Pressmeddelanden 2010


Södertörns högskola har examinerat sin första doktorand

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-23 10:09 CET

Den 18 december genomfördes den första examinationen på forskarnivå i Södertörns högskolas historia, då Carl Cederberg försvarade sin avhandling i filosofi. Hittills har högskolans doktorander formellt tillhört och examinerats av andra lärosäten, men sedan första juli 2010 har Södertörns högskola rätt att examinera doktorander inom fyra områden.

Södertörns högskola har tilldelats rätt att utfärda examen för grundlärare

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-17 12:27 CET

Södertörns högskola får, som ett av åtta lärosäten i landet, rätt att utfärda både förskollärar- och grundlärarexamen. Högskoleverket genomför en kvalitetsgranskning av landets lärosäten som bedriver lärarutbildning inför hösten 2011, när nya examina införs.

Levinas öppnar för nytt perspektiv på det mänskliga

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-06 12:56 CET

Den franska filosofen Emmanuel Levinas är en relevant tänkare än idag, menar Carl Cederberg, som i sin avhandling beskriver på begreppet om det mänskliga i Levinas texter. Carl Cederberg disputerar den 18 december, och spikningsceremoni med presentation av avhandlingen hålls den 9 december.

Det började i Polen – Sverige och Solidaritet 1980-81

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-03 09:14 CET

Den 13 december klockan 13-16 arrangerar Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola ett vittnesseminarium om de svenska kontakterna med den polska oppositionsrörelsen under 1980-talet. Centrala aktörer från tiden berättar i dialog med forskare. Lokal Svarta lådan, Södertörns högskola, Flemingsberg. 

Kunskap om våld viktigt i arbete mot trafficking

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-02 13:09 CET

Michael Karlsson, forskare vid Södertörns högskola, presenterade den senaste forskningen om trafficking vid riksdagsseminariet ”UNiTE – säg nej till våld mot kvinnor”. Slutsatserna visar på den stora förekomsten av våld, men även att kunskapen om våldet i sin tur kan vara en väg att komma åt problemet.

Starka känslor präglade hyllningarna av Lagerlöf

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-22 09:54 CET

Git Claesson Pipping och Tom Olsson skriver i boken ”Dyrkan och spektakel” om känslorna vid festligheterna till Selma Lagerlöfs ära, efter att hon fått Nobelpriset. Många kände en berusande samhörighet, medan andra upplevde sig utestängda. Deras forskning visar vad som skapade känslorna och hur de byggdes upp. Boken är en del av forskningsprojektet Förtrollade identiteter vid Södertörns högskola.

Temperaturen kan vara avgörande för spridning av TBE

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-15 10:56 CET

Det finns indikationer på att aggressivare former av den fästingburna sjukdomen TBE breder ut sig och kommer närmare Sverige.  Magnus Johansson och hans kollegor undersöker hur viruset sprids och förökar sig.

Rundabordskonferens om energisektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-12 09:15 CET

Vid rundabordskonferensen Baltic Worlds Annual Roundtable möts och diskuterar experter, intresseorganisationer och forskare ett aktuellt tema, detta år energisektorn. Detta för att ringa in aktuella frågor i den pågående utvecklingen i Östersjöregionen. Konferensen arrangeras den 24/11 klockan 9.30-17.00 av CBEES vid Södertörns högskola, där den även äger rum. Läs mer och anmäl dig via www.sh.se.

Världsledande konsthistoriker till Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-02 13:33 CET

T. J. Clark, världsledande konsthistoriker, föreläser den 9 november på Södertörns högskola om Picassos målning ”Guernica”.

Bevis för romska massgravar från andra världskriget

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-28 13:40 CEST

Forskare från Södertörns högskola har kunnat spåra åtminstone två massgravar med romer avrättade under andra världskriget i nordvästra Ukraina. Det kan finnas så mycket som 50 massgravar med romer från den här tiden, som väntar på att bli dokumenterade. 

Privata alternativ i postväsendets barndom

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-25 12:36 CEST

Magnus Linnarsson undersöker i sin avhandling hur det svenska postväsendet var organiserat under 1600-talet. Han visar hur organisationsformerna varierade, och nyanserar därmed bilden av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk. Disputation sker den 29 oktober på Södertörns högskola.

Risks and safety on the internet – rapport från EU Kids Online II

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-22 16:28 CEST

Projektet EU Kids Online som leds från London School of Economics and Political Science (LSE) har genomfört intervjuer med 9-16-åringar som använder internet i 25 europeiska länder. Mer än var åttonde barn i Europa har blivit oroade eller upprörda av någonting på nätet, visar rapporten.

Världsledande medieforskare föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-22 13:51 CEST

Professor Sandra Braman är under fem veckor gästprofesor vid Södertörns högskola. Den 26 oktober klockan 13-15 håller hon ett öppet seminarium på temat "Internet Architecture and Social Policy: Technical Treatment of Legal and Policy Issues in the Internet Design Process". Hennes forskning rör frågor om mediepolicy och reglering i anslutning till nya medie- och kommunikationstekniker.

Kampen om Stockholm – valrörelsen 2010 i ett historiskt perspektiv

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-21 14:41 CEST

Rekordmånga sökande till Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-20 09:16 CEST

Inför vårterminen 2011 har nära 10 000 personer sökt till Södertörns högskolas utbildningar. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Totalt till landets alla lärosäten är ökningen 3 procent. Södertörns högskola har efter 14 år redan etablerat sin position som ett modernt lärosäte med attraktiva utbildningar och framstående forskning.

Bilden av Ryssland i Norden och Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-18 14:19 CEST

Hur ser vi i Sverige och Norden på händelser i Ryssland? Hur skiljer sig bilden av Ryssland mellan de nordiska länderna? Välkommen till ett seminarium den 25 oktober, då vi diskuterar hur Ryssland beskrivs och värderas i den offentliga debatten, i media och inom forskningen i de nordiska länderna. Fokus ligger således inte på vad som sker i Ryssland, utan hur det tolkas i Norden och Sverige.

Marinarkeologiska fynd i Birka

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-04 10:50 CEST

Genom sommarens marinarkeologiska utgrävningar vid Birka framträder en annan vikingavärld än den man hittills sett. Forskarnas unika fynd kan berätta om platsen och vikingatiden på ett nytt sätt.

Romska lärare skriver historia

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-28 11:43 CEST

Sannolikt är detta första gången i Sveriges historia som en grupp romska lärare har tagit lärarexamen genom att gå ett lärarprogram på högskola eller universitet. Fredagen den 1 oktober utexamineras Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon och Kati Dimiter-Taikon från Södertörns högskola.

Mignolo vänder världsbilden utifrån ursprungsfolken

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-28 09:12 CEST

Den 4 oktober kl 14-16 föreläser Walter Mignolo på Södertörns högskola. Han menar att vi måste sätta oss in i ursprungsfolkens kunskapssystem för att få en jämlik värld. Om den europeiska världen inte var mer utvecklad än den amerikanska ursprungsbefolkningens, varför utgår då vår historieskrivning bara från de gamla grekerna?

Konsten att handla - konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-27 12:43 CEST

Expert på kärnvapennedrustning till Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-24 09:51 CEST

David Holloway är en av världens främsta experter på relationen öst-väst, kärnvapennedrustning samt president Obamas rådgivare i nedrustningsfrågor. Han är professor i historia och statsvetenskap vid Stanford University. Den 29/9 föreläser han på Södertörns högskola om kärnvapen och det kalla kriget i Europa.

Ralph Nader föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-22 09:04 CEST

Time Magazine har utnämnt honom till en av de 100 mest inflytelserika amerikanerna under 1900-talet. Den 23/9 föreläser den tidigare presidentkandidaten Ralph Nader på temat "Can we save the world by consumption? Young consumers as a change factor".

Södertörns högskola deltar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-21 13:48 CEST

Det unika vrakfyndet Spökskeppet, svenskt översättarlexikon, och granskningen av extremhögern. Det är vad besökare till Södertörns högskolas monter på Bok- och biblioteksmässan kan få höra mer om.

Birgitta Almgren fick rätt till Stasi-akter: "Ett steg på vägen mot öppenhet"

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 10:44 CEST

Både hos SÄPO och Kammarrätten fick hon avslag på sin begäran att få tillgång till de så kallade Rosenholzakterna i SÄPO:s arkiv. Men Regeringsrätten gav henne rätt att läsa akterna, fast med vissa begränsningar. Nu ägnar professor Birgitta Almgren sin tid åt att studera de unika dokumenten, innan tidsfristen går ut. Materialet kan kasta nytt ljus över hennes forskningsfält – Sveriges relation till DDR under kalla kriget. Den 24 september håller hon ett föredrag på Bok- och Biblioteksmässan, som handlar om forskningsfynden och hur man använde ord och begrepp i kalla krigets retorik.

Kostymen ett mångtydigt plagg

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 16:43 CEST

Vid sekelskiftet 1900 klädde sig nästan alla män i kostym. På ytan en enhetlig klädsel - men det som brukar kallas ”den borgerliga tjänstemannens uniform” var ett mångtydigt klädesplagg som kan berätta mycket om sina bärare och samhället. Anna Hedtjärn Wester disputerar med en avhandling om män i kostym bland tre olika grupper i samhället för hundra år sedan: prinsar, konstnärer och tegelbärare.

Paneldebatt om FRA och övervakning

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-14 14:57 CEST

Första gången vi i Sverige förde en öppen debatt i demokratiska forum om övervakningens omfattning och konsekvenser, var i samband med lagförslagen om FRA. Den 16 september klockan 14.00 – 16.30 hålls ett seminarium på Södertörns högskola med rubriken "Medborgaren och samhället i övervakningens skugga".

Bernadottedynastin etablerades med hjälp av media

Pressmeddelande Publicerad: 2010-08-18 10:16 CEST

Kontakt

Journalister utbildade på Södertörns högskola får jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2010-08-17 11:39 CEST

Fyra av fem som går ut journalistutbildningen vid Södertörns högskola arbetar som journalist eller i näraliggande områden två år efter examen. Det visar en enkät som besvarats av 275 tidigare studenter som gått ut de senaste åren. De flesta får olika typer av tillfälliga jobb i början. Men fem år efter examen har 60 procent av dem som fortsatt som journalist också ett fast jobb.

Glädjebesked för Södertörns högskola - i praktiken ett universitet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-30 10:06 CEST

Högskoleverket har beslutat att ge Södertörns högskola examensrättigheter på forskarnivå inom fyra områden. Södertörns högskola likställs därmed i praktiken med ett universitet inom områdena historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Inom dessa områden finns en stor andel av högskolans undervisning och forskning.

EU-genombrott för ekologiskt kretsloppsjordbruk

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-23 11:36 CEST

Nu startar ett stort EU-projekt om hur Östersjöländerna kan lägga om till ekologiskt kretsloppsjordbruk för att minska övergödningen och rädda Östersjön. Det treåriga projektet, som leds från Södertörns högskola, är en prioriterad insats inom Östersjöprogrammet och har där tilldelats den största budgeten på 4,5 miljoner euro.


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument