Pressmeddelanden 2012


Felaktig sockerstatistik döljer ökat sockerintag

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-20 15:01 CET

Högsta kvalitet på utbildning i engelska vid Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-19 12:53 CET

Doktorand deltar som expert på Internationella Teleunionens konferens

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-11 11:00 CET

Hur skriver man Sveriges historia åren 1920-1965?

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-10 16:54 CET

Mycket surfande inte ett problem i sig

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-06 11:57 CET

Pedagogik för perspektivbyte

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-04 10:13 CET

Viss misstro kan motverka korruption

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-27 14:28 CET

Tydliga sociala mekanismer som grundar sig på misstro, så kallad strukturerad skepticism, får människor att känna tillit. Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola, har kartlagt mekanismer av strukturerad skepticism genom att studera relationerna mellan misstro, tillit och korruption i boken "Civilizing the Public Sphere: Distrust, Trust and Corruption". Sverige är ett land där tilliten och känslan av trygghet är hög. Kommer en turist hit och frågar i vilka områden eller stadsdelar man kan promenera, svarar vi oftast att det går bra att promenera överallt. Vår känsla för det allmänna är att det är tryggt. Men varför är det så? Vad är det som får svenskarna att känna sig trygga och hysa tillit till det offentliga rummet och det offentliga som organisation?- Staten har fredliggjort territoriet och reglerat de mellanmänskliga relationerna vilket gör att vi inte har anledning att bråka med varandra säger han. Dessutom har det i Sverige och några få andra västländer utvecklats system med granskningsprocesser som har misstron som grund, därav begreppet strukturerad skepticism. I och med att systemen och mekanismerna finns och fungerar, känner vi en trygghet som i sin tur skapat den relativt stora tilliten till stat och samhälle, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola och författare till boken.Ett exempel på strukturerad skepticism som är viktig i det svenska systemet är regelbaserad transparens.- I Sverige har vi ett system som är förutsägbart. Det finns en tydlig struktur i beslut, lagar och regler som gör att vi sällan blir förvånade över konsekvenserna i kontakten med det allmänna, säger Apostolis Papakostas. När ett utfall av ett beslut blir förutsägbart på basis av en generell regel litar vi på den myndighet som fattar detta beslut.I andra länder kan en bristande förutsägbarhet och konsekvens vara en orsak till att människor inte litar på beslut.Korruption bygger på tillit

Ny teknik till MARIS möjliggör fynd av brons- och stenåldersvrak

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-26 13:10 CET

Dragkamp mellan nationalism och akademi

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-21 08:57 CET

Forskaren Per Bolin vid Södertörns högskola har skrivit en bok om formandet av universitetet i Riga under 1920-1930-talen, och den dragkamp som uppstod mellan nationella och akademiska strömningar.

5,9 miljoner till forskning om livsmedelshjälp vid hungerkatastrofer

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-20 09:07 CET

1,8 miljoner till forskning om Aristoteles orsakslära

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-12 11:33 CET

8,2 miljoner till forskning om samtida shiaislam

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-08 15:58 CET

Nytt rekord av sökande till Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-18 14:34 CEST

Föreläsning om Kongo på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-16 14:58 CEST

Den prisbelönte författaren och forskaren David Van Reybrouck håller den 19 oktober en öppen föreläsning på Södertörns högskola, med anledning av att hans bok ”Kongo – en historia” ges ut på svenska.

Statsminister Fredrik Reinfeldt föreläser för Södertörns högskolas studenter

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-12 14:12 CEST

Måndagen den 15 oktober klockan 10-11 föreläser statsminister Fredrik Reinfeldt om EU för Södertörns högskolas studenter.

Humanistdagen på Södertörns högskola sätter humaniora i fokus

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-08 14:45 CEST

Den 12 oktober arrangeras Humanistdagen på Södertörns högskola. Förmiddagens föreläsningar handlar om vad humaniora är, humanioras roll i samhället, humaniorastudier och arbetsmarknaden för humanister. Under eftermiddagen bjuds det på introduktioner till totalt fjorton humanistiska ämnen. Fri entré! www.sh.se/humanistdagen

Alternativ television uppmanar till kritiskt tänkande

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-04 09:18 CEST

Under tidigt 2000-tal skapades alternativ television av konstnärer i Europa. Ambitionen var bland annat att uppmana publiken till kritiskt tänkande. Linus Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Örebro universitet, har i sin avhandling undersökt tre exempel på alternativ television från åren 2004-2008.

Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården?

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-24 15:07 CEST

I den nya boken ”Med språket som arbetsredskap” tar forskare upp dilemman som uppkommer, när språket blir ett allt viktigare redskap inom vården. Mats Landqvist, lektor i svenska vid Södertörns högskola, har exempelvis analyserat sjukvårdsrådgivningens samtalsanvisningar och jämfört dem med faktiska patientsamtal. En slutsats är att riktlinjerna inte alltid kan följas.

Ny bok om svenskbybornas öde i Sovjetunionen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-14 14:43 CEST

Historikern Andrej Kotljarchuk, forskare vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, har just utkommit med en bok som beskriver de olika sociala experiment som invånarna i den svenska kolonin Gammalsvenskby utsattes för under 1900-talets första hälft.

Ny bok om vikingahistoria och nationalism

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-07 13:33 CEST

Det finns många myter och föreställningar om den så kallade vikingatiden. Samuel Edquist har skrivit en bok, som ges ut av Södertörns högskola, om hur forskarvärlden beskrivit perioden genom tiderna.

Förhistorien till striderna om fildelning skildras i ny avhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2012-08-27 10:00 CEST

Bilden av Norden kartlagd i stort forskningsprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2012-08-22 10:19 CEST

Homofobi närmast institutionaliserad i Litauen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-08-02 15:10 CEST

I Litauen är det politiska och kulturella klimatet starkt präglat av homofobi. När det gäller de homosexuellas rättigheter behövs både lagändringar och förändringar i synsätt hos befolkningen, skriver Kjetil Duvold och Inga Aalia i en artikel i senaste numret av Baltic Worlds.

Religionsvetare om OS och ramadan

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-27 09:32 CEST

Olympiska spelen börjar på fredag 27 juli, mitt under fastemånaden ramadan. På bloggen ”Religionsvetenskapliga kommentarer” uppmärksammas detta under veckan av bland andra religionsvetaren Jenny Berglund vid Södertörns högskola.

Stor religionsvetenskaplig konferens på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-24 11:17 CEST

Den 23-26 augusti anordnas på Södertörns högskola en internationell religionsvetenskaplig konferens, "Ends and Beginnings", som tros bli den största av sitt slag hittills.

Silvermynt första fynden från skeppet Mars

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-20 10:02 CEST

Undersökningen av vraket av 1500-talsskeppet Mars är i full gång. Ett par silvermynt har bärgats och dykarna har siktat en mängd andra föremål. Det marinarkeologiska centret MARIS vid Södertörns högskola är vetenskapligt ansvariga i projektet.

Retorikanalyser av Almedalens partiledartal

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-03 16:04 CEST

Retorikstudenter analyserar politikertalen i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-29 13:11 CEST

Södertörns högskola arrangerar sommarkurser i retorik och opinionsbildning, studenterna finns på plats under hela Almedalsveckan. Som del i kurserna analyseras politikernas tal i Almedalen. Möjlighet finns för media att prata med studenterna om deras retoriska analyser.

Seminarium om hur Almedalen blev politikens marknadsplats

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-28 10:58 CEST

Södertörns högskola finns på plats i Almedalen med seminarier, forskare och utbildning i retorik och opinionsbildning. Seminariet "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" äger rum den 4/7 klockan 13.45-15.00 i Björkanderska huset.


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument