Pressmeddelanden 2014


Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-09 06:04 CET

Att använda berättelser för att nå ut med olika budskap har blivit allt mer populärt bland organisationer på senare år. Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om corporate storytelling ur ett språkvetenskapligt perspektiv. I avhandlingen undersöks material hämtat från två företag, en kommun och en församling.

När räntan gick i taket - vittnesseminarium om valutakrisen 1992

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-08 07:03 CET

Under hösten 1992 präglades Sverige av krispaket, räntechocker och attacker mot den svenska kronan. Under en kort period var räntan var uppe i hisnande 500 %. Bengt Dennis, Mona Sahlin, Olle Wästberg, Lena Melin och PeO Edin minns och berättar vid vittnesseminariet "När räntan gick i taket" den 11 december på Södertörns högskola.

Ny avhandling om forna DDR: Ideologisk fasad dolde rasism

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-08 06:00 CET

Enligt propagandan var DDR ett land präglat av folkens vänskap, Völkerfreundschaft, utan interkulturella spänningar. I verkligheten användes invandrare som arbetskraft ur ett ekonomiskt nyttoperspektiv. Inte bara i Västtyskland, också i det socialistiska DDR betraktades gästarbetare som mindre värda och utsattes för rasism.

Offentlig förvaltning administrerar ihjäl sig – stjäl tid från undervisning och vård

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-01 08:56 CET

Läkare och lärare lägger halva sin arbetstid på administration, och de är långt ifrån ensamma. Svensk offentlig förvaltning håller på att administrera ihjäl sig. IT-system gör inte saken bättre, snarare tvärtom.

Östersjö- och Östeuropakonferens om den nya generationen efter murens fall

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-27 11:55 CET

I år är det 25 år, en generation, sedan muren föll – vad betyder det? Den 4-5 december arrangerar CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola den internationella multidisciplinära forskningskonferensen ”Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move”.

Föreläsning och pressträff med hedersdoktor Rosa Taikon - 27 nov

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-26 13:09 CET

Rosa Taikon utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Hon är känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap.

Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-29 04:14 CET

Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-20 07:17 CEST

Finlands och Sveriges demokratier framstår som ovanligt stabila. Men denna stabilitet har varken uppkommit av sig själv eller är garanterad att bestå. Ny och fördjupad kunskap är därför viktig om hur demokratin  vuxit fram och lyckats förnya sig. I ett stort forskningsprogram ska demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020 undersökas, inför Finlands 100-åriga självständighet 2017. Ett nytt omfattande svensk-finskt forskningsprogram har nyligen fått stora forskningsanslag från Östersjöstiftelsen i Sverige och Erkko-stiftelsen i Finland för att inför 100-årsdagen ge oss kunskaper om de drivkrafter som format ländernas politiska system. Det i sin tur ger oss bättre möjligheter att bedöma vad som kan och bör utvecklas och förändras i  demokratiska strukturer på längre sikt.- Projektet blir historikernas  bidrag till firandet av Finlands självständighet, berättar Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola och ledare för den svenska delen av projektet. Det är roligt att kunna få två parallella finansieringar till ett så här pass stort program. Totalt har vi fått forskningsanslag på omkring 25 miljoner kronor vilket är ett av de större i Södertörns högskolas historia.Tre drivkrafter ska särskilt analyseras för att se hur de samverkat och format ländernas demokratier i ett längre tidsperspektiv: De egna politiska kulturerna, geopolitikens förskjutningar och förvecklingar samt världsekonomins utveckling, som har drivits fram av teknologiska omvälvningar och förändringar i den industriella arbetsfördelningen. Att Finlands och Sverige utveckling  både påminner om och skiljer sig ifrån varandra gör en jämförelse sörskilt spännande.Tre tidsperioder bildar tre delprojektForskningen indelas i tre tidsfaser som var och en formar ett delprojekt med 3-4 forskare, totalt involveras ca 10 forskare. Programmet leds av professor Henrik Meinander, professor vid Helsingfors universitet. Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola, leder projektet från Sverige.- Samarbeten mellan svenska och finska historiker har förekommit tidigare, det känns bra att ta vid i den traditionen, säger Kjell Östberg.Åren 1890-1930 kartläggs vid Jyväskylä universitet. Särskilt uppmärksammas de administrative traditionernas, geopolitikens och de marknadsekonomiska faktorernas inverkan på ländernas politiska kulturer och demokratiska utveckling. Under denna tid ökade kraven på en representativ demokrati i bägge i länderna, samtidigt som tiden kännetecknas av  diverse förskjutningar i geopolitik ochvärldsekonomi. Detta i samverkan med en rad teknologiska genombrott utmynnade i första världskriget och en rad revolutioner och nationella kriser.Åren 1930-1980 analyseras vid Helsingfors universitet. Frågor som står i centrum är skogsindustrins inflytande på samhällspolitiken, betydelsen av året 1968 och den statliga radions och televisionens roll i konstruktionen av enhetskulturer. Korporativa lösningar och statlig interventionspolitik gjorde sig under perioden gällande i de flesta europeiska länder. I Sverige och Finland tog statsmakten ett fastare grepp om ekonomin, sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. Kalla kriget blev en guldålder för ländernas nationalstater.Delprojektet som gäller 1980-2020 leds av Kjell Östberg, professor  vid Samtidshistoriska institutet. Han ska själv forska om folkrörelsepartiernas utveckling i de båda länderna. Från Södertörns högskola medverkar även Janne Holmén, som ska undersöka skolornas roll för demokratisering, Eva Blomberg, som forskar på jämställdhetspolitikens ideologi och praktik och Torbjörn Nilsson som studerar diskussionen om demokrati kontra marknad från 20-talet och framåt. I både Finland och Sveriges förändrades nationella ramverk och politiska kulturer på grund av en förskjutning i den allmänna tidsandan och strukturella förändringar i stormaktspolitiken, världshandeln och medielandskapet. På 1990-talet resulterade detta i stora politiska omvälvningar på olika håll av Europa. Ekonomiska kriser och anslutningen till EU var viktiga händelser i Sverige och Finland. Samtidigt gav den globala digitalkulturen och sociala medier upphov till en stor flora av nya offentligheter och påverkningskanaler, vilket återspeglades i inrikespolitiken och gav näring åt protestpartier och enfrågerörelser.Kontakt

Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-20 05:03 CEST

Silversmeden Rosa Taikon blir hedersdoktor på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-14 05:00 CEST

Generationstillhörighet förklarar nyhetskonsumtion

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-13 05:11 CEST

Invigning av utställningen Spökskeppet i Södertörns högskolebibliotek

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-02 10:15 CEST

Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-29 04:17 CEST

Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-23 05:01 CEST

Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-17 06:11 CEST

Vad händer i Mellanöstern? Temadag 17/9 om bl a Gaza, IS, Irak och Syrien

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-16 09:40 CEST

Den 17 september hålls en temadag på Södertörns högskola om den destruktiva utvecklingen i Mellanöstern. I fokus är konflikten mellan Israel och Palestina med oroligheterna på Gaza-remsan, utvecklingen i Irak och Syrien med den jihadistiska rörelsen IS samt påverkan på det svenska samhället. Medverkar gör några av landets främsta forskare och journalister inom området.

Statsvetare startar blogg inför valet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-22 14:09 CEST

Almedalsseminarium: 25 år av skolreformer - hur började det?

Pressmeddelande Publicerad: 2014-07-01 11:27 CEST

Hög kvalitet på Sveriges största kandidatutbildning i turism

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-17 16:26 CEST

Föreläsning om romska migranter – en utmaning eller en möjlighet för europeiska städer?

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-09 07:32 CEST

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Global allians bildas kring medie- och informationskunnighet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-28 16:21 CEST

Polens och Tysklands ambassadörer föreläser när två utställningar invigs på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-27 06:59 CEST

Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Ny forskarblogg med fokus på Ukraina

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-05 11:26 CEST

23 maj är sista ansökningsdag till vårens polisutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-05 07:00 CEST

Internationellt känd medieforskare föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-22 14:26 CEST

Journalistikforskning i ny blogg från Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-08 11:38 CEST

Inbjudan till pressträff – humanistisk tankesmedja

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-01 12:56 CEST


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument