Pressmeddelanden 2011


Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-29 11:47 CET

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen i tredje världen har ofta en alltför snäv syn på projektdeltagarna och misslyckas därför i hög grad i sina föresatser. Deltagare i projekten är inte bara användare av naturresurserna, utan har även komplexa sociala och kulturella kopplingar som sträcker sig utanför byn och strikta kategoriseringar. Det menar Fred Saunders, som disputerat vid Södertörns högskola.

Svenska försvaret efter kalla kriget – förnyelse eller förfall?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-29 10:35 CET

Vad innebar kalla krigets slut för Sveriges försvar? Vilka krav ställde en ny säkerhetspolitisk situation på vårt land? Välkommen till ett vittnesseminarium den 16 januari arrangerat av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola i samarbete med Försvarshögskolan.

Föreläsning och paneldebatt om alkoholproblemen i Ryssland och Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-14 12:46 CET

Vodka ses som en symbol för Ryssland. Professor Alexandr Nemtsov, Rysslands ledande expert på alkoholfrågor, menar att vi i Väst har missförstått ryssarnas förhållande till alkohol. Den 20 december besöker professor Nemtsov Södertörns högskola för en öppen föreläsning. Samma dag arrangeras även en paneldebatt med med experter inom området.Professor Alexandr Nemtsov är Rysslands ledande expert på alkoholfrågor. Södertörns högskola gav nyligen ut hans bok A Contemporary History of Alcohol in Russia.I sin bok visar han att dagens dryckesvanor har formats av politiska beslut de senaste decennierna - Gorbatjovs anti-alkoholkampanjer på 80-talet, Sovjetunionens upplösning och introduktionen av en marknadsekonomi. Resultatet är förfärande. Den situation som nu råder är ny och unik i Rysslands historia. Nemtsov gör i sin bok också utblickar mot andra länder, inte minst Sverige.Föreläsning och paneldebatt

Europas symboliska gemenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-08 12:48 CET

Det pågår hela tiden en kamp i den europeiska gemenskapen.  Den handlar om vad Europa och europeiskhet är och den förs på det symboliska planet. I boken ”Signifying Europe” avtäcker Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, det symboliska Europa. Boken beskriver hur europeisk identitet är kulturellt konstruerat, med en mängd exempel från vår vardag.

Internt jämställdhetsarbete och yttre villkor ger jämställda partier

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-05 11:41 CET

Ny bok om rörelsen mellan begrepp och bild

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-02 10:02 CET

Säkerhet en fråga om upplevelser

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-29 09:22 CET

Har vår nuvarande lokala säkerhetspolitik legitimitet av brotts- och olycksstatistiken, eller är det andra faktorer som styr? Det frågar sig statsvetaren Ola Svenonius i sin avhandling om säkerhet och övervakning. Han har sett radikala attitydförändringar i Berlin, Stockholm och Warszawa.

Internationell konferens ger perspektiv på begreppet kosmopolitism

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-22 09:22 CET

Cosmopolitanism in a Wider Context: Conceptualizing Past and Present – en internationell, mångvetenskaplig konferens vid Södertörns högskola och Nobelmuseet i Stockholm den 24–26 november.

Vrakfynd bidrar till viktig forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-17 13:44 CET

Presskonferens: Nytt vrakfynd - ny forskning om historiska krigsfartyg!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-15 16:26 CET

Den marinarkeologiska enheten vid Södertörns högskola (MARIS), Deep Sea Productions och Ocean Discovery inbjuder till en presskonferens om ett nytt historiskt vrakfynd och en gemensam storsatsning på forskning kring två av Östersjöns största historiska sjöslag.

Svensk näringslivshistoria i ny bok

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-11 10:24 CET

Samlat grepp om tid i ny bok

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-25 16:00 CEST

För drygt ett år sedan sjösattes ett av de största forskningsprogrammen i Sverige inom humaniora. Nu kommer den första publikationen där de medverkande forskarna skriver om sina undersökningar om tid, minneskultur och historisk medvetenhet.

"Det politiska priset att stå utanför euron är högt"

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-14 11:10 CEST

Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har forskat om EU i 20 år. Bland annat har han studerat de politiska grupperingarna i EU. Karl Magnus Johansson menar att det politiska priset av att stå utanför eurozonen riskerar att bli allt högre, när den utvecklar sig till den politiska maktens centrum i EU.

Vem ska fostra journalisten?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-12 13:26 CEST

Frågan om en formaliserad journalistutbildning i Sverige har varit föremål för en långvarig diskussion mellan olika intressen. Idéhistorikern Elin Gardeström visar i sin avhandling att utbildning av journalister ofta fördes fram som en lösning på olika upplevda problem med hur pressen fungerade.

Äldre anlagda ruddammar sökes

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-07 10:35 CEST

Nu hoppas forskare från Södertörns högskola på tips om äldre anlagda dammar, där fisken ruda fortfarande lever. Genom att kartlägga den genetiska släktskapen mellan rudor som lever i historiska dammar hoppas de se hur fisken en gång spridits genom Skandinavien. En av frågorna forskargruppen försöker besvara är om det finns en framtid för rudan som matfisk.

Internationell konferens om den karibiske författaren Édouard Glissant

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-04 09:23 CEST

Den 6-7 oktober samlas forskare på Södertörns högskola i syfte att introducera Édouard Glissants författarskap i Sverige. Glissant var en av Karibiens största författare och tänkare. Två av de ledande forskarna på Glissants verk och inom karibiska studier deltar; J Michael Dash vid New York University och Celia Britton vid London University College.

Runda bords-samtal om förändringen i Ryssland

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-20 10:55 CEST

De senaste 20 åren har inneburit en stor omställning för Ryssland. Hur har detta påverkat de ryska medborgarna? Den frågan diskuteras den 6 oktober vid Södertörns högskola.

TV4:s Anna Lindmarker blir gästprofessor på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-20 09:32 CEST

Södertörns högskola och TV4 fördjupar sitt mångåriga samarbete när Anna Lindmarker blir adjungerad professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Internationellt forskningssymposium om Stasi

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-15 11:41 CEST

För första gången samlas nordiska forskare kring Stasis aktiviteter i Norden. Seminariet hålls den 26-27 september vid Högskolan på Gotland och är öppet för allmänheten. Birgitta Almgren, professor vid Södertörns högskola och aktuell med sin nya bok ”Inte bara spioner…” är en av de medverkande forskarna.

Ny bok om Stasi-misstänkta i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-14 16:18 CEST

Nya doktorander på högskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-14 14:36 CEST

För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.

Seminarieserie där estetik kopplas till konstverk

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-09 08:59 CEST

Under hösten arrangerar ämnet estetik vid Södertörns högskola i samarbete med Moderna Museet en föreläsningsserie ” Sju verk, sju begrepp, sju föreläsningar”. Sju talare utreder sju centrala begrepp i estetikens historia. Begreppen sätts i relation till sju olika verk ur Moderna Museets samling. Den första föreläsningen hålls den 9/9 kl 15-17 av Sara Danius, professor vid Södertörns högskola.

Vad hände vid maktskiftet 2006?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 14:01 CEST

Vad hände på departementsnivå vid regeringsskiftet 2006? Hur förberedde man sig och vilken roll spelade erfarenheterna från tidigare borgerliga maktskiften? Vad betydde alliansbyggandet för själva maktskiftet? Välkommen till ett vittnesseminarium den 14 september arrangerat av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Kärlek per korrespondens

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 10:04 CEST

Världsledande forskare inom samtidskonst besöker Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-06 08:33 CEST

Professor Terry Smith från USA besöker forskare vid Södertörns högskola den 8-9 september. Den 8 september klockan 15-17 håller han även en öppen föreläsning på Bion, Moderna Museet.

Konferens om forskning inom genusvetenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-01 14:39 CEST

Den 8-10 september är Södertörns högskola värd för en konferens som samlar forskare från hela Europa. Där kommer forskningsläget inom europeiska genusstudier att diskuteras. Konferensen inleds med en öppen paneldebatt dit allmänheten är välkommen att delta.

Nya medier flyttar gränser

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-29 11:37 CEST

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, beskriver i en ny bok hur olika värden förändras och utmanas i det nya medielandskapet, i och med att gränsen mellan producent och konsument blir alltmer flytande.

Ny bok om svensk-sovjetiska relationer

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-27 14:43 CEST

Nikita Chrusjtjov ledde Sovjetunionen från mitten av 1950-talet till 1964. Boken "Peaceful Coexistence" beskriver de svensk-sovjetiska relationerna under denna dramatiska period när exempelvis Kuba-krisen ägde rum. Öst står mot väst, stormakt mot stormakt. Och någonstans däremellan finns den alliansfria småstaten Sverige.

Hur privatiseras el-, tele- och järnvägsmarknaderna i öst?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-16 09:04 CEST

Den 16-17 juni arrangeras konferensen ”Privatization 2011” om privatisering i Östeuropa, med flera internationellt kända talare inom området.

Nu är sommarhögskolan igång på Södertörns högskola!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-14 12:05 CEST

Den 13-22 juni är 80 ungdomar i åldern 13-15 år från Huddinge, Nacka och Botkyrka på Södertörns högskola, för att få försmak på högskolestudier. De konkreta, utmanande och roliga passen leds i första hand av studenter från högskolans lärarutbildning, vilka agerar mentorer och samtidigt får med sig nyttiga erfarenheter. Ungdomarna märker att de kan, vilket ger självförtroende och lust att lära.


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument