Pressmeddelanden 2013


Mycket hög kvalitet på utbildningar vid Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-18 15:29 CET

Religionsjournalistik nyanserar debatten

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-18 15:09 CET

Metoder att placera SD på den politiska skalan

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-17 11:34 CET

PESO Research Report.Anders Backlund, statsvetare vid Södertörns högskola, har genomfört en studie som utvärderar fyra olika metoder för att placera Sverigedemokraterna rätt i det politiska landskapet.– Det finns ett antal metoder som placerar politiska partier i den ideologiska rymden, till exempel längs en vänster-högerskala, men få studier som granskar dem med särskilt avseende på högerpopulistiska partier. Jag ville fylla denna lucka i forskningen, säger Anders Backlund.Anders Backlunds nya studie “Placing radical right parties in political space: Four methods applied to the case of the Sweden Democrats” använder sig av fyra vanligt förekommande metoder för att analysera Sverigedemokraterna; expertenkäter, manuell innehållsanalys, ordbaserad innehållsanalys och den mer avancerade statistiska metoden Wordfish. – Att placera SD längs den vanliga höger-vänsterskalan fungerar bara delvis. Själva framställer de sig som varken höger eller vänster, men det handlar också om att deras kombination av olika policypositioner är ovanlig i den svenska kontexten. De förenar till exempel en värdekonservatism med ekonomisk centerpolitik, säger Backlund. Han menar att det behövs minst två olika dimensioner för att kunna relatera SD till de andra riksdagspartierna. – De mer automatiska analysmetoderna klarar sig ganska bra, men de stöter ändå på vissa problem som de mer kontextkänsliga metoderna kan undvika, säger Anders Backlund. Backlund menar att resultaten är användbara vid analys av olika politiska situationer. – När det till exempel handlar om att bilda regeringskoalitioner är det nödvändigt att veta hur partierna förhåller sig till varandra. Partipositioner är även användbara vid studier av hur partisystemens dynamik förändras när det kommer in nya partier. Det kan också vara intressant att överblicka hur ett parti förändras ideologiskt över tid, säger Anders Backlund. Forskningsstudien bedrevs inom ramen för projektet New Voices, Old Roots – Dilemmas of Populism in Enlarged Europe som finansieras av Östersjöstiftelsen.Ny forskningsrapportserie – PESO Research ReportInstitutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola startar i och med denna publikation en egen Research Report Series, PESO Research Report. – Det finns ett antal Research Report Series här på Södertörns högskola, men hittills ingen inom det samhällsvetenskapliga området. Det vill nu vi råda bot på, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi och redaktör för publikationsserien inom PESO; Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering.Kontakt

Ny bok om entreprenörskap och varumärken

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-12 12:02 CET

Innovationer och entreprenörer är viktiga för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för företag kan knappast underskattas. I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärken finns många intressanta frågor, ändå har forskningen om dem varit separerad. Det råder boken ”Entreprenörskap och varumärken”, med redaktörer från Södertörns högskola och Uppsala universitet, bot på.

Många perspektiv på empati i ny bok

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-09 13:38 CET

Om boken

Påverkas ungas medborgarkompetens av reformer i samhällskunskap?

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-02 11:00 CET

Aftonbladet tog hem Nordiskt pris i datajournalistik

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-28 14:13 CET

I helgen delades Nordic Data Journalism Award ut för första gången – en av de tre vinnarna blev Aftonbladet som belönades för sin serie ”Dödligt våld mot kvinnor”. Tävlingen avgjordes i samband med den första nordiska konferensen om datajournalistik som hölls vid Södertörns högskola den 22-23 november. Priset Nordic Data Journalism Award delades ut för första gången i samband med den nordiska konferensen om datajournalistik, som hölls vid Södertörns högskola den 22-23 november. Drygt 200 deltagare från hela Norden hade samlats för att i två dagar diskutera datajournalistik och testa olika verktyg och arbetsmetoder. Bland talarna fanns Ben Welsh från Los Angeles Times datadesk, Mar Cabra från den internationella organisationen för undersökande journalistik ICIJ och Sisi Wei från ProPublica i New York.Tävlingen hade från början fyra klasser, och ansluter till de klasser som finns i den europeiska tävlingen i bästa datajournalistik. Till klassen för små redaktioner kom inga bidrag, men till de tre andra kom 25 bidrag från hela Norden. En jury med medlemmar från Sverige, Norge och Finland utsåg de tre vinnarna:Kategori - applikationer

Följ den första nordiska konferensen i datajournalistik!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-21 07:10 CET

Pressinbjudan: Extraordinära arkeologiska fynd påträffade i Västra Vång i Blekinge

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-14 13:54 CET

Välkommen till pressinformation på Blekinge museum i Karlskrona fredagen den 15 november kl 10 i museets hörsal. Vid pressvisningen medverkar landshövding Berit Andnor Bylund, arkeolog Mikael Henriksson, Blekinge museum och Björn Nilsson, lektor i arkeologi vid Södertörns högskola.

Södertörns högskolas första hedersdoktor Piotr Sztompka promoveras vid Akademisk högtid

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-14 11:05 CET

Den 22 november firas Akademisk högtid på Södertörns högskola. Högskolans första hedersdoktor Piotr Sztompka, professor i teoretisk sociologi, promoveras och fem nya professorer installeras; Meeri Hellsten, Per Bolin, Christine Farhan, Johan Eriksson och Carl Anders Säfström. Sztompka, som är ett världsnamn inom sociologin och även tidigare en del av högskolan, håller även en öppen föreläsning. 

Televisionens historia i det (post)socialistiska Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-01 11:30 CET

Internationellt symposium: Music in the Online Media Age

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-30 12:05 CET

Hög kvalitet på medieteknik vid Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-29 15:50 CET

Nordisk konferens om datajournalistik på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-24 15:12 CEST

Seminarium om U137 och ubåtskrisen 1981

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-22 11:32 CEST

Rekordmånga vill studera på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-22 10:05 CEST

Sveriges historia 1965-2012

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-15 08:46 CEST

Pressinbjudan: Internationell forskningsexpedition till Nynäshamn

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-11 13:18 CEST

Pressinbjudan: Informationsdag om gastronomiska regioners möjligheter

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-11 10:33 CEST

EU öppnar gränserna för planerad vård och medicinturism

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-10 08:23 CEST

Nytt forskningsprojekt studerar omvärldsbevakning inom social IT

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-07 10:19 CEST

Tioårsjubileum för konstvetenskapen på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-24 09:59 CEST

Valet i Tyskland – analys inför och efter

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-16 15:32 CEST

Internationellt pris till religionsvetenskaplig avhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-13 15:33 CEST

Internationell presskonferens: Östersjöns miljöhistoria utforskas

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-29 14:51 CEST

Ny bok: Romsk väckelse – ett sätt att hantera dubbel press

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-05 12:36 CEST


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument