Pressmeddelanden


SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 14:24 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:29 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har anmält ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:02 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har anmält ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 10:29 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 09:56 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Magnus Skog blir ny verksamhetschef för vuxenpsykiatrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 14:30 CET

Magnus Skog, sektionschef för vuxenpsykiatri 1, tar den 1 maj över som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin på SÄS.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 12:48 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:52 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:34 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:13 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 09:51 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex-Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 12:30 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 11:33 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Charlotte Wassenius disputerar om vardagen efter stroke

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-05 08:03 CEST

Att anpassa sig till konsekvenserna av en stroke tar tid. För många drabbade påverkas vardagens aktiviteter flera år efter insjuknandet och flexibel tillgång till stöd och rehabilitering kan behövas också i det senare förloppet. Det visar Charlotte Wassenius i sin avhandling ”Vardagen efter stroke - utförande och upplevelser av komplexa vardagsaktiviteter ur ett långtidsperspektiv”.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 11:00 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 09:00 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 10:28 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 09:00 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Så har SÄS ställt om vården till följd av pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 10:36 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har sedan covid-19-pandemin bröt ut behandlat över 200 patienter med covid-19 och samtidigt bibehållit kapacitet för annan akut och livsviktig vård. Cirka 50 nya vårdplatser för pandemivård har öppnats upp.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 12:49 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-27 10:00 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-26 10:29 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-26 09:00 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Håkan Joelsson ny verksamhetschef på anestesikliniken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 10:38 CEST

Håkan Joelsson har arbetat inom akutsjukvården under större delen av sitt yrkesliv. Efter några år inom den elektiva vården är han nu tillbaka på IVA igen, den här gången som ny verksamhetschef för anestesikliniken på SÄS.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 09:15 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-16 14:01 CEST

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
En enkel fråga kan bidra till att äldres yrsel och obalans botas visar ny avhandling från SÄS-läkaren Ellen Lindell

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-14 08:30 CEST

Yrsel och obalans bland äldre är vanligt och obehagligt och har stor inverkan på livskvaliteten. Ellen Lindells avhandling visar att en enkel fråga från sjukvården kan identifiera patienter som lider i det tysta, ovetandes om att de kan botas.

SÄS har gått upp i stabsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 14:53 CET

Södra Älvsborgs sjukhus har under tisdagen gått upp i stabsläge.

Rehabbadet stängt med omedelbar verkan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-21 15:23 CET

Rehabbadet vid Södra Älvsborgs sjukhus har stängts med omedelbar verkan. Anledningen är påvisade brister i form av bland annat mögel och lösa kakelplattor.

Ingen titel
Snabbare svar med roboten "Robbans" hjälp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 09:47 CET

Södra Älvsborgs sjukhus ligger långt framme när det gäller robotiseringen av sjukvården. Den senaste processen handlar om att få snabbare svar på röntgenundersökningar genom att roboten kontinuerligt läser av två datasystem.


Sociala medier


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus
Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444


BilderVideorPodcastsDokument