Pressmeddelanden 2021


Oförändrad psykisk hälsa hos studenter under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-02 10:52 CEST

Universitetsstudenter självrapporterar inga påtagliga förändringar i depression, ångest eller stress under covid-19-pandemins första månader. Det visar en longitudinell studie vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.


Nyheter 2021


Ingen titel
Kan AI förbättra diabetesvården?

Nyhet Publicerad: 2021-06-18 12:14 CEST

Fakta om glukosnivåer är viktiga för att kunna ge patienter med typ 2-diabetes anpassade livsstilsråd. I en ny forskningsstudie studeras nu om artificiell intelligens kan bidra till en bättre behandling.

Ingen titel
Toppresultat för Sophiahemmet i hygienmätning

Nyhet Publicerad: 2021-06-15 11:53 CEST

På Sophiahemmet följs basala hygien- och klädregler till punkt och pricka. Det visar vårens nationella mätning i efterlevnad av reglerna. Bakom det fina resultatet ligger ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Ingen titel
Sophiahemmet vaccinerar i fas 4

Nyhet Publicerad: 2021-05-31 11:08 CEST

Nu öppnar Sophiahemmet även för covid-19-vaccinering i fas 4. För alla, inte bara listade patienter vid husläkarmottagningen. Vaccineringen sker i en åldersindelning om femårsintervall och bokas i appen Alltid öppet.

Ingen titel
Sociala medier viktig kanal för infertila

Nyhet Publicerad: 2021-05-28 10:55 CEST

Ofrivillig barnlöshet kan orsaka stort lidande för de drabbade och kunskapen om deras livssituation är låg. Ny forskning visar att sociala medier kan vara ett stort stöd.

Ingen titel
Sophia Direkt – en digital vårdplattform

Nyhet Publicerad: 2021-05-07 11:34 CEST

I februari öppnade den digitala tjänsten Sophia Direkt. Den vänder sig till patienter som vill betala själv för sin vård och kan nås dygnet runt. Sophia Direkt är ett resultat av en ökad efterfrågan på privat finansierad vård och ett behov av en tydligare gemensam väg in till Sophiahemmets många verksamheter.

Ingen titel
Vaccination – säker väg ur pandemin

Nyhet Publicerad: 2021-04-30 10:25 CEST

Att vaccineras sig mot covid-19 är mänsklighetens chans att bekämpa pandemin och de vaccin som används är säkra. Det säger Helena Hervius Askling - vaccinforskare vid Karolinska Institutet och infektionsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset samt ämnesansvarig och huvudföreläsare i Sophiahemmet Högskolas utbildning Covidvaccinering i praktiken.

Ingen titel
Viktigt vårda din diabetes

Nyhet Publicerad: 2021-04-14 11:55 CEST

Det är viktigt att en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt. Stefan Sjöberg, specialist i diabetologi, internmedicin och endokrinologi vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet berättar varför.

Ingen titel
Forskning för bättre vård vid blodcancer

Nyhet Publicerad: 2021-04-06 11:09 CEST

Att få blodcancer och gå igenom en stamcellstransplantation är mycket påfrestande. Men information, bra bemötande och goda förberedelser kring processen kan underlätta. Något som Karin Bergkvists forskningsprojekt delvis handlar om och som nyligen tilldelats ett stort externt forskningsanslag.

Ingen titel
Sophiahemmet redo att vaccinera tusentals

Nyhet Publicerad: 2021-03-24 12:21 CET

Efter månader av förberedelser är nu Husläkarmottagningen Sophiahemmet igång med att vaccinera sina listade patienter. Allt sker enligt den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten satt upp och i takt med att vaccinet levereras.

Ingen titel
Nu behövs fler medicinska fotvårdsterapeuter

Nyhet Publicerad: 2021-03-17 10:42 CET

Nästa år ska vårdcentraler och husläkarmottagningar i Region Stockholm erbjuda patienterna medicinsk fotvård. Med det ökar behovet av medarbetare med rätt kompetens. Därför startar Sophiahemmet Högskola nu en högskolekurs i fotsjukvård.

Ingen titel
Så använder du munskydd

Nyhet Publicerad: 2021-02-26 14:44 CET

Alla patienter som besöker Sophiahemmet uppmanas att använda munskydd. Så här gör du det på rätt sätt!

Ingen titel
Utbildning för ny yrkesroll

Nyhet Publicerad: 2021-02-12 11:31 CET

I våras tog Christine Rommedal examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Nu är hon tillbaka i jobbet på hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, men i en ny roll och med större ansvar än tidigare.

Ingen titel
Covidvård på Sophiahemmet

Nyhet Publicerad: 2021-02-04 12:37 CET

På bara dryga två veckor gjorde Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet om sin verksamhet till en vårdavdelning för patienter med covid-19. Allt för att bidra till den hårt belastade akutvården.

Ingen titel
Start för massutbildning av vaccinationspersonal

Nyhet Publicerad: 2021-01-21 10:49 CET

Nu startar Sophiahemmet Högskolas vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor och läkare. En utbildning som kan leda till att fler kommer att bli vaccinerade fortare. Intresset har varit stort med över 1200 deltagare anmälda.

Ingen titel
Tillfällig covidavdelning på Sophiahemmet

Nyhet Publicerad: 2021-01-13 16:04 CET

Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet är första privata vårdgivaren i regionen som gör om en befintlig avdelning till vård av covidpatienter. Det som ett led i arbetet att avlasta de hårt ansträngda akutsjukhusen.


Sociala medier


Presskontakter


Marina Dyfverman
Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17


BilderVideorPodcastsDokument