Pressmeddelanden


Barn med lätta förkylningssymtom tillfrisknar bäst hemma

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-18 15:34 CET

Barnakuten på SÄS har stundtals haft hög belastning av barn med lätta förkylningssymtom där medföljande föräldrar har testat positivt för covid-19. - Man ska inte belasta vården i onödan. Besök på akuten ska göras om barnet är akut sjuk och behöver vård akut, säger Elisabeth Brandberg, överläkare i barn- och ungdomsmedicin.

Medelvårdtiden för covidpatienter har minskat med 40 procent på SÄS

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-14 14:32 CET

Medelvårdtiden för patienter med covid-19 på Södra Älvsborgs sjukhus har under det senaste halvåret minskat från tio till sex dagar.

SÄS anmäler sex patientärenden till IVO enligt lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-04 16:04 CET

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in sex anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS satsar på tillgänglighet, patientsäkerhet och omvårdnad med ny organisation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 14:31 CEST

Från och med 1 januari 2022 kommer Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, att bestå av nio verksamhetsområden. Tillsättningen av de nio verksamhetscheferna är klar. "Med en ny organisation och ledningsstruktur sätter vi ett större fokus på patienten och på patientens resa genom vården. Vi stärker också arbetet med patientsäkerhet, omvårdnad och tillgänglighet", säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-10 10:00 CEST

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Södra Älvsborgs Sjukhus anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-09 09:00 CEST

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-01 09:00 CEST

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-24 09:00 CEST

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
SÄS anmäler två patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 13:38 CEST

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 09:04 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:50 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:40 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:30 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:15 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Jorge disputerar med nytt behandlingsalternativ vid brustet sår i tolvfingertarmen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-26 10:08 CEST

Tolvfingertarmen är utformad som ett rör. Om det går hål i den rinner vätska ut i bukhålan, vilket är ett livshotande tillstånd. Jorge Arroyo Vázquez disputerar nu med forskning om ett nytt behandlingsalternativ i form av ett metallstent klädd i ett silikonskikt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 09:05 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 09:00 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-08 11:18 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 14:24 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:29 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har anmält ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:02 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har anmält ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 10:29 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 09:56 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Magnus Skog blir ny verksamhetschef för vuxenpsykiatrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 14:30 CET

Magnus Skog, sektionschef för vuxenpsykiatri 1, tar den 1 maj över som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin på SÄS.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 12:48 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:52 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:34 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:13 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 09:51 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex-Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 12:30 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.


Sociala medier


Presskontakter


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus
Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444


BilderVideorPodcastsDokument