och framåt.

Natur, kultur och ras – hur blev det så?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-20 10:28 CEST

Hur påverkar synen på natur och kultur förhållandet till ras? Varför talat man om raser när de vetenskapligt sett inte existerar? Hur är distinktionen relevant idag? Välkommen till en öppen föreläsning med Professor Robert Bernasconi den 28 maj.

Vad är egentligen praktisk kunskap? – inbjudan till seminarium och bok-release

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-18 12:21 CEST

På vilket sätt skiljer sig erfarenhetsbaserat lärande från klassisk bildning? Och vilken är relationen mellan teori och praktik vid dagens högskoleutbildningar? Kan man forska i praktisk kunskap? Dessa och många fler frågor diskuteras under ett release-symposium vid Södertörns högskola den 25 maj, då den första volymen i skriftserien Studies in Practical Knowledge presenteras.

Perspektiv på Olof Palme – inbjudan till seminarium om Palmes politiska gärning.

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-12 07:58 CEST

Finns skillnader mellan tidig och sen tolkning av Palmes politik? Har Palmebilden förändrats?

Tyresö historiedag – forskningsinjektion för historielärare

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 14:26 CEST

Den 8 maj arrangeras Tyresö historiedag - en fortbildningsdag för lärare i grund- och gymnasieskolor i hela Stockholmsregionen.

Kraftigt ökat söktryck till höstens utbildningar på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 15:31 CEST

Preliminära siffror från Verket för högskoleservice (VHS) visar ett kraftigt ökat söktryck till Södertörns högskola. Antalet ansökningar har ökat med hela 24 procent jämfört med motsvarande period förra året. Riksgenomsnittet av antalet ansökningar ligger på en 11-procentig ökning.

Från aktivism till folkbildning – Forskardag på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-22 13:21 CEST

Aktivism i Lettland, Europarådets granskning av Ukraina och ett Amnesty i förändring - det är några exempel på ny forskning som presenteras under Forskardagen den 29 april. Forskardagen är öppen för alla intresserade. Det är en dag för dig som är nyfiken på nya forskningsrön inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kom och möt forskarna bakom resultaten under en eftermiddag fylld med populärvetenskapliga föreläsningar. Välkommen!

Synen på naturen - kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-17 10:20 CEST

Vad kan vi idag lära av den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander von Humboldt (1769-1859)? Vid en öppen föreläsningpå Södertörns högskola den 23 april berättar Anne Buttimer, professor emerita i geografi vid University College Dublin, om synen på naturen ur ett naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Socialt arbete med storstadprofil - med fokus på människor i storstaden!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-01 15:28 CEST


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument