Pressmeddelanden 2016


Söktrycket till Södertörns högskola ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-02 10:39 CET

Södertörn högskolas kampanj ”Jag är lärare” vinner 50-wattare

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 16:18 CET

Att minska köttkonsumtionen är lättare sagt än gjort

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-23 08:42 CET

Mer information om disputationen:

Att veta sin plats – verklighetens postkodlotteri

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-08 11:05 CET

Mer information och länkar till rapporten

Internationell forskningskonferens: ”Hästkulturer i omvandling”

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-18 14:26 CEST

Chantal Mouffe utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-04 08:47 CEST

Motivering:

Fredsvecka 10-14 oktober på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-03 11:00 CEST

Den franska psykoanalytikern Julia Kristeva kommer till Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-03 08:30 CEST

Nytt projekt ska utveckla småföretag i skärgården

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-16 12:40 CEST

Södertörns högskola är en av parterna i ett nytt projekt som ska utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland. Projektet finansieras av Central Baltic-programmet som är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Budgeten är 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.

Nyheter om konflikten i Ukraina används som vapen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-14 14:19 CEST

Mediernas bild av Ukrainakonflikten är starkt präglad av historiska och kulturella mönster. Det visar en undersökning av hur medier i såväl Ukraina som Ryssland, Polen och Sverige bevakat konflikten. Publiken i de fyra länderna får små möjligheter att förstå den andre och att se konflikten ur olika perspektiv.

Arkeologer ska undersöka pålspärr från vikingatiden: ”Kan ha varit del av försvaret”

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-16 07:05 CEST

Den 16 maj påbörjas en arkeologisk undersökning av tidigare lokaliserade pålar från vikingatiden vid Dynestadsjön i Gamleby, Västerviks kommun.

Ny forskning i svenska och didaktik: Det går att arbeta flerspråkigt på lågstadiet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-27 07:05 CEST

Det går att arbeta flerspråkigt på lågstadiet, men det

Gustav Amberg utsedd till ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-21 15:14 CEST

Regeringen beslutade idag att utse Gustav Amberg, vicerektor KTH, till ny rektor för Södertörns högskola i Stockholm under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Regeringen förordnade idag även ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Södertörns högskola.

Pressinbjudan: Muslimsk feminism? – Föredrag och paneldiskussion om islam och feminism med röster från olika kulturer

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-21 07:05 CEST

Den 29 april, klockan 13.00-16.00, hålls föreläsningar med en efterföljande paneldiskussion på Södertörns högskola om islam och feminism. Medverkar gör Dr Maysoon al-Otoom och Assistant Professor Abeer Dababneh, båda från Center for Women’s Studies på University of Jordan i Amma, Jordanien, och Fazeela Selberg-Zaib, svensk muslimsk feminist och föreläsare, samt Mehek Muftee postkolonial feminist och lektor i sociologi vid Jönköpings högskola.

Eskilstuna-Kurirens chefredaktör blir journalistlärare på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-18 10:01 CET

Peo Wärring, tidigare chefredaktör vid Eskilstuna-Kuriren, kommer att arbeta som lärare i journalistik vid Södertörns högskola från mars 2016. Han kommer också att bidra till att bygga upp forskningsprojekt runt medieutveckling och lokaljournalistik som gästlärare/gästforskare.

Psykologiforskning förklarar partival: SD-väljare har negativ människosyn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-09 16:29 CET

Om forskningsprojektet

Ny forskning om behandlingspersonal: Manlig muskelstyrka går före kvinnlig kompetens

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-07 07:05 CET

Kvinnlig behandlingspersonal måste ha formella meriter, för män räcker det med muskelstyrka för att ses som professionell.

Byggstart för Polisutbildningens nya lokaler vid Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-18 12:59 CET

Gustav Amberg föreslås till ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-17 19:50 CET

förordnas som ny rektor för Södertörns högskola under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Förslaget följer på en gedigen rekryteringsprocess som inleddes i juni 2015.– Det är en nöjd och enig styrelse som har glädjen att meddela regeringen beslutet om att föreslå Gustav Amberg som ny rektor, säger styrelseordförande Minoo Akhtarzand. Gustav Amberg har en hög akademisk kompetens, lång ledarerfarenhet och egenskaper som väl uppfyller den kravprofil vi satt upp för att leda Södertörns högskola framåt.Gustav Amberg är sedan 1999 professor i strömningsmekanik vid KTH. Han har varit gästforskare vid MIT, Stanford och nyligen vid University of Tokyo. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och har en lång och välciterad publikationslista.Gustav Amberg var skolchef vid skolan för teknikvetenskap på KTH i två omgångar under perioden december 2004 till mars 2013 vilket innebar ansvar för undervisning och forskning inom skolans område. I samband med KTH:s omorganisering till skolor fick Gustav Amberg i uppdrag att bygga upp skolan som består av sju institutioner med ca 600 anställda varav 70 professorer. Omsättningen 2013 var ca 700 Mkr. Institutionerna leds av prefekter som utses av skolchefen. Gustav Amberg har regelbundet undervisat på grundutbildningen förutom under perioden då han var skolchef.Sedan 2008 är Gustav vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. Han är medlem i regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan och sedan 2013 ledamot i högskolan Dalarnas styrelse. Sedan 2004 har Gustav Amberg i egenskap av skolchef och senare vice rektor ingått i KTHs ledningsgrupp.Regeringen väntas fatta sitt beslut om förordnande inom kort.För mer information, kontakta:

Nya centrum för lärarutbildning ska utveckla yrket

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-11 06:00 CET

Ge njursjuka tid och stöd att hantera sin nya situation

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-26 11:15 CET

Njursjuka patienter måste få tid att anpassa sig efter sin nya verklighet och kan inte genast ses som experter på sin kropp eller ha kunskap om sjukdom och behandling. Det visar Martin Gunnarsons avhandling ”Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care”.Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument