Pressmeddelanden 2019


Myndigheter och annan offentlig verksamhet granskas ofta för mycket och på fel sätt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-23 07:00 CET

Att mer granskning skulle leda till bättre verksamheter är ingen självklarhet. Det handlar snarare om att granska rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Och så ser det inte alltid ut i dag, visar forskning som presenteras i en ny bok.

Ny forskning: Klimatpolicy håller inte måttet - hjälper oss inte mot ett hållbart samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-05 07:30 CET

Handling väger tyngre än ord. Men vad händer när de riktlinjer, åtgärdsplaner och avsiktsförklaringar som ska styra våra handlingar inte håller måttet? Två nya avhandlingar från Södertörns högskola visar att policy som ska hjälpa klimatarbetet framåt ofta har för låg ambitionsnivå och sätter ekonomisk tillväxt före hållbarhet. Och som i förlängningen kanske därför inte är till någon hjälp för klimatet.

Pisa-rapporterna görs till slagträn i mediedebatten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 08:00 CET

OECD:s Pisa-rapporter görs till brickor i samhällsdebatten. Inte minst genom hur medierna använder sig av dem på nyhets- och opinionssidor. En färsk undersökning från Södertörns högskola visar hur världens största elevstudie blivit en symbol för såväl ett lands misslyckande som framgångar.

Murens fall 1989 - Vad hände när euforin försvann?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-08 12:38 CET

Berlinmurens fall blev starten på en flodvåg av förändring som spred sig över Europa. Men hur gick det när euforin lagt sig? Vad hände med länderna, demokratin, människorna och kulturen i det en gång så mäktiga ”östblocket”?

Södertörns högskolas hemsida vinner Publishingpriset!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-06 11:39 CET

Södertörns högskolas hemsida har förärats med Publishingpriset vid en prisutdelning på Berns salonger i Stockholm. Högskolan vann priset i kategorin informationssajter där sju webbsidor var nominerade.

Inbjudan: Riv muren! Feminister blickar tillbaka på 1989

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 09:59 CEST

När historien om murens fall berättas är det ofta männens historia. Kvinnorna har gjorts till statister i sin egen historia. Sanningen är dock en annan – välkomna till Södertörns högskola för att höra kvinnornas egna berättelser. Bland talarna syns blanda andra författaren Slavenka Draculic.

Inbjudan: Frihet och order – hur Berlinmurens fall formade Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 09:48 CEST

Berlinmurens fall blev början på ett nytt kapitel i Europas historia. Men fick det forna öststaterna den frihet de drömde om? Hur har händelserna 1989 format det Europa vi ser i dag? Under två dagar diskuteras dessa frågor och fler under konferensen Central and Eastern Europe 1989-2019: Orders and Freedoms - välkomna!

Pressinbjudan: Kulturens avgörande roll för en hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-17 13:00 CEST

Kultur är bra för den ekonomiska tillväxten, den skapar sammanhållning och överskrider traditionella politiska gränser. Det säger professor Pier Luigi Sacco, en av världens främsta experter på kulturekonomi. Nu gästar han Södertörns högskola för att tala om Kultur 3.0

Inbjudan: Civilsamhällets roll i en föränderlig värld – utmaningar, hot och förutsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 14:30 CEST

Bistånd- och människorättsorganisationer får det allt svårare att utföra sina uppdrag. Civilsamhällets handlingsutrymme begränsas på flera håll i Europa. Hur, och varför, är ämnet för en serie öppna föreläsningar som anordnas kommande vecka på Södertörns högskola.

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-06 12:30 CEST

Fyra Södertörn-forskare skriver populärvetenskapliga böcker i samarbete med Norstedts

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-05 10:00 CEST

I våras annonserade Södertörns högskola och Norstedts ett samarbete mellan högskolan och förlaget där ett antal forskare skulle väljas ut för att skriva populärvetenskapliga böcker baserade på deras forskning. Det står nu klart vilka fyra författare som valts ut att delta.

Fynd på Gribshunden kan vara dansk öl från medeltiden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 13:00 CEST

Efter två av totalt tre veckors grävningar på skeppet Gribshunden (1495) på bottnen utanför Ronneby i Blekinge har forskarna hittat en rad fynd som fascinerar, förbryllar och roar. Bland annat har fler detaljer i skeppskonstruktionen framkommit, men också mynt, djurben, delar av verktyg och en liten ring, med en märklig och svårtydbar inskription. Men kanske mest spektakulärt är ett antal tunnor med hål för tappning – något som kan tyda på att danskt öl har påträffats.

Grävningar på skeppet Gribshunden samlar forskarvärlden – Södertörnsforskare deltar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-16 15:30 CEST

Under tre veckor med start den 19 augusti genomförs arkeologiska undersökningar i Blekinge både på det världsunika skeppet Gribshunden (1495) och på den märkliga järnåldersplatsen i Västra Vång. Totalt kommer ett femtiotal forskare och lika många frivilliga att delta i undersökningarna. Detta gör forskningsgrävningarna till de största i Blekinge någonsin och också bland de större i landet i modern tid.

Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete – ska sänka egna utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 10:00 CEST

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

Välkomna till Södertörn samtalar i Almedalen 4/7

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 10:32 CEST

Den 4 juli anordnar Södertörns högskola en seminariedag på temat "Hur mår Europa idag?" Seminarierna hålls i Sal B25 och B27, plan 2, B-huset Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 09:00 CEST

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behöver världshaven planeras för att överleva i framtiden. Men risken för obalans i maktrelationerna är stor visar ny forskning.

"Dilemman i förhörsledarrollen" - Ny bok bygger broar mellan pratik och teori

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:33 CEST

Erfarna poliser sitter på enormt mycket kunskap om allt från förhörssituationer till vapenanvändning i skarpa situationer. I en ny bokserie möter denna praktiska erfarenhet forskningen för att bli nya verktyg i polisutbildningen.

Södertörns högskola inleder samarbete med Norstedts förlag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-23 07:45 CEST

Södertörns högskola har tredje största ökningen i landet av antal sökande

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-17 12:32 CEST

Mest sökta programmen och kurserna på Södertörns högskola

Förebilder och medborgarrättskamp: Ny forskning om romsk frigörelse

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-08 06:45 CEST

Fyra nya program på Södertörns högskola startar höstterminen 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-18 07:02 CET

Politikens kontroll över medierna ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-19 07:25 CET

Författare och språkvetare Årets alumn 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-25 09:30 CET

Kom och hylla Årets alumn

Sex frågor om brexit till statsvetaren Nicholas Aylott

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-15 16:12 CET

Varför är det avtal som Theresa May presenterar så omstritt?


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument